TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Ayakkabıların altının tırtıklı yapılması.
B
Karda araçlara zincir takılması.
C
Yazın açık renkli giysiler giyilmesi.
D
Kesmeyen bıçağın bilenmesi.
Soru 2
Trenlerde tekerlek sayısın çok olmasının nedeni nedir?

A
Basıncı etkisizleştirmek
B
Basıncı artırmak
C
Basıncı kaldırmak
D
Basıncı düşürmek
Soru 3
Atmosfer basıncını canlıların hissetmemesinin temel nedeni nedir?

A
Atmosferdeki gaz yoğunluğunun fazla olmaması
B
Canlılarda vücut sıcaklığının iç basıncı artırması
C
Canlı vücudunun iç basıncının dış basıncı dengelemesi
D
Canlıların derisinin basıncı iletmemesi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yüzeye daha fazla basınç uygular?

A
Çekiç
B
İğne
C
Bıçak
D
Balta
Soru 5
Bir gazete haberinde sivri topuklu ayakkabı giyen bir ayanın bir filden daha fazla basınç uyguladığı yazılmıştı. Buna göre katıların basıncının artması neye bağlıdır?

A
Yüzey alanına
B
Cismin büyüklüğüne
C
Kuvvetin yönüne
D
Uygulanan kuvvete
Soru 6
“Sıvıların, içinde bulundukları kaba ve içerisindeki cisimlere basınç uygulaması gibi atmosfer de ağırlığından dolayı Dünya üzerindeki varlıklara bir kuvvet uygular. Bu kuvvet de cisimler üzerinde basınç oluşturur. Gazların basıncının sebebi katı ve sıvılardakinden biraz faklıdır. Katı ve sıvı cisimlerin basıncını oluşturan kuvvetin kaynağı ağırlıklarıdır. Ancak gazlarda kuvvetin kaynağı ağırlıktan daha çok gaz taneciklerinin içerisinde bulundukları kabın yüzeyine çarpmasıdır.”Bu anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi gazların basıncını etkiler?

A
Maddenin cinsi
B
madde miktarı
C
Madde yapısı
D
Madde yüzeyi
Soru 7
Bir bıçağın bilenmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basıncı azaltmak
B
Sürtünmeyi artırmak
C
Yüzeye basınç uygulamak
D
Basıncı artırmak
Soru 8
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Aynı şekilde sıvının yoğunluğu artarsa sıvı basıncı artar, yoğunluk azalırsa sıvı basıncı azalır.
B
Kapalı bir kaptaki sıvının basıncı her yerinde aynıdır.
C
Sıvının derinliği artarsa sıvı basıncı artar, derinlik azalırsa sıvı basıncı azalır.
D
Sıvıların basıncı madde yüzeyinden etkilenmez.
Soru 9
Sıvıların basıncını nasıl hesaplarız?

A
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) / Yoğunluk
B
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) = Yoğunluk
C
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) X Yoğunluk
D
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) + Yoğunluk
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A
Barometre
B
Atmosfer
C
Pascal
D
Bari
Soru 11
Katıların basıncını bulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A
Basınç = Kuvvet Birimi/Yüzey Alan Birimi
B
Basınç = Kuvvet Birimi/Yer Çekimi
C
Basınç = Kuvvet Çeşidi/Yüzey Alan Birimi
D
Basınç = Yüzey Alan Birimi / Kuvvet Birimi
Soru 12
Katı,sıvı ve gaz(açık hava) halindeki maddeler temas ettikleri bütün yüzeylere kuvvet uygularlar, birim yüzeye dik olarak etki eden bu kuvvete ne denir?

A
Merkezkaç
B
Basınç
C
Kuvvet
D
Yerçekimi
Soru 13
“Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir. Sıvıların bu özelliği Paskal prensibi olarak adlandırılır.”Aşağıdakilerden hangisi sıvıların bu özelliğinin kullanıldığı yerlere örnek oluşturmaz?

A
Arabalarda hidrolik fren sistemi,
B
Boru içerisinden suyun geçmesi,
C
Emme basma tulumbalar,
D
Tamirhanelerde arabaların kaldırmada kullanılan krikolar,
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?

A
Termometre
B
Manometre
C
Dinomometre
D
Barometre
Soru 15
Basıncın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A
Yer çekimi
B
Madde miktarı
C
Madde cinsi
D
Merkezkaç kuvveti
Soru 16
Sıvıların basıncı hangisine bağlı değildir?

A
Sıvının sıcaklığı
B
Sıvının derinliği
C
Sıvının çeşidi
D
Yüzey alanın genişliği
Soru 17
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir.
B
Sıvıların akışkandır ve hacim değişimleri(sıkışma miktarı) azdır. Bu durumlardan dolayı sıvılar Blaise Pascal (Bleys Paskal)’a göre farklı bir özelliğe sahiptir.
C
Dalgıçlar sıvı basıncını azaltmak için pürüzlü yüzeye sahip giysiler giyerler.
D
Derinliği(yüksekliği) eşit olan sıvılardan yoğunluğu fazla olanın kap tabanına uyguladığı basınç daha fazladır.
Soru 18
Açıkhava basıncını ilk olarak hangi bilim adamı ölçmüştür?

A
Torricelli(Toriçelli)
B
Vasco da Gama
C
Pascal(Paskal)
D
Isaac Newton
Soru 19
Torricelli deneyini deniz seviyesinde 0 C sıcaklıkta gerçekleştirmiştir. Torricelli deneyi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Cıva yüksekliğini açık hava basıncı etkiler. Ayrıca cıva yerine farklı bir sıvı kullanıldığında da yükseklik değişebilir.
B
Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı artar.
C
Torricelli deneyinde cam borunun eğimli olması ve şeklinin farklı olması sonucu değiştirmez.
D
Yoğunluğu cıvanın yoğunluğundan daha fazla olanlar daha az yükselirken yoğunluğu cıvanın yoğunluğundan daha az olan sıvılar çok fazla yükselir.
Soru 20
Bir sünger parçasının üzerine kitabımızı değişik şekillerde koyuyoruz. Kitabı nasıl koyarsak daha çok basınç oluştuğunu gözlemleriz?

A
Yatay koyarsak
B
Eğik koyarsak
C
Enine dik koyarsak
D
Uzunluğuna dik koyarsak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön