8. Sınıf Asit ve Bazlar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bazlar asitler gibi suda iyonlaşarak çözünmezler.
B
Sulu çözeltilerinde ortama OH- iyonu veren maddelere ise baz denir.
C
Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
D
Bazlar da asitler gibi sudaki iyonlaşma derecelerine göre kuvvetli ve zayıf olarak ayrılabilir.
Soru 2
Asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez.
B
Asitler, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlarına ayrılıyorsa kuvvetli asit, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmıyorsa zayıf asit adını alır.
C
Sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu veren maddelere asit denir.
D
Asitler suda iyonlaşarak çözünür.
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi asitlerin genel özelliklerinden değildir?
A
Tadları ekşidir.
B
Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu (H+) oluşturur.
C
Cam ve porselen üzerinde matlaştırıcı, aşındırıcı etkileri vardır.
D
Yakıcı ve tahriş edicidir.
Soru 4
Maddelerin asidik veya bazik olduğunu anlayabilmek için bazı belirteçler kullanılır. En sık kullanılan belirteçlerin asit ve baz çözeltilerindeki renk değişimleridir. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?      
A
Turnusol kâğıdı asitte kırmızı bazda mavi
B
Fenolftalein asitte kırmızı bazda turuncu
C
Kırmızı lahana suyu asitte kırmızı bazda mavi
D
Metil oranj asitte kırmızı bazda sarı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bazların özelliklerinden birisi değildir?    
A
Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir.
B
Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu (OH–) oluşturur.
C
Kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye, metil oranjın rengini sarıya çevirir.
D
Fenolftalein ile renk değişimi meydana gelmez.
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi asit değildir?      
A
Mide ilacı
B
Süt
C
Sülfürik asit
D
Domates suyu
Soru 7
Günlük hayatta tükettiğimiz birçok gıdada ve kullandığımız temizlik malzemelerinde asit ve baz bulunur. Limon, greyfurt, portakalda bulunan asit hangisidir?      
A
malik asit
B
folik asit
C
sitrik asit
D
laktik asit
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A
Bir maddenin pH’ı 0 ile 7 arasında ise asittir.
B
Bir maddenin pH’ı 7 ile 14 arasında ise bazdır.
C
pH = 7 ise madde nötrdür.
D
pH, 7 den büyük değerler alırsa asitlik kuvveti artar.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kullandığımız bazlardan birisidir?      
A
Sirke
B
Yağmur suyu
C
Limon
D
Kabartma tozu
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi baz ve asitlerin ortak özelliğidir?        
A
Metil oranjın rengini kırmızıya çevirir
B
Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir.
C
Fenolftalein damlatılınca kırmızı-pembe renk oluşur.
D
Sulu çözeltileri ısı ve elektrik akımını iletir.
Soru 11
Asitler ve bulundukları yerler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?        
A
Çilekte folik asit bulunur.
B
Elmada malik asit bulunur.
C
Üzümde sorbik asit bulunur.
D
Sirkede asetik asit bulunur.
Soru 12
Asit ve bazlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
Asit ve bazlardan çıkan buharları solumak tehlikelidir.
B
Asit ve bazlarla çalışırken eldiven gözlük ve önlük kullanılmalıdır.
C
Asit ve bazlar kağıt , et , kumaş gibi maddelerle etkileştiğinde yapısını bozar.
D
Midede bazik bir ortam vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön