TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A
Bar
B
Pa
C
Joule
D
Atmosfer
Soru 2

-Ördekler, tavuklara göre bataklıkta daha rahat yürüyebilirler.

-paletli iş makineleri yumuşak zeminlerde tekerli iş makinalarına göre daha rahat çalışabilirler.

-karda, kar paletleriyle yürümek ayakkabılarla yürümekten kolaydır.

Yukarıdaki olaylar hangi ilke ile açıklanabilir?

A
Bir yüzeye etki uygulandığında yüzey de ters yönde tepki uygular.
B
Yüzey alanının büyütülmesi sürtünme kuvvetini azaltır.
C
Basıncın artması bir cismin zemine batıcılığını azaltır.
D
Kuvvet uygulanan bir yüzeyin alanı büyüdükçe basınç azalır.
Soru 3
Açık hava basıncının 2,25 atmosfer olduğu yerde basınç kaç cm-hg'ye eşit olur?

A
76
B
171
C
38
D
33,8
Soru 4
Havada 150 N,sivi içinde 90 N gelen bİr cisme sivi tarafindan uygulanan kaldirma kuvvetİ kaç Newtondur?

A
70
B
60
C
90
D
150
Soru 5
Hangisi basınçla ilgili bir terim değildir?  

 

A
Atm
B
N/m
C
Pascal
D
Dyn/cm2
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ile açık hava basıncı ölçülür?

A
Barometre
B
Termometre
C
Higrometre
D
Manometre
Soru 7
Tek ayağının üzerinde duran bir öğrenci diğer ayağınıda yere koyarsa basınç ve ağırlık nasıl etkilenir?

A
Basınç artar, ağırlık azalır.
B
Basınç aynı kalır, ağırlık azalır.
C
Basınç azalır, ağırlık artar.
D
Basınç azalır, ağırlık aynı kalır.
Soru 8
Açık hava basıncı olmasaydı aşağıdaki olayların hangisiya da hangileri gerçekleşmezdi?

I. enjektördeki aşının koldan vücuda geçirilmesi

II. kuyudaki suyun tulumbayla yukarı çıkarılması

III. hareket halindeki otomobilin frenine basıldığında hızının azalması

 

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve III
D
Yalnız I
Soru 9
Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük pistonun yüzeyinin 10 katıdır. buna göre 40 N 'luk bir kuvvetle hangisi kaldırılamaz?

A
400 N'luk motorsiklet
B
250 N'luk masa
C
300 N'luk çocuk
D
450 N'luk koyun
Soru 10
Özkütlesi 3gr/cm3 olan sıvı ile dolu olan bir kap 150 gr geliyor.Aynı kap özkütlesi 2gr/cm3 olan sıvı ile dolunca 100gr geliyor.Kap su ile dolunca kaçgram olur?(suyun özkütlesi 1gr/cm3 tür.)

A
40
B
125
C
60
D
50
Soru 11
Taban alanı 1.2 m2 olan bir cismin yaptığı basınç 400 Pa'dır. cismin ağırlığı kaç N'dur?

A
600
B
300
C
480
D
200
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisindeki amaç katılarda basıncı azaltmaktır?

A
Bıçağın keskin tarafının ince olması
B
Kar araçlarının paletli olması
C
Toplu iğnenin ucunun sivri olması
D
Vidaların ucunun sivri olması
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncının varlığını ispatlayan belirti değildir?

A
Teneke kutunun, içindeki hava boşaltılınca büzülmesi
B
Pipetle meyve suyu İçerken pipetin sıvı İle dolması
C
Lastik kısmi sıkıştırılmıştır damlalığın sıvı İle dolması
D
Denizlerin yükselmesi ve alçalması
Soru 14
Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balonun içindeki gazın ısınması
B
Balondaki gazın havadan hafif olması
C
Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması
D
Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?

A
Borunun boyunu uzatmak
B
Boruyu sola doğru eğmek
C
Boruyu sağa doğru eğmek
D
Deneyi başka bir yerde yapmak
Soru 16
Çivinin yapılma amacı aşağıdaki cisimlerden hangisinin yapılma amacıyla aynı değildir?  

A
Kar ayakkabısı
B
çatal
C
İğne
D
Bıçak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?

A
Dinomometre
B
Termometre
C
Barometre
D
Manometre
Soru 18
Hava cisimler üzerine,her doğrultuda basınç uygulamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu basıncın nedenlerinden değildir?

A
Havanın hacminin olması
B
Havanın akıcı olması
C
Havanın ağırlığının olması
D
Havanın hareketli olması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?

A
Boruyu sola doğru eğmek
B
Deneyi başka bir yerde yapmak
C
Boruyu sağa doğru eğmek
D
Borunun boyunu uzatmak
Soru 20
Taban alanı 30S olan cisim ters çevriliyor. Ters çevrilince alta gelen yüzeyin taban alanı 20S oluyor.I. ve II. durumların basınçlarının karşılaştırması (bilgi yelpazesi) yapıldığında oranın 4/6 olduğu bilindiğine göre bu olayla ilgili hangisi doğrudur?

A
Cismin taban alanı küçüldüğü ve ağırlık değişmediği için basınç artmıştır.
B
Cisim ters çevrilince ağırlığı artar.
C
Cismin basıncının değişmesinin nedeni yerçekimi kuvvetidir.
D
Bu cismin ağırlığı kesin olarak 600'dür
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön