Katı Basıncı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Katıların basıncı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Toplu iğnelerin ucunun sivri yapılmasının amacı basıncı azaltmaktır.
B
Karda yürüyen hayvanların ayak izlerinin farklı olmasının nedeni bu hayvanların uyguladıkları basıncın farklı olmasıdır.
C
Çivi ve vida gibi malzemelerin bir ucu geniş, diğer ucu sivri yapılarak basıncın değiştirilmesi sağlanır.
D
Bıçakların keskin yüzeylerinin ince yapılmasının nedeni yüzey alanın azaltarak basıncı artırmaktır.
Soru 2
Katı,sıvı ve gaz(açık hava) halindeki maddeler temas ettikleri bütün yüzeylere kuvvet uygularlar, birim yüzeye dik olarak etki eden bu kuvvete ne denir?
A
Basınç
B
Merkezkaç
C
Kuvvet
D
Yerçekimi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisindeki amaç katılarda basıncı azaltmaktır?
A
Toplu iğnenin ucunun sivri olması
B
Vidaların ucunun sivri olması
C
Kar araçlarının paletli olması
D
Bıçağın keskin tarafının ince olması
Soru 4
Katıların basıncı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Katıların basıncı uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
B
Katı cisimlerde uygulanan kuvvetin kaynağı cismin ağırlığı olduğundan, cismin ağırlığı artarsa basınç artar, cismin ağırlığı azalırsa basınç azalır.
C
Katı basıncı yüzey alanı ile doğru orantılıdır.
D
Yüzey alanı artarsa basınç azalır, yüzey alanı azalırsa basınç artar.
Soru 5
Bir sünger parçasının üzerine kitabımızı değişik şekillerde koyuyoruz. Kitabı nasıl koyarsak daha çok basınç oluştuğunu gözlemleriz?
A
Enine dik koyarsak
B
Eğik koyarsak
C
Yatay koyarsak
D
Uzunluğuna dik koyarsak
Soru 6
Çivinin yapılma amacı aşağıdaki cisimlerden hangisinin yapılma amacıyla aynı değildir?
A
İğne
B
Bıçak
C
Kar ayakkabısı
D
çatal
Soru 7
Trenlerde tekerlek sayısın çok olmasının nedeni nedir?
A
Basıncı etkisizleştirmek
B
Basıncı kaldırmak
C
Basıncı düşürmek
D
Basıncı artırmak
Soru 8
Katıların basıncını bulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A
Basınç = Kuvvet Birimi/Yer Çekimi
B
Basınç = Kuvvet Çeşidi/Yüzey Alan Birimi
C
Basınç = Kuvvet Birimi/Yüzey Alan Birimi
D
Basınç = Yüzey Alan Birimi / Kuvvet Birimi
Soru 9
Bir gazete haberinde sivri topuklu ayakkabı giyen bir ayanın bir filden daha fazla basınç uyguladığı yazılmıştı. Buna göre katıların basıncının artması neye bağlıdır?
A
Kuvvetin yönüne
B
Uygulanan kuvvete
C
Yüzey alanına
D
Cismin büyüklüğüne
Soru 10
Bir bıçağın bilenmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yüzeye basınç uygulamak
B
Sürtünmeyi artırmak
C
Basıncı artırmak
D
Basıncı azaltmak
Soru 11
Tek ayağının üzerinde duran bir öğrenci diğer ayağınıda yere koyarsa basınç ve ağırlık nasıl etkilenir?
A
Basınç artar, ağırlık azalır.
B
Basınç azalır, ağırlık aynı kalır.
C
Basınç azalır, ağırlık artar.
D
Basınç aynı kalır, ağırlık azalır.
Soru 12

-Ördekler, tavuklara göre bataklıkta daha rahat yürüyebilirler.

-paletli iş makineleri yumuşak zeminlerde tekerli iş makinalarına göre daha rahat çalışabilirler.

-karda, kar paletleriyle yürümek ayakkabılarla yürümekten kolaydır.

Yukarıdaki olaylar hangi ilke ile açıklanabilir?
A
Bir yüzeye etki uygulandığında yüzey de ters yönde tepki uygular.
B
Kuvvet uygulanan bir yüzeyin alanı büyüdükçe basınç azalır.
C
Basıncın artması bir cismin zemine batıcılığını azaltır.
D
Yüzey alanının büyütülmesi sürtünme kuvvetini azaltır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön