8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen iklime ait özelliklerden hangisi doğru değildir?    
A
Tahminî sonuçlardır.
B
En az 35-40 yıllık ortalamalardır.
C
Geniş bir bölgede etkilidir.
D
Çok uzun zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Güneş ışınları yıl içerisinde sadece bir yarım küreye dik olarak düşer.
B
Güneş ışınlarının düşme açısı, yeryüzüne aktarılan ısı enerjisini etkiler.
C
Ekvator düzlemi ile Dünya’nın dolanma düzlemi çakışık değildir.
D
Atmosferdeki su buharı miktarına, nem adı verilir.
Soru 3
Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde bütün Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir?    
A
21 Aralık
B
24 Mart
C
21 Haziran
D
23 Eylül
Soru 4
Dünya’yı paralel olarak iki eş parçaya ayırdığı varsayılan çizgiye ne ad verilir?    
A
Yörünge çizgisi
B
Dönme ekseni
C
Dolanma düzlemi
D
Ekvator çizgisi
Soru 5
Canlıların, belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şanslarını artıran kalıtsal özellikleri kazanmalarına ne denir?  
A
Varyasyon
B
Mutasyon
C
Modifikasyon
D
Adaptasyon
Soru 6
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Orak hücreli anemi, mutasyon sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır.
B
Canlıların doğadaki yaşama şartlarına adaptasyon gösterenlerin hayatta kalmasına, gösteremeyenlerin ise yok olmasına ‟doğal seçilim” denir.
C
Biyoteknolojik çalışmaların olumlu ve olumsuz yönleri vardır.
D
Spor yapan bir kişinin kaslarının gelişmesi adaptasyondur.
Soru 7
İklimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?    
A
Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır.
B
Belirtilirken güneşli, rüzgârlı, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır.
C
Meteoroloji tahminleri ile oluşur.
D
Günlük değişken atmosfer olaylarıdır.
Soru 8
Isınma ve soğuma gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farklılıkları, havanın yer değiştirmesine neden olmaktadır. Yatay yönlü yer değiştiren hareketlerine ne denir?    
A
Rüzgar
B
Sis
C
Yağış
D
Basınç
Soru 9
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Kalıtım ile ilgili çalışma yapan önemli bilim insanlarından biri de Gregor Mendel’dir.
B
Çekinik aleller etkisini her durumda gösterebilir.
C
Genler birleşerek nükleotidleri oluşturur.
D
Baskın aleller küçük harfler ile gösterilir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Dolanma Düzlemi olarak adlandırılır?
A
Gök cisimlerinin kendi çevresinde dolanırken izlediği yola denir.
B
Gök cisimlerinin yüzeylerinin kapladığı alana denir.
C
Gök cisimlerinin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken izlediği yola denir.
D
Gök cisimlerinin başka bir gök cismine konumuna denir.
Soru 11
-DNA, çift sarmal yapıda olduğu için kendini eşleyeceği zaman enzimler yardımıyla nükleotidler arasındaki bağlar birbirinden ayrılır. DNA, bir fermuar gibi açılır. Açılan uçlara, sitoplazmada serbest hâlde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotidler gelir. Böylece başlangıçtaki DNA ile nükleotid dizilimi aynı olan iki yeni DNA molekülü oluşur. – Yukarıdaki anlatım aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?    
A
DNA ‘nın yapısı nasıldır?
B
DNA ‘nın yapısı nasıl değişir?
C
DNA ile nükleotid dizilimi nasıl oluşur?
D
DNA kendini nasıl eşler?
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi eksen eğikliğinin sonuçlarından birisi değildir?    
A
Mevsimlerin oluşması,
B
Bir noktaya düşen Güneş ışınlarının değişmesi,
C
Gölge boylarında değişim yaşanması,
D
Ay’ın konumunun değişmesi,
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketleri sonucu oluşmaz?    
A
Günlük sıcaklık farklarının oluşması.
B
Mevsimlerin oluşması.
C
Yerel saat farklarının oluşması.
D
Gece ve gündüz oluşması.
Soru 14
DNA ya da kromozom yapısında veya kromozom sayısında değişmeler yaşanması sonucunda canlının genetik yapısında meydana gelen değişmelere ne ad verilir?    
A
Mutasyon
B
Modifikasyon
C
Adaptasyon
D
Doğal seçilim
Soru 15
-DNA bölünme sürecinde kısalıp kalınlaşarak ve etrafına bazı özel proteinler eklenerek kromatin ipliklere, kromatin iplikler de yoğunlaşıp, kısalıp kalınlaşarak dönüşür. Bu dönüşümler kalıtsal özellikleri taşıyan ve hücre bölünmesi başlangıcında oluşan yapılardır.- Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki oluşumlardan hangisi tanımlanmıştır?    
A
Gen
B
Kromozomlar
C
DNA’lar
D
Nükleotid
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi bir canlının dış görünüşüdür ve canlının sahip olduğu genlerin dışa yansımasıdır?    
A
DNA
B
Biyotip
C
Fenotip
D
Genotip
Soru 17
Aşağıda verilen saf döl, çekinik, homozigot, heterozigot kavramlarının açıklamalarından hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A
Çekinik: Bireyin DNA’ sında bulunduğunda etkisini her zaman gösteren gendir.
B
Saf döl: Bir karakteri oluşturan 2 genin de aynı şekil ve özellikte olmasıdır.
C
Heterozigot: Biri anneden biri babadan gelen gen çiftlerinin farklılık göstermesi durumudur.
D
Homozigot: Bir karakteri kontrol eden iki genin birbirinin aynısı olma durumudur.
Soru 18
Canlıların, doğadaki yaşam şartlarına adaptasyon gösterenlerin yaşamasına, gösteremeyenlerin ise yok olmasına ne denir?      
A
Modifikasyon
B
Yapay Seçilim
C
Doğal Seçilim
D
Varyasyon
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi geniş bölgelerde çok uzun zaman içerisinde aynı kalan ortalama hava şartları olarak tanımlanabilir?    
A
İklim
B
Basınç merkezi
C
Hava durumu
D
Mevsimler
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucunda oluşur?    
A
Ekinoks
B
Bir yıl
C
Gece ve gündüz
D
Mevsimler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön