8.Sınıf Adaptasyon ve Biyoteknoloji Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Doğal seçilim sonucu hayatta kalan bireyler, taşıdıkları özellikleri gelecek nesillere aktarmışlardır. Bu nedenle günümüze kadar gelebilen canlılar, atalarından farklı bazı özellikler taşırlar. Böylece tür içinde çeşitlilik oluşur.” Bu oluşuma ne ad verilir?

A
Mutasyon
B
Varyasyon
C
Substitüsyon
D
Modifikasyon
Soru 2
Bir tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genetik yapıda yeni birey oluşturulması işlemine ne denir?

A
Modifikasyon
B
Klonlama
C
Kodlama
D
Kopyalama
Soru 3
İki tilkiden soğuk bölgelerde yaşayanın kulakları kısa ve burnu küçük; sıcak bölgelerde yaşayanın ise kulakları daha uzun ve burnu daha büyüktür. Benzer şekilde kutupta yaşayan ayılar beyaz, ormanda yaşayan boz ayılar ise kahverengi kıl rengine sahiptir.” Bu durum hangisine örnek oluşturur?

A
Doğal seçilim
B
Modifikasyon
C
Varyasyon
D
Mutasyon
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnek oluşturmaz?

A
Foklar ve mors ayıları, kutuplardaki yaşam koşullarına uyum sağlamak için derilerinin altında kalın bir yağ tabakası depo eder.
B
Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi.
C
Radyasyona maruz kalan annenin bebeğinin sakat doğması.
D
Kurbağaların sinek yakalamak için dillerinin uzun olması, fillerin kulaklarının büyük olması, nemli bölgede yaşayan bitkilerin yapraklarının geniş yüzeyli olması.
Soru 5
İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesi ne ad verilir?

A
Islah
B
Adaptasyon
C
Ziraat
D
Klonlama
Soru 6
Teknolojinin günlük hayattaki birçok uygulaması sonucu robotlar, navigasyon cihazları ve akıllı telefonlar geliştirilmiştir. Teknolojinin biyoloji üzerindeki uygulamaları nasıl adlandırılır?

A
Biyokimya
B
Biyoloji
C
Biyonik
D
Biyoteknoloji
Soru 7
Canlılar hayatta kalabilmek için çevreleriyle ve birbirleriyle sürekli mücadele eder. Bu mücadele sonunda yaşadığı ortama uyum sağlayabilen canlılar yaşamlarını sürdürürken uyum sağlayamayanlar yaşamını devam ettiremez. Bu kendiliğinden ve yavaş yavaş gerçekleşir. Böylece yeni nesiller, uyum yeteneği gelişmiş daha güçlü canlılardan oluşur.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan olay hangisidir?

A
Doğal seçilim
B
Varyasyon
C
Substitüsyon
D
Modifikasyon
Soru 8
Biyoteknolojik uygulamalar hangisi tarafından gerçekleştirilir?

A
Cevre mühendisleri
B
Elektronik mühendisleri
C
Genetik mühendisleri
D
Zooloji mühendisleri
Soru 9
Klonlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Klonlama, dini ve ahlaki yönden sakıncalı bulunarak yasaklanmıştır.
B
Günümüzde bir canlının hücresindeki DNA’nın tamamı kopyalanabilmiştir.
C
Klonlama, genetik bilimine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.
D
Klonlama sayesinde yapay organlar üretilmesi ve organ nakli bekleyen hastaların sağlığına kavuşması hedeflenmektedir.
Soru 10
Aşılama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aşılama, hastalık etkeni olan bir mikrobun zayıflatılarak veya öldürülerek vücuda verilmesi işlemidir.
B
Bütün hastalıklardan aşılanma yöntemi ile korunabiliriz.
C
Günümüzde birçok hastalığı önlemek için aşılama uygulanmaktadır.
D
Aşılama yönteminin gelişmesiyle mikroorganizmanın tamamı değil sadece genleri aşıya katılabilmektedir.
Soru 11
Kaktüs, suyun az bulunduğu ortamda yaşayabilen bir bitkidir. Bu nedenle su kaybını önlemesi ve suyu depo etmesi gerekir. Kalın ve dar yüzeyli yaprakları sayesinde kaktüs bu ortama uyum sağlamıştır. Ayrıca köklerinde su depo edebilme özelliğine sahiptir.” Kaktüsün bu özelliği hangisine örnektir?

A
Adaptasyon
B
Substitüsyon
C
Mutasyon
D
Modifikasyon
Soru 12
Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadır. Canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamalarına ne ad verilir?

A
Substitüsyon
B
Adaptasyon
C
Modifikasyon
D
Mutasyon
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön