8.Sınıf 7.Ünite Yaşamımızda Elektrik Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Basit bir elektrik devresinde bulunan elektrik ampulü, enerjisinin % 5’ini ışığa. % 95’ini ısıya dönüştürmektedir. Lambanın gücü 20 W ise 2 dakikada dışarıya yayılan ışık enerjisi kaç J olur?

A
180
B
400
C
120
D
240
Soru 2
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?

A
Elektron kaybeden cisim pozitif yüklü olur. (+ yükler hareket etmez). Kısaca + yük sayısı - yük sayısından fazla olan cisimdir.
B
Elektron alan cisim pozitif yüklü olur. Kısaca - yük sayısı + yük sayısından fazla olan cisimlerdir.
C
Elektrik yüklerinin (elektronların) bir cisimden başka bir cisme geçerek birikmesine elektriklenme
D
Bir atomda + yük (proton) ve - yük (elektron) sayısı birbirine eşitse cisim nötr (yüksüz)'dür.
Soru 3
Aşağıdaki birimlerden hangisi elektrik enerjisi birimi değildir?

A
Watt- saniye
B
Joule
C
Kilowatt- saat
D
Watt
Soru 4
“Nükleer elektrik santrallerinde………………, termik santrallerde ise …………………. yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir.” cümlesindeki boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
fosil yakıtlardan, barajlardaki sudan
B
barajlardaki sudan, radyoaktif maddelerden
C
barajlardaki sudan, fosil yakıtlardan
D
radyoaktif maddelerden, fosil yakıtlardan
Soru 5
Gücü 3 kW olan bir klimanın günde 6 saat çalıştırılması ile bir aylık kullanılan elektrik enerjisi miktarının tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL olduğunu düşünelim.)

 

A
220
B
108
C
145
D
235
Soru 6
Bir öğrenci; bir çivi üzerine sardığı bakır telin uçlarına bir pil bağlayarak oluşturduğu elektromıknatısı toplu iğne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çektiği toplu iğneleri sayıyor. Daha sonra çiviye sardığı telin uçlarına ikinci bir pili seri bağlayarak yine toplu iğne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çektiği toplu iğneleri sayıyor. Öğrenci son olarak telin uçlarından pilleri çıkarıp toplu iğne dolu bir kaba daldırarak mıknatısın çektiği toplu iğ neleri sayıyor. Bu öğrenci, yukarıdaki denemelerle, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulmaya çalış maktadır?

A
Doğal bir mıknatıs ile yapay bir mıknatısın çekme etkileri arasında fark var mıdır?
B
Elektromıknatıs ne tür cisimleri çekmektedir?
C
Elektromıknatısın şekli, çekme etkisini değiştirir mi?
D
Elektromıknatısın üzerinden geçen akım şiddetinin çekme etkisi üzerindeki rolü nedir?
Soru 7
“Dokunma ile elektriklenme yüklü bir cisim, nötr veya yüklü bir başka iletken cisme dokundurulması sonucu aralarında yük alışverişi olur. Bu tür elektriklenmeye dokunma ile elektriklenme denir.” Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?

A
Dokunma ile elektriklenen cisimler birbirlerini çekerler.
B
Dokunma ile elektriklenen cisimlerin elektrik yükleri, cisimlerin büyüklüklerine göre paylaşılır.
C
Dokunma ile elektriklenen cisimlerin yükleri aynı olur.
D
Cisimler arasında sadece elektronlar hareket ederler.
Soru 8
Elektriklenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Maddenin yapıtaşı atomdur. Atomlar proton, nötron ve elektronlardan oluşur.
B
Elektronların (- yükler) hızla hareket etmektedir, elektronlar bir atomdan diğerine geçebilir.
C
Elektriklenme atomdaki elektronlardan kaynaklanır.
D
Protonlar (+ yükler) ise atomun çekirdeğinde bulunur, bir atomdan diğerine geçer.
Soru 9
Elektriklenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Nötr cisimler birbirini etkilemezler.
B
Yüklü cisimler nötr cisimleri çeker.
C
Zıt yükler birbirini çeker.
D
Aynı yükler birbirini çeker.
Soru 10
Günlük hayatta kullandığımız elektrikli araçla rın harcadığı enerji aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine bağlı değildir?

I. Elektrikli aracın gücüne

II. Elektrikli aracın boyutlarına

III. Elektrikli aracın kullanıldığı süreye

IV. Elektrikli aracın cinsine

 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve IV
Soru 11
Gücü 1500 W olan bir ısıtıcı 3 saatte kaç kWh değerinde elektrik enerjisi kullanır?

A
4,5
B
4500
C
1,5
D
500
Soru 12
“Bir manyetik alan içinde bulunan bir iletkenden elektrik akımı geçilirse iletken manyetik alan içinde hareket eder.” Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeden faydalanılarak yapılmıştır?

A
elektromıknatıs
B
telgraf
C
elektrik zili
D
elektrik motoru
Soru 13
“Plastik balonu yün kumaşa sürten bir öğrenci, elektriklenmiş balonla masa üzerindeki kağıt parçalarını çekebilir. Bu tarz elektriklenmeye sürtünme ile elektriklenme denir. Cam ve cam gibi davranan cisimler pozitif yüklü, ebonit çubuk ve ebonit çubuk gibi davranan cisimlerde negatif yüklü cisimlerdir.” Aşağıda verilen sürtünme ile elektriklenmenin özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A
Sürtünen cisimler arasında alınan ve verilen yükler eşittir.
B
Negatif (-) yükler hareket eder.
C
Cisimler eşit sayıda ve aynı yönde yükle yüklenir.
D
Sürtünen cisimler birbirine temas ederse tekrar nötr hale geçer.
Soru 14
Gücü 5 kW olan bir ütü günlük 8 saat çalıştırılmaktadır. Ütünün çalıştırılması ile bir aylık elektrik enerjisinin tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL olduğu kabul edilecek)

 

A
300
B
80
C
240
D
120
Soru 15
Transformatör ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Alternatif akımı doğru akıma çevirir.
B
Alternatif akımın gerilimini değiştirir.
C
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.
D
Elektromanyetik dalgaları sese çevirir.
Soru 16
Elektromıknatısın manyetik çekme özelliği aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine bağlı olarak değişir?

I. Akım şiddetine

II. Bobin telinin rengine

III. Sarım sayısına

 

A
I ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız II
Soru 17
“Yüklü bir cisme bir başka cisme yaklaştırıldığında, cisim etki ile elektriklenir. Aynı yükler birbirini itmesi, zıt yüklerin birbirini çekmesinden dolayı nötr cisim üzerinde yük dengesizliği oluşur. Bu tür elektriklenmeye etki ile elektriklenme denir.” Etki ile elektriklenmenin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A
Etki ile elektriklenme de cisimlerin kazandıkları elektrik yükleri kalıcı değildir.
B
Yüklü cisim uzaklaştırdığında, nötr cisim tekrar eski haline döner.
C
Etki ile elektriklenmenin kalıcı olması için cismin topraklaması gerekir.
D
Etki ile elektriklenen cisim topraklama yapılırsa, elektriklenen cisim ile elektriklenmeyi sağlayan cisim aynı yüklerle yüklenirler.
Soru 18
Aşağıdaki araçlardan hangisi elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürebilen araçtır?

A
Akümülatör
B
Elektrik motoru
C
Dinamo
D
Jeneratör
Soru 19
Elektriklenme olayının teknolojide kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Parmak izinin alınmasında elektriklenmeden yararlanılır. Parmak izi elektriklenme özelliğine sahiptir.
B
Otomobil ve beyaz eşyaların boyanmasında boyanacak yüzey pozitif, boya damlacıkları negatif yükle yüklenir.
C
Fabrika bacalarına takılan filtrelerde bacadan çıkan küçük toz parçaları (partiküller) elektriklenme ile tutularak havaya karışması engellenmiş olur.
D
Fotokopi makinesinin çalışmasında pozitif yüklenmiş kağıt üzerine negatif yüklenmiş toner tozları yapışır.
Soru 20
Yüksek elektrik akımlarının oluşturabileceği tehlikelerden korunmak için aşağıdaki araçlar dan hangisi kullanılır?

A
Reaktör
B
Jeneratör
C
Sigorta
D
Akümülatör
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön