8.Sınıf 2.Ünite Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?

A
heterozigot
B
fenotip
C
çekinik gen
D
homozigot
Soru 2

I-Renk körlüğü

II-Orak hücreli anemi

III-Down sendromu

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri genetik hastalıklardandır?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız-I
D
II ve III
Soru 3
Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X veya Y kromozomu aktarıldığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Çocuğun cinsiyetinin anneden gelen kromozomlarında aynı oranda etkili olduğu söylenebilir.
B
Çocuğun cinsiyetini oluşumunda eşey hücrelerinin etkisi yoktur.
C
Çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde anne ve babadan gelen kromozomlar aynı oranda etkilidir.
D
Çocuğun cinsiyetini belirlemede babadan gelen eşey kromozomu etkilidir.
Soru 4
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?

A
fenotip
B
heterozigot
C
çekinik gen
D
homozigot
Soru 5
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Genlerle taşınan ve dölden döle aktarılabilen hastalıklara kalıtsal hastalıklar adı verilir.
B
Hastalık geni taşımalarına rağmen bazı insanlar hasta olmayabilir. Hem sağlam gene hem hastalık genine sahip olan bu bireylere taşıyıcı adı verilir.
C
Akraba evliliği yapanlarda taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi ve hasta birey oluşturması ihtimali oldukça düşüktür.
D
Akrabalık derecesi arttıkça hastalığın ortaya çıkma ihtimali o kadar artar. Akraba olmayan iki bireyin aynı hastalık genini taşıma ve hasta birey oluşturma olasılığı ise daha düşüktür.
Soru 6
“Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve erkek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşır.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Üreme hücrelerinde bulunan X kromozomunun cinsiyet belirlemeye etkisi yoktur.
B
Erkeklerin taşıdığı Y kromozomu yavrunun erkek olmasını belirler.
C
Dişilerin taşıdıkları eşey kromozomları XX, erkeklerin ise XY şeklindedir.
D
Döllenme sırasında anne ve babadan gelen birer eşey kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirler.
Soru 7
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Çekinik bir gen sadece homozigot durumdayken taşıdığı özelliği fenotipte gösterir.
B
Baskın bir gen homozigot ya da heterozigot durumda olduğunda fenotipte etkisini gösterir.
C
İki baskın bir çekinik gen yan yana olduğunda melez döl oluşur.
D
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere saf döl denir.
Soru 8
Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın genlerle; buruşuk tohum, çekinik genlerle taşınır. Heterozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan döllerin genotip olma oranı hangisidir?

A
% 10
B
% 75
C
% 100
D
% 50
Soru 9
Kanın pıhtılaşmaması sonucu oluşan genetik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Renk körlüğü
B
Hemofilli
C
Down sedromu
D
Orak hücreli anemi
Soru 10
“Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu bilinmektedir. Mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu hem mor hem beyaz çiçekli bezelyelerin oluştuğu gözleniyor.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Elde edilen bilgilere göre mor renkli ata Mm, beyaz renki ata mm genotipindedir.
B
Yeni oluşan bezelyeler arasında mm genotipinde beyaz çiçekler gözlemlendiğine göre bu çiçekler anneden ve babadan m geni almışlardır.
C
% 50 mor çiçekli, %50 beyaz çiçekli bezelyeler oluşur.
D
Mor renkli bezelyeler Mm fenotipindedir.
Soru 11
DNA parçalandığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

A
Adenin
B
Timin
C
Riboz
D
Fosfat
Soru 12
“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Modifikasyon
B
Adaptasyon
C
Mutasyon
D
Kalıtım
Soru 13
Meydana gelen yavrularda 3/4 oranında dominant karakter görülüyorsa anne - babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
AA x aa
B
Aa x AA
C
AA x AA
D
Aa x Aa
Soru 14
400 nükleotidden oluşan DNA zincirinde 100 Adenin nükleotid vardır. Buna göre Sitozin nükleotid sayısı kaçtır?

A
50
B
250
C
100
D
200
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir karakter değildir?

A
Altıparmaklılık
B
Gece körlüğü
C
Cücelik
D
Miyop göz
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi bir DNA molekülünün parçası değildir?

A
Fosfat
B
Timin
C
Urasil
D
Deoksiriboz
Soru 17
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?

A
genotip
B
fenotip
C
homozigot
D
heterozigot
Soru 18
Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Çekinik gen, genotipte etkisini ancak homozigot halde gösteren gendir.
B
Baskın gen, fenotipte etkisini her zaman gösteren gendir.
C
Genotip, canlının taşıdığı genlerdir.
D
Canlının dış görünüşüne fenotip denir.
Soru 19
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?

A
çekinik gen
B
homozigot
C
heterozigot
D
fenotip
Soru 20
Hücrelerde kalıtsal karakterin taşındığı yer için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kromozomlar
B
Mitokondriler
C
Ribozomlar
D
Endoplazmik retikulum
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön