8.Sınıf DNA ve Genetik Kod Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür.
B
Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur.
C
İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
D
Dört çeşit nükleotitten oluşur.
Soru 2
(K) kahverengi göz geni, (k) yeşil göz rengi genini temsil etmektedir. Bu duruma göre yeşil gözlü bir babayla kahverengi gözlü bir annenin yeşil gözlü çocukları olmuştur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu ailenin genotipleri doğru olarak verilmiştir? (Kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır.)

A
Anne: kk; Baba: Kk; Çocuk: kk
B
Anne:KK; Baba: kk; Çocuk: Kk
C
Anne: KK; Baba: KK; Çocuk: KK
D
Anne: Kk; Baba: kk; Çocuk: kk
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi nükleotidi oluşturan organik bazlardan birisi değildir?

A
riboz
B
timin
C
sitozin
D
guanin
Soru 4
DNA’nın yapısını oluşturan birimlere ne ad verilir?

A
Timin
B
Nükleotid
C
Deoksiriboz
D
Gen
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hücre için yaşamsal tüm bilgiler DNA’da kayıtlıdır.
B
Kromozom DNA içinde yer alır.
C
DNA’nın iki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
D
Nükleotidler bir araya gelerek genleri, genler bir araya gelerek DNA’yı oluşturur.
Soru 6
Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni hangisidir?

A
Modifikasyon
B
Hücrede bulunan deoksiribo nükleik asit.
C
Hücre çekirdeğinin farklı olması.
D
Adaptasyon ve mutasyon.
Soru 7
Canlıların kromozomlarında taşıdıkları genetik bilgilerin tamamına ne ad verilir?

A
Kromozom
B
Fenotip
C
Gen
D
Genotip
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir ancak aynı türe ait canlılar arasında kromozom sayısı değişmez.
B
Farklı iki canlının kromozom sayısı aynı olabilir.
C
Canlıların kromozom sayıları gelişmişlik derecelerini gösterir.
D
İnsanda hücresinde 46 kromozom vardır.
Soru 9
DNA’nın bir zincirinde görülen bazların diziliş sırası AATCCGAAGCAT şeklindedir. Bu dizinin ikinci zincirindeki bazların sıralanışı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
TTAGGCTTCGTA
B
AATCCGAAGCAT
C
TTAGGTACGTAT
D
AATGGCTTCGTA
Soru 10
“DNA”, “kromozom”, “nükleotit”, “gen” kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
kromozom, gen, nükleotit, DNA
B
nükleotit, gen, DNA, kromozom
C
DNA, gen, kromozom, nükleotit
D
nükleotit, DNA, kromozom, gen
Soru 11
DNA, hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşır ve etrafı özel bir protein kılıfla kaplanır.Bu hâldeki DNA’ya ne ad verilir?

A
Nükleotid
B
Kromozom
C
Gen
D
Protein
Soru 12

I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
Soru 13
Aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal değildir?

A
Kıvırcık saçlı olma
B
Gelişmiş kaslı olma
C
Mavi gözlü olma
D
Uzun boylu olma
Soru 14
Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanmaz?

A
toplam deoksiriboz şekeri sayısı
B
toplam fosforik asit sayısı
C
toplam hidrojen bağı sayısı
D
toplam pürin bazı sayısı
Soru 15
“Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek bu yapıları oluşturur. Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki bu yapılarda şifrelenmiş olarak kayıtlıdır. Her yapının şifresi birbirinden farklıdır. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen yapıların özelliği de değişir. Buna bağlı olarak çok sayıda yapı çeşitliliği oluşur. Örneğin bu yapının çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabilir.” Yukarıdaki paragrafta hangi yapıdan bahsedilmiştir?

A
Protein
B
Nükleotid
C
Kromozom
D
Gen
Soru 16
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde DNA bulunmaz?

A
ribozom
B
kloroplast
C
mitokondri
D
çekirdek
Soru 17
“Bir yangın merdiveninin basamakları üst üste dizilerek sarmal bir yapı oluşturur. DNA da tıpkı dönen bir yangın merdiveni gibi sarmal yapıdadır. DNA, merdiven gibi birbirine bağlı iki zincirden oluşur. Bir zincirdeki her nükleotidin karşısındaki zincirde ona uyumlu bir nükleotid bulunur. Karşılıklı iki nükleotidin yan yana gelmesiyle zincirler arasında bağ kurulur.” Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdaki nükleotidlerden hangisi karşı karşıya gelir?

A
timin ile sitozin
B
guanin ile timin
C
adenin ile timin
D
sitozin ile adenin
Soru 18
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi soya çekim ile ilgili çalışmalara öncülük etmiştir?

A
Mendel
B
Darwin
C
Watson ve Crick
D
Lamarck
Soru 19
DNA’da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A
sitozin
B
adenin
C
guanin
D
Urasil
Soru 20
Aşağıdakilerden hangileri çölde yaşayan canlıların adaptasyonlarındandır?

I. Dikenli yapıda olma

II. Geniş yapraklı olma

III. Küçük yapraklı olma

IV. Uzun kulaklı olma

V. Vücut yüzeyinin geniş olması

VI. Kalın postunun olması

 

A
I, II, III
B
I, IV, V
C
I, II, IV
D
I, III, IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön