TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sabit makara ile sadece kuvvetin yönünü, hareketli makara ile kuvvetin büyüklüğünü değiştirerek kaldırabiliriz. Hem hareketli hem de sabit makaraların kullanıldığı, hem kuvvetin yönünü hem de büyüklüğünü değiştirerek kaldırmamızı sağlayan sisteme ne ad verilir?

A
Dişli
B
Vinç
C
Çıkrık
D
Palanga
Soru 2
Aşağıdaki makaralardan hangisi kuvvetten ve yoldan kazanç sağlamaz, sadece uygulanan kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapmada kolaylık sağlar?

A
İki hareketli makara.
B
Palanga
C
Bir sabit, bir hareketli makara.
D
Sabit makara.
Soru 3
Yükle birlikte hareket eden makaralara hareketli makara denir. Bu tür makaralarda yük, çekilen yönde (aşağı veya yukarı doğru) makarayla birlikte hareket eder. Hareketli makaralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uygulanan kuvvetin büyüklüğü (makara ağırlığı önemsiz ise) yükün ağırlığının yarısına eşittir. Yani yükün ağırlığı makaranın iki tarafındaki ipler arasında eşit olarak paylaşılır.
B
Yüke 1m yol aldırabilmek için ipi 2m çekmek gerekir. Yani yoldan 2 kat kayıp vardır.
C
Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp olduğu için işten kazanç vardır.
D
Uygulanan kuvvetin yönü aynıdır.
Soru 4
Aşağıdaki verilenlerden hangisi sabit ve hareketli makaraların ortak özelliğidir?

A
Kuvvetten kazanma
B
İş kolaylığı sağlama
C
Yoldan kaybetme
D
Kuvvet kazancı sağlama
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hareketli makara için söylenebilir?

A
Kuvvetten iki kat kazanç sağlanır.
B
Yoldan iki kat kazanç sağlanır.
C
İşten kazanç sağlanır.
D
Kuvvetin yönü değişir.
Soru 6
En az bir adet sabit makara ile en az bir adet hareketli makaradan ve bütün makaraların oluklarından geçen kesintisiz ipten oluşan makara sistemlerine palanga (bileşik makara sistemi) denir. Palangayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Palangalar kuvvetten kazanç sağlayarak iş yapma kolaylığı sağlar.
B
Palanga ile hem uygulanan kuvvetin yönü değiştirilebilir hem de yükü kaldırmak için uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğü azaltılabilir.
C
Palangalarda yükü üzerinde taşıyan ip sayısı arttıkça uygulanacak kuvvetin büyüklüğü aynı kalır.
D
Palangalarda yükü belirli bir yüksekliğe çıkarmak için çekilmesi gereken ip miktarı da yükü taşıyan ip sayısı oranında artar.
Soru 7
Sabit makaraların üzerinde hareket eden ipin bir ucu aşağı doğru çekildiğinde ipin diğer ucundaki yük, yukarı doğru çıkar. Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
İşten kazanç sağlanır.
B
Uygulanan kuvvet azalır.
C
Yoldan kazanç sağlanır.
D
Kuvvetin yönün değişir.
Soru 8
Kendi çevresinde dönerken aynı zamanda yük ile beraber aşağı veya yukarı hareket eden makaralara ne ad verilir?

A
Dişli
B
Palanga
C
Sabit makara
D
Hareketli makara
Soru 9
Palangalarda kuvvet kazancını artırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamız gerekir?

A
Kullanılan ip uzunluğunu artırmak
B
Makara ağırlığını artırmak
C
Hareketli makara sayısını artırmak
D
Makara yarıçapını artırmak
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bütün makaralar için söylenebilir?

A
Kuvvetin yönünü değiştirir.
B
Enerjiden kazanç sağlamazlar.
C
Kuvvetten kazanç sağlar.
D
Makara ağırlığı uygulanan kuvveti etkiler.
Soru 11
Bayrağı göndere çekmek için kullanılan makaralarla ilgili aşağıdakilerden hanisi yanlıştı?

A
İş kolaylığı sağlar.
B
Kuvvetten kazanç yoktur.
C
Kuvvetin yönünü değiştirir.
D
Yoldan kayıp vardır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bayrak direğine bayrağın çekilmesinde kullanılan makaralar için söylenemez?

A
Kuvvetten kazanç sağlamaz.
B
İşten kazanç sağlamaz.
C
Kuvvetin yönünü değiştirir.
D
Yoldan kazanç sağlar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön