8.Sınıf Elementlerin Sınıflandırılması Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Periyodik sistem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Soy gazlar kararlı yapıya sahiptirler.
B
Birbirine benzeyen elementlerin atom numarası aynıdır.
C
Yatay sıralar periyot, dikey sıralar grup enir.
D
Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi soy gazların özelliklerinden birisi değildir?

A
Tel ve levha hâline getirilemezler.
B
Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
C
Oda sıcaklığında gaz hâlinde bulunurlar.
D
Atomik yapılıdırlar.
Soru 3
Bor, silisyum, germanyum,arsenik, tellür ve polonyum gibi maddeler hangi grupta yer alır?

A
Yarı metaller
B
Ametaller
C
Metaller
D
Soy gazlar
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliklerinden birisi değildir?

A
Isı ve elektriği iyi iletmezler.
B
Yüzeyleri parlaktır.
C
Tel ve levha hâline getirilebilirler.
D
Oda koşullarında civa hariç genellikle katı hâlde bulunurlar.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerinden birisi değildir?

A
Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.
B
Molekül yapılıdırlar.
C
Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
D
Tel ve levha hâline getirilebilirler.
Soru 6
Peryodik tabloda bir elementin yerini bulmak için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir?

A
Elektron sayısı
B
Atom numarası
C
Elektron sayısı
D
Proton sayısı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerinden birisi değildir?

A
Tel ve levha hâline gelmezler.
B
Atomik yapılıdırlar.
C
Yüzeyleri mattır.
D
Isı ve elektriği iyi iletmezler.
Soru 8
  • - Yüzeyleri mattır.
  • — Isı ve elektriği iyi iletmezler.
  • — Tel ve levha hâline gelmezler.
  • — Molekül yapılıdırlar.
  • — Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.
  • — Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
Yukarıda özellikleri verilen maddeler hangi grupta yer alır?  

 

A
Yarı metaller
B
Ametaller
C
Metaller
D
Soy gazlar
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliklerinden birisi değildir?

A
Atomik yapılıdırlar.
B
Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
C
Isıyı ve elektriği iletirler.
D
Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi aynı periyotta bulunan elementler için aynıdır?

A
Katman sayısı
B
Elektron sayıları
C
Grup numarası
D
Kimyasal özellikleri
Soru 11
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Periyodik sistemde element ve bileşikler bulunur.
B
Periyodik sistemde metallerin sayısı daha fazladır.
C
Periyodik sistemde 18 periyot, 7 grup vardır
D
Periyodik sistemde elementler atom ağırlığının artışına göre sıralanmıştır.
Soru 12
Demir, bakır, alüminyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kurşun, kalay ve cıva günlük yaşamda karşılaştığımız maddeler hangi grupta yer alır?

A
Metaller
B
Ametaller
C
Soy gazlar
D
Yarı metaller
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön