8. Sınıf Asit ve Bazların Genel Özellikleri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kırmızı lahanadan elde edilen çözeltinin rengi, asit ve baz değerine bağlı olarak değişir. Bu nedenle doğal belirteç olarak kullanılırlar. Kırmızı lahananın belirteç olarak kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?      
A
Asitliğinin fazla olması durumunda çözeltinin rengi kırmızıya dönüşür.
B
Bazikliğin artması durumunda ise çözeltinin rengi yeşile dönüşür.
C
Bazikliğin olması durumunda çözeltinin rengi mordan maviye dönüşür.
D
Asit oranının artması sonucu çözeltinin rengi mora dönüşür.
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi asit yağmurlarının sonuçlarından birisi değildir?        
A
Asit yağmurları sonucu metal yüzeylerin aşınması
B
Asit yağmurları sonucu tarihi yapıların hızla aşınması
C
Asit yağmurları sonucu atmosferdeki zararlı gazların temizlenmesi
D
Asit yağmurları sonucu bitkilerin zarar görmesi
Soru 3
Asit ve bazların karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?      
A
Asitlerin fenolftalein damlatıldığında renkleri maviye dönüşür. - Fenolftalein damlatıldığında renkleri kırmızıya döner.
B
Asitlerin tatları ekşidir. – Bazların tatları acıdır.
C
Asitler metal ve mermerlere etki eder. - Bazlar cam ve porselenlere etki eder.
D
Kuvvetli asitler, yakıcı ve parçalayıcıdır. - Bazların sulu çözeltileri, ele kayganlık hissi verir.
Soru 4
Asitler suda iyonlaşarak çözünür. Bu nedenle asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta sık kullanılan asitlerden değildir?        
A
HNO3
B
H2SO4
C
KOH
D
HCl
Soru 5
Bazlar da asitler gibi sudaki iyonlaşma derecelerine göre kuvvetli ve zayıf olarak ayrılabilir. Sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşan bazlar kuvvetli baz, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmayan bazlar ise zayıf baz adını alır. Aşağıdakilerden hangisi zayıf bazlara örnektir?      
A
Kalsiyum hidroksit
B
Sodyum hidroksit
C
Potasyum hidroksit
D
Amonyak
Soru 6
Asitler, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlarına ayrılıyorsa kuvvetli asit, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmıyorsa zayıf asit adını alır. Aşağıdakilerden hangisi zayıf asitlere örnek oluşturur?        
A
Hidroklorik asit,
B
Sülfürik asit
C
Malik asit
D
Nitrik asit,
Soru 7
Pek çok bilim insanına göre asit yağmurları en büyük felaketlerden biridir. Asit yağmurlarını önlemek için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?  
A
Fabrikaların bacalarına filtre takılması.
B
Ulaşımda özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi.
C
Fosil yakıt kullanımının özendirilmesi.
D
Ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verilmesi.
Soru 8
pH (power of Hydrogen-hidrojenin gücü), çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini açıklayan bir ölçü birimidir. Asidik çözeltiler pH ölçeğinde 0 ile 7 arasında değer alırken bazik çözeltiler ise 7 ila 14 arasında değişen değerler alır. Aşağıda pH değeri verilenlerden hangisi asit değildir?        
A
Domates-4,5
B
Kola-2,6
C
Damıtılmış su-7,0
D
Portakal-3,5
Soru 9
Yiyeceklerin tatlarına bakarak asit ya da baz olduğuna karar verebiliriz. Ancak asit ya da baz özelliği fazla olan maddelerin yakıcı ve parçalayıcı özelliği olduğundan, bir maddenin asit ya da baz olduğuna karar vermek için ayraç (belirteç) kullanılır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?      
A
Fenolftalein–Kırmızı–Baz-Renksiz
B
Metil oranj–Asit-Kırmızı–Baz-Sarı
C
Kırmızı lahana suyu–Asit-Kırmızı–Baz-Mavi
D
Turnusol kâğıdı–Asit-Kırmızı–Baz-Mavi
Soru 10
Bazlar da asitler gibi suda iyonlaşarak çözünür. Bu nedenle bazların da sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Aşağıdakilerden hangisi bazlara örnek gösterilemez?  
A
CH3COOH
B
Ca(OH)2
C
KOH
D
NaOH
Soru 11
Sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu veren maddelere ne ad verilir?        
A
Baz
B
Asit
C
pH
D
Nötr
Soru 12
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?      
A
Portakal (sitrik asit)
B
Yoğurt (laktik asit)
C
Çilek (malik asit)
D
Sirke (asetik asit)
Soru 13
Çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri de asit yağmurlarıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi asit yağmurlarının sebeplerinden birisi değildir?      
A
Ormanların kontrolsüz bir şekilde yok edilmesi.
B
Fosil yakıtların kullanılması sonucu atmosferin kirlenmesi.
C
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanının sürekli artması.
D
İklim değişikliklerinin olumsuz etkileri.
Soru 14
pH değerinin 7 olması ise asitlik ve bazlık açısından nötr olarak tanımlanır. Nötr maddelerde H+ miktarı, OH- miktarına eşittir. Yani bu maddeler ne asit ne de bazdır. Aşağıda pH değeri verilenlerden hangisi baz değildir?        
A
Gargara-5,45
B
Sodyum hidroksit-13,5
C
Lavabo açıcı-12,0
D
Bulaşık deterjanı-7,44
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi zayıf asitlere örnek gösterilemez?        
A
Üzüm (tartarik asit)
B
Portakal (sitrik asit)
C
Çilek (folik asit)
D
Limon (sitrik asit)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön