TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Bütün canlıların yaşamsal faaliyetleri için enerjiye ihtiyacı vardır. Canlılar enerji ihtiyacını besinlerle karşılar. Bütün enerjilerin kaynağı güneştir. Güneş ışınları ile gelen enerji fotosentez olayı ile besinlere aktarılır. Canlılar bu enerjinin bir kısmını kullanır, bir kısmını depo eder. Besin zinciri sayesinde bir canlıdan diğer canlıya vücudunda depo ettiği bu enerji aktarılır.” Aşağıdaki besin zincirlerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A
Meşe ağacı – tırtıl – baykuş – fare
B
Buğday - Fare - Yılan - Kartal
C
Ot -Çekirge - Kurbağa - Yılan - Kartal
D
Su yosunu – plankton – küçük balık – alabalık – insan
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarının özelliklerindendir?

A
Ucuz yakıt sağlar.
B
Doğada sınırlı miktardadır.
C
Havayı kirletir.
D
Ekosisteme zarar verir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünü şekillendiren iç etkenlerden biri değildir?

A
Kırılma
B
İklim
C
Kıvrılma
D
Volkanizma
Soru 4
Fotosentez için hangisi gerekli değildir?

A
Karbondioksit
B
Klorofil
C
Güneş ışığı
D
Oksijen
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir?

A
Doğal gaz
B
Rüzgar
C
Jeotermal
D
Biyokütle
Soru 6
Ayrıştırıcılar (Saprofit, çürükçül) canlılar için aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemek doğru olmaz?

A
Ayrıştırıcılar bazı bakteri ve mantarlardır (Küf mantarı, şapkalı mantar, maya mantarı).
B
Ölü canlılar ve canlı atıklarını parçalayarak beslenirler.
C
Ayrıştırıcı canlılar da üreticidirler.
D
Madde döngüsü tamamlanmış olur.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanılmasını sağlar?

A
Fotosentez
B
Şimşek
C
Buharlaşma
D
Solunum
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ATP’nin özelliklerinden biri değildir?

A
Tüm canlılık olaylarında kullanılır.
B
Hücresel enerjidir.
C
Glikoza dönüştürülerek kullanılır.
D
Adenin bazı içerir.
Soru 9
Aşağıdaki canlılardan hangisi bir besin zincirinin başlangıcında bulunur?

A
Çekirge
B
Alabalık
C
Yonca
D
Mantar
Soru 10
Fotosentezde aşağıdakilerden hangisi üretilir?

A
Su
B
Glikoz
C
Karbondioksit
D
Güneş ışığı
Soru 11
Tüketici canlılar (Heterotroflar) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
İnsanlar ve hayvanlar tüketici canlılardır.
B
Besin zincirinin ilk basamağında her zaman tüketiciler bulunur.
C
Tüketiciler etçil, otçul, hem otçul hem etçil olmak üzere üç çeşittir.
D
Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır.
Soru 12
Aşağıdaki canlılardan hangisi, fotosentez yapabilen ototof bir canlı değildir?

A
Eğrelti otu
B
Öglena (kamçılı hayvan)
C
Şapkalı mantar
D
Ökse otu
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kurt, akbaba, kartal, aslan etçil canlıdır.
B
Koyun, inek, keçi, zürafa, tavşan, geyik, eşek otçul canlıdır.
C
Ayı, insan, fare, tavuk, kedi, kurbağa, serçe, kaplumbağa hem otçul hem etçil (hepçil) canlıdır.
D
Bakteri ve mantarlar otçul canlıdır.
Soru 14
Oksijensiz solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Yorgunluk asidi oluşur.
B
Yoğurt yapımında faydalanılır.
C
Tüm canlı hücrelerde gerçekleşir.
D
Az enerji elde edilir.
Soru 15
Fotosentez ile ilgili:

I. Bitkiler fotosentez ile inorganik moleküllerden organik besin moleküllerini sentezler.

II. Fotosentezde karbon kaynağı olarak havadan alınan karbon dioksit kullanılır.

III. Fotosentez ile ışık enerjisi, kimyasal bağ enerjisine dönüştürülerek besin molekülünde depolanır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
I - II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
Soru 16
Üretici canlılar (Ototroflar) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Üretici canlılar güneş enerjisindeki enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştürür.
B
Bitkiler, mavi-yeşil algler, siyano bakteriler, öglena ototrof canlılardır.
C
Sadece kendileri için besin yapan canlılardır.
D
Üretici canlılar inorganik maddeler ve güneş enerjisi ile organik maddeye çevirerek besin üretir.
Soru 17
Atmosferdeki nem oranı ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Atmosferdeki nem oranı atmosfer sıcaklığına bağlı değildir.
B
Atmosfer sıcaklığı azaldıkça nem oranı artar.
C
Atmosfer sıcaklığı arttıkça atmosferdeki nem oranı artar.
D
Atmosfer sıcaklığı arttıkça atmosferdeki nem oranı azalır.
Soru 18
Oksijenli solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Işık gereklidir.
B
Az enerji elde edilir.
C
Karbondioksit kullanılır.
D
Glikoz kullanılır.
Soru 19
Aşağıdaki enerji türlerinin hangisinin kökeninde fotosentez vardır?

A
Jeotermal
B
Biyokütle
C
Rüzgar
D
Güneş
Soru 20
Atmosferdeki nem miktarı aşağıdaki ölçü aletlerinden hangisi ile ölçülür?

A
Sismograf
B
Barometre
C
Termometre
D
Higrometre
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön