8. Sınıf Maddenin Isı İle Etkileşimi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Suyun donma noktası 0°C, kaynama noktası 100°C’dir. Demirin erime noktası 1540°C, alüminyumunki 658°C’dir. Bu durumu en doğru anlatan ifade hangisidir?  
A
Farklı maddelerin erime noktası farklıdır.
B
Farklı maddelerin donma noktası farklıdır.
C
Farklı maddelerin buharlaşma farklıdır.
D
Farklı maddelerin hâl değiştirme sıcaklıkları farklıdır.
Soru 2
Termometrelerde su yerine genellikle cıva kullanılmasının temel nedenini hangisidir?
A
Buharlaşma
B
Katılaşma
C
Yoğunluk
D
Öz kütle
Soru 3
Katı bir maddenin dışarıdan ısı alarak, aynı sıcaklıkta sıvı hâle geçmesine ne denir?    
A
Buharlaşma
B
Kaynama
C
Erime
D
Yoğuşma
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Saf bir sıvı her sıcaklıkta buharlaşır fakat belirli sıcaklıkta kaynar.
B
Bir sıvının ısı vererek katı hâle geçmesine donma, bir gazın ısı vererek sıvı hâle geçmesine de yoğuşma denir.
C
Bir maddenin donma sıcaklığı, erime sıcaklığına eşittir.
D
Bir sıvının ısı alarak gaz hâline geçmesi sırasında tanecikler arası çekim kuvveti artar.
Soru 5
Öz ısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Öz ısının birimi J/g dır.
B
Her maddenin öz ısı değeri farklı olduğu için öz ısı, ayırt edici bir özelliktir.
C
Bir saf maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli olan enerjidir.
D
Maddenin bulunduğu fiziksel hâl, basınç ve sıcaklığa göre az da olsa değişkendir.
Soru 6
Sıvı hâldeki bir madde her sıcaklıkta gaz hâle geçer. Bu olaya buharlaşma denir. Buharlaşmanın en yüksek olduğu durum hangisidir?    
A
Donma noktası
B
Erime noktası
C
Kaynama noktası
D
Yoğuşma noktası
Soru 7
Öz ısı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
100 g buzun öz ısısı 200 g buzun öz ısısından küçüktür.
B
Öz ısı maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.
C
Öz ısısı büyük olan maddeler geç ısınır, geç soğur.
D
Öz ısısı küçük olan maddeler kolay ısınır, kolay soğur.
Soru 8
Isı; sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır. Isı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sıcaklıkları farklı iki madde arasındaki ısı enerjisi aktarımı sıcaklıkları eşitlenene kadar devam eder.
B
Isı enerjisi birimi Celcius’tur (Selsiyus). ‟°C” şeklinde gösterilir.
C
Sıcaklık, maddelerin molekül başına düşen ortalama hareket enerjilerinin bir göstergesidir.
D
Sıcaklıkları farklı iki maddeden sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olana ısı enerjisi aktarılır.
Soru 9
Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
İlk sıcaklıkları farklı, eşit kütleli ve aynı cins sıvılara özdeş ısıtıcılar ile eşit sürelerde verdiğinizde sıvılarda hâl değişimi gözlemlenmiyor ise ilk sıcaklığı fazla olan sıvının son sıcaklığı da fazla olacaktır.
B
Bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli olan ısı; o maddenin kütlesine, öz ısısına (cins) ve sıcaklık değişimine bağlıdır.
C
Isı alışverişi yapan iki maddenin sıcaklık değişimleri eşit olmak zorundadır.
D
Farklı miktarlardaki özdeş sıvıların sıcaklık değişimlerinin eşit olabilmesi için miktarı fazla olan sıvıya daha uzun süre ısı vermek gerekmektedir.
Soru 10
Sıcaklık, maddenin taneciklerinin sahip olduğu hareket enerjilerinin ortalamasını ifade eden bir niceliktir. Sıcaklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Sıcaklıkları eşit maddeler arasında ısı aktarımı gerçekleşmez.
B
Cisimlere dokunduğumuzda cisimlerin sıcaklığını hissederiz.
C
Sıcaklık birimi ise kalori (cal) ya da joule’dür (J).
D
Isı alışverişi olabilmesi için maddelerin sıcaklıklarının farklı olması gerekir.
Soru 11
Başlangıç sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan farklı iki maddeye eşit miktarda ısı verildiğinde her ikisinin son sıcaklıkları eşit olmaz. Bunun nedeni hangisidir?  
A
Farklı maddelerin öz ısılarının farklı olması.
B
Farklı maddelerin elektron sayılarının farklı olması.
C
Farklı maddelere uygulanan ısının farklı olması.
D
Farklı maddelerin atom yapısının farklı olması.
Soru 12
Gaz maddenin dışarıya ısı vererek aynı sıcaklıktaki sıvı hâle geçmesine ne denir?  
A
Kaynama
B
Erime
C
Yoğuşma
D
Buharlaşma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön