8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?

A
Geceler uzamaya başlayıp gündüzler kısalır.
B
Denizlerde git gel dönemi başlar.
C
Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir.
D
Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir.
Soru 2
Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi olayların ortalamasına ne denir?

A
Mevsim
B
İklim
C
Hava durumu
D
Yağış durumu
Soru 3
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?

A
fenotip
B
heterozigot
C
çekinik gen
D
homozigot
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?

A
Yaz mevsiminde geceler kısa ve gündüzler uzundur.
B
Yaz mevsimi sıcak ve bol yağışlıdır.
C
Gece-gündüz sıcaklık farkları çok azdır.
D
Yaz mevsiminde basınç merkezleri farklılık gösterir.
Soru 5
“Nem, yeryüzündeki canlıların terlemesi ve suların buharlaşması ile havaya katılan su buharı miktarıdır.” Buna göre nem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Havadaki nem nemölçer ile ölçülür.
B
Sıcaklık arttıkça buharlaşma ve terleme artacağından nem de artar.
C
Soğuk günlerde havanın nemi düşük, sıcak günlerde ise yüksektir.
D
Yüksek basınç alanlarında nem fazladır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunda etkili değildir?

A
Dünyanın ekseninin yörünge düzlemine yaptığı açı.
B
Dünyanın kendi ekseninde dönmesi.
C
Eksen eğikliği.
D
Dünyanın yörünge düzleminin eliptik olması.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunu tam olarak açıklar?

A
Mevsimler Dünyanın kendi ekseninde dönmesiyle oluşur.
B
Mevsimler Güneş ışınlarının geliş açısına göre oluşur.
C
Mevsimler Dünyanın Güneş’e yakınlaşıp uzaklaşması ile oluşur.
D
Mevsimler eliptik hareketi ve eksen eğikliği sonucu oluşur.
Soru 8
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?

A
genotip
B
heterozigot
C
homozigot
D
fenotip
Soru 9
DNA’da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A
urasil
B
guanin
C
sitozin
D
adenin
Soru 10
“Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek bu yapıları oluşturur. Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki bu yapılarda şifrelenmiş olarak kayıtlıdır. Her yapının şifresi birbirinden farklıdır. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen yapıların özelliği de değişir. Buna bağlı olarak çok sayıda yapı çeşitliliği oluşur. Örneğin bu yapının çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabilir.” Yukarıdaki paragrafta hangi yapıdan bahsedilmiştir?

A
Gen
B
Nükleotid
C
Kromozom
D
Protein
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi nükleotidi oluşturan organik bazlardan birisi değildir?

A
guanin
B
timin
C
riboz
D
sitozin
Soru 12
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?

A
homozigot
B
çekinik gen
C
fenotip
D
heterozigot
Soru 13
Yüksek hava basıncı aşağıdaki durumların hangisinde görülür?

A
Düşük sıcaklıklarda
B
Mevsim geçişlerinde
C
İklim değişikliklerinde
D
Yüksek sıcaklıklarda
Soru 14
“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Mutasyon
B
Adaptasyon
C
Kalıtım
D
Modifikasyon
Soru 15
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?

A
homozigot
B
çekinik gen
C
fenotip
D
heterozigot
Soru 16
Sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin hareketi artar. Artan hareketle moleküller birbirinden uzaklaşır. Bu nedenle aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A
Basınç farkı.
B
Yüksek hava basıncı.
C
Sıcaklık farkı
D
Alçak hava basıncı.
Soru 17
“Ağaçlar yaprak açmaya başlar. Soğuklar gider sıcak havalar gelir. Geceler kısalmaya başlayıp gündüzler uzar. Kar ve yağmur azalır. Kuşlar soğuk bölgelerden sıcak bölgelere göç etmeye başlar. Güneş ışınları ekvatora dik gelmeye başlar. Denizlerde git gel dönemi başlar. Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir. Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir. Aynı meridyen üzerinde güneşin açıları eşit olup aynı anda doğar aynı anda batar.” Yukarıda özellikleri sıralanan mevsim hangisidir?

A
Sonbahar
B
Kış
C
Yaz
D
İlkbahar
Soru 18
DNA’nın yapısını oluşturan birimlere ne ad verilir?

A
Nükleotid
B
Deoksiriboz
C
Gen
D
Timin
Soru 19
Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni hangisidir?

A
Adaptasyon ve mutasyon.
B
Modifikasyon
C
Hücrede bulunan deoksiribo nükleik asit.
D
Hücre çekirdeğinin farklı olması.
Soru 20
“Great Lakes (Grit Leyks) Bölgesi’nin tarihinde ilk kez yaşanan aşırı soğuk hava 5 gölün donmasına neden oldu. Bir yük gemisi bu göllerden biri olan Erie (Eri) Gölü’nde suyun donması sonucu sıkışıp kaldı.” Bu olay hangi mevsimde görülebilir?

A
Yaz
B
Kış
C
Sonbahar
D
İlkbahar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön