8.Sınıf Basit Makineler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
En az bir adet sabit makara ile en az bir adet hareketli makaradan ve bütün makaraların oluklarından geçen kesintisiz ipten oluşan makara sistemlerine palanga (bileşik makara sistemi) denir. Palangayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Palangalar kuvvetten kazanç sağlayarak iş yapma kolaylığı sağlar.
B
Palangalarda yükü üzerinde taşıyan ip sayısı arttıkça uygulanacak kuvvetin büyüklüğü aynı kalır.
C
Palanga ile hem uygulanan kuvvetin yönü değiştirilebilir hem de yükü kaldırmak için uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğü azaltılabilir.
D
Palangalarda yükü belirli bir yüksekliğe çıkarmak için çekilmesi gereken ip miktarı da yükü taşıyan ip sayısı oranında artar.
Soru 2
Kaldıraçta yükün konulduğu yerin destek noktasına olan mesafesine ne denir?

A
Destek
B
Kuvvet kolu
C
Yük kolu
D
etki kolu
Soru 3
“Günlük yaşamda işlerimizi daha kolay yapabilmek için çeşitli makineler kullanırız. Ağır bir taşı yerinden kaldırabilmek için kas gücümüzün yetersiz kaldığı durumlarda, sağlam bir kalas kullanabiliriz. Bu kalası bir desteğe dayadığımızda yerinden oynatamadığımız taşı rahatlıkla kaldırabiliriz.” Böyle basit bir makaranın adı nedir?

A
Tulumba
B
Kaldıraç
C
Makara
D
Palanga
Soru 4
Yükle birlikte hareket eden makaralara hareketli makara denir. Bu tür makaralarda yük, çekilen yönde (aşağı veya yukarı doğru) makarayla birlikte hareket eder. Hareketli makaralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uygulanan kuvvetin yönü aynıdır.
B
Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp olduğu için işten kazanç vardır.
C
Yüke 1m yol aldırabilmek için ipi 2m çekmek gerekir. Yani yoldan 2 kat kayıp vardır.
D
Uygulanan kuvvetin büyüklüğü (makara ağırlığı önemsiz ise) yükün ağırlığının yarısına eşittir. Yani yükün ağırlığı makaranın iki tarafındaki ipler arasında eşit olarak paylaşılır.
Soru 5
Çıkrık düzeneğine göre; bir silindir, ona bağlı olan bir kolla daha büyük daireler oluşturacak şekilde döndürüldüğünde kuvvetten kazanç elde edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkrık düzeneğine göre çalışır?

A
Kapı kolu
B
El arabası
C
Çekiç
D
Makas
Soru 6
Basit makinelerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Basit makineler İnsan gücüyle çalışırlar. Elektrik enerjisi gibi başka enerji türleriyle çalışan araçlar basit makine olarak kabul edilmez.
B
Bazıları uygulanan kuvvetin sadece yönünü değiştirirken bazıları da hem yönünü, hem büyüklüğünü değiştirir. Bu değişiklik sayesinde basit makineler kullanılarak işler daha kolay ve hızlı yapılabilir.
C
Basit makineler bir veya iki parçadan oluşup tek bir kuvvetin etkisiyle çalışır.
D
Basit makineler uygulanan kuvveti aynı oranda işe iletir. Giriş kuvveti ile çıkış kuvveti her zaman eşittir.
Soru 7
Tek taraflı kaldıraçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kuvvetten sağlanan kazanç oranında da yoldan da kazanç vardır.
B
Yük, daha az kuvvet ile hareket ettirilebilir.
C
Yük, uygulanan kuvvetle aynı yönde hareket eder.
D
Destek ve kuvvetin iki uçta, yük de bu ikisinin arasındadır.
Soru 8
Verilen basit makinelerden hangisi yalnızca iş kolaylığı sağlar?

A
Eğik düzlem
B
Palanga
C
Sabit makara
D
Hareketli makara
Soru 9
Basit makinelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Uygulanan kuvvet tek yönlüdür.
B
İş kolaylığı sağlanır.
C
İş ve enerjiden kazanç sağlanır.
D
Uygulanan kuvvetin yönü değiştirilebilir.
Soru 10
Bir kalas ya da levhanın bir ucunun yükün çıkarılacağı yüksek yere dayandırılmasıyla elde edilen basit makinelere eğik düzlem denir. Eğik düzlemler, kendisini oluşturan yüzeylerin iki ucu arasında belli bir yükseklik farkı oluşturularak elde edilir. Eğik düzlemi diğer basit makinelerden ayıran en önemli özellik hareketsiz olmasıdır. Eğik düzlemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eğik düzlemler kuvvet kazanç sağlarken yoldan kaybettiren basit makinelerdir.
B
Eğik düzlem kuvvetten kazandırdıkları oranda yoldan kaybettirirler. Bu nedenle yapılan iş azalmaz yani işten kazanç sağlar.
C
Eğik düzlem kullanarak kuvvetten daha çok kazanç elde edebilmek için eğik düzlemin yüzeyindeki sürtünme kuvveti azaltılmalıdır.
D
Kaldırılması zor olan yükleri belirli bir yüksekliğe çıkarmayı sağlar.
Soru 11
Yükün arada (kuvvet ve destek arasında) olduğu kaldıraçlar tek taraflı kaldıraç denir. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı kaldıraçlara örnek oluşturmaz?

A
Gazoz açacağı
B
Fındık ya da ceviz kıracağı
C
El arabası
D
Keser
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi sabit makara ve hareketli makaralar için ortak bir özelliktir?

A
Kuvvetten kazanç sağlaması.
B
İş kolaylığı sağlaması.
C
Uygulanacak kuvvetin yüke eşit olması.
D
Yoldan kayıp oluşturması.
Soru 13
Basit makinelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Günlük hayatta iş yapma kolaylığı sağlamak amacıyla kullanılan makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, dişli çark, vida ve kasnak adı verilen araçlara genel olarak basit makineler
B
Basit makinelerde uygulanan kuvvet giriş kuvveti veya uygulanan kuvvet, giriş kuvvetinden dolayı basit makinelerden elde edilen ya da basit makinenin temas halinde olduğu cisme uyguladığı kuvvete ise çıkış kuvveti veya doğan kuvvet
C
Basit makineler, kendilerine bir noktalarından kuvvet uygulandığında bu kuvveti başka bir noktası ile temas hâlindeki cisme aktaran araçlardır.
D
Basit makinelerde çıkış kuvveti giriş kuvvetinden büyük olabilir ancak çıkış kuvvetinin yönü giriş kuvvetinin yönünden farklı olamaz.
Soru 14
Sabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareket etmelerine kolaylık sağlayan makaralara sabit makara denir. Sabit makaralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirmez.
B
Kuvvetten ve yoldan kazanç veya kayıp yoktur.
C
Yüke 1 m yol aldırabilmek için ipi de 1 m çekmek gerekir.
D
Yükün ağırlığına (makara ağırlığı önemsiz ise) eşit büyüklükte kuvvet uygulamak gerekir
Soru 15
Yukarıda verilen makara sistemi dengededir. Buna göre makara sistemi ile ilgili; I. 2 hareketli, 1 sabit makaradan oluşmuştur. II. Yoldan kazanç vardır. III. F kuvveti, P yükünden küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
I ve III.
B
II ve III.
C
I, II ve III
D
I ve II.
Soru 16
Sabit makaralı düzenek ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Basit makine düzeneğidir.
B
Kuvvetin yönü değişmemiştir.
C
Kuvvet = Yük’tür.
D
İş kolaylığı sağlar.
Soru 17
Yukarıdaki şekilde yük F kuvveti ile dengelenmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?

A
Yükün değeri F kuvvetinden büyüktür.
B
Kuvvet kazancı vardır.
C
İşten kazanç vardır.
D
F kuvvetinin değeri yükün değerinden büyüktür
Soru 18
Dönme eksenleri çakışık(aynı), çapları birbirinden farklı iki veya daha fazla silindirden meydana gelen, çapı küçük olan silindire iple bağlanan yükün, çapı büyük olan silindire kuvvet uygulanması sonucu oluşan dönme hareketi ile asılı olduğu ipin silindire dolanmasıyla yukarı çıkarılmasını sağlayan basit makinelere çıkrık denir. Aşağıdakilerden hangisi çıkrığa örnek oluşturmaz?

A
Kalemtıraş
B
Kapı kolu
C
El arabası
D
Direksiyon
Soru 19
Bir çubuk ve çubuğun etrafında serbestçe dönebileceği bir destek noktasından oluşan basit makinelere kaldıraç denir. Kaldıraçların kullanım amaçlarından en önemlisi bir yükü, yükün ağırlığından daha az kuvvet uygulayarak kaldırmaktır. Kaldıraç kullanarak yük kaldırabilmek için kaldıraca kuvvet uygulanır. Kaldıraca kuvvet uygulanan noktanın, kaldıracın destek noktasına olan mesafesine ne denir?

A
Etki kolu
B
Kaldırma kolu
C
Destek
D
Yük kolu
Soru 20
Desteği arada (kuvvet ve yükün arasında) olan kaldıraçlara çift taraflı kaldıraç denir. Aşağıdakilerden hangisi çift taraflı kaldıraca örnek oluşturmaz?

A
Makas
B
Kerpeten
C
Pense
D
Ceviz kırıcı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön