8.Sınıf Basınç Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yazın açık renkli giysiler giyilmesi.
B
Karda araçlara zincir takılması.
C
Kesmeyen bıçağın bilenmesi.
D
Ayakkabıların altının tırtıklı yapılması.
Soru 2
“Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir. Sıvıların bu özelliği Paskal prensibi olarak adlandırılır.”Aşağıdakilerden hangisi sıvıların bu özelliğinin kullanıldığı yerlere örnek oluşturmaz?

A
Arabalarda hidrolik fren sistemi,
B
Tamirhanelerde arabaların kaldırmada kullanılan krikolar,
C
Boru içerisinden suyun geçmesi,
D
Emme basma tulumbalar,
Soru 3
Bir bıçağın bilenmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüzeye basınç uygulamak
B
Basıncı azaltmak
C
Basıncı artırmak
D
Sürtünmeyi artırmak
Soru 4
Bir gazete haberinde sivri topuklu ayakkabı giyen bir ayanın bir filden daha fazla basınç uyguladığı yazılmıştı. Buna göre katıların basıncının artması neye bağlıdır?

A
Yüzey alanına
B
Cismin büyüklüğüne
C
Kuvvetin yönüne
D
Uygulanan kuvvete
Soru 5
Basıncın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A
Merkezkaç kuvveti
B
Yer çekimi
C
Madde miktarı
D
Madde cinsi
Soru 6
Torricelli deneyini deniz seviyesinde 0 C sıcaklıkta gerçekleştirmiştir. Torricelli deneyi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Cıva yüksekliğini açık hava basıncı etkiler. Ayrıca cıva yerine farklı bir sıvı kullanıldığında da yükseklik değişebilir.
B
Torricelli deneyinde cam borunun eğimli olması ve şeklinin farklı olması sonucu değiştirmez.
C
Yoğunluğu cıvanın yoğunluğundan daha fazla olanlar daha az yükselirken yoğunluğu cıvanın yoğunluğundan daha az olan sıvılar çok fazla yükselir.
D
Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı artar.
Soru 7
Atmosfer basıncını canlıların hissetmemesinin temel nedeni nedir?

A
Atmosferdeki gaz yoğunluğunun fazla olmaması
B
Canlılarda vücut sıcaklığının iç basıncı artırması
C
Canlıların derisinin basıncı iletmemesi
D
Canlı vücudunun iç basıncının dış basıncı dengelemesi
Soru 8
Sıvıların basıncı hangisine bağlı değildir?

A
Sıvının çeşidi
B
Sıvının sıcaklığı
C
Sıvının derinliği
D
Yüzey alanın genişliği
Soru 9
Katıların basıncını bulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A
Basınç = Kuvvet Çeşidi/Yüzey Alan Birimi
B
Basınç = Kuvvet Birimi/Yer Çekimi
C
Basınç = Kuvvet Birimi/Yüzey Alan Birimi
D
Basınç = Yüzey Alan Birimi / Kuvvet Birimi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yüzeye daha fazla basınç uygular?

A
Balta
B
İğne
C
Bıçak
D
Çekiç
Soru 11
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Aynı şekilde sıvının yoğunluğu artarsa sıvı basıncı artar, yoğunluk azalırsa sıvı basıncı azalır.
B
Sıvıların basıncı madde yüzeyinden etkilenmez.
C
Sıvının derinliği artarsa sıvı basıncı artar, derinlik azalırsa sıvı basıncı azalır.
D
Kapalı bir kaptaki sıvının basıncı her yerinde aynıdır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A
Bari
B
Atmosfer
C
Pascal
D
Barometre
Soru 13
Sıvıların basıncını nasıl hesaplarız?

A
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) / Yoğunluk
B
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) X Yoğunluk
C
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) + Yoğunluk
D
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) = Yoğunluk
Soru 14
Bir sünger parçasının üzerine kitabımızı değişik şekillerde koyuyoruz. Kitabı nasıl koyarsak daha çok basınç oluştuğunu gözlemleriz?

A
Yatay koyarsak
B
Uzunluğuna dik koyarsak
C
Eğik koyarsak
D
Enine dik koyarsak
Soru 15
Trenlerde tekerlek sayısın çok olmasının nedeni nedir?

A
Basıncı düşürmek
B
Basıncı etkisizleştirmek
C
Basıncı kaldırmak
D
Basıncı artırmak
Soru 16
“Sıvıların, içinde bulundukları kaba ve içerisindeki cisimlere basınç uygulaması gibi atmosfer de ağırlığından dolayı Dünya üzerindeki varlıklara bir kuvvet uygular. Bu kuvvet de cisimler üzerinde basınç oluşturur. Gazların basıncının sebebi katı ve sıvılardakinden biraz faklıdır. Katı ve sıvı cisimlerin basıncını oluşturan kuvvetin kaynağı ağırlıklarıdır. Ancak gazlarda kuvvetin kaynağı ağırlıktan daha çok gaz taneciklerinin içerisinde bulundukları kabın yüzeyine çarpmasıdır.”Bu anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi gazların basıncını etkiler?

A
Madde yapısı
B
Madde yüzeyi
C
Maddenin cinsi
D
madde miktarı
Soru 17
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Dalgıçlar sıvı basıncını azaltmak için pürüzlü yüzeye sahip giysiler giyerler.
B
Sıvıların akışkandır ve hacim değişimleri(sıkışma miktarı) azdır. Bu durumlardan dolayı sıvılar Blaise Pascal (Bleys Paskal)’a göre farklı bir özelliğe sahiptir.
C
Derinliği(yüksekliği) eşit olan sıvılardan yoğunluğu fazla olanın kap tabanına uyguladığı basınç daha fazladır.
D
Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir.
Soru 18
Katı,sıvı ve gaz(açık hava) halindeki maddeler temas ettikleri bütün yüzeylere kuvvet uygularlar, birim yüzeye dik olarak etki eden bu kuvvete ne denir?

A
Yerçekimi
B
Kuvvet
C
Basınç
D
Merkezkaç
Soru 19
Açıkhava basıncını ilk olarak hangi bilim adamı ölçmüştür?

A
Vasco da Gama
B
Isaac Newton
C
Torricelli(Toriçelli)
D
Pascal(Paskal)
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?

A
Barometre
B
Dinomometre
C
Termometre
D
Manometre
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön