Sıvı Basıncı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?
A
Deneyi başka bir yerde yapmak
B
Boruyu sola doğru eğmek
C
Borunun boyunu uzatmak
D
Boruyu sağa doğru eğmek
Soru 2
Sıvıların basıncı bu özellikler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Sıvının derinliği artarsa sıvı basıncı artar, derinlik azalırsa sıvı basıncı azalır.
B
Yoğunluğu eşit olan sıvılardan derinliği fazla olanın kap tabanına uyguladığı basınç daha fazladır.
C
Sıvının yoğunluğu artarsa sıvı basıncı artar, yoğunluk azalırsa sıvı basıncı azalır.
D
Sıvıların basıncı bu özellikler ile ters orantılıdır.
Soru 3
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Arabalarda hidrolik fren sistemi, emme basma tulumbalar, tamirhanelerde arabaların kaldırılması gibi alanlarda paskal prensibinden yararlanılır.
B
Sıvıların basıncının etkisinden korunmak için dalgıçlar özel giysiler giyerler.
C
Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir.
D
Derinliği(yüksekliği) eşit olan sıvılardan yoğunluğu fazla olanın kap tabanına uyguladığı basınç daha azdır.
Soru 4
“Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir. Sıvıların bu özelliği Paskal prensibi olarak adlandırılır.”Aşağıdakilerden hangisi sıvıların bu özelliğinin kullanıldığı yerlere örnek oluşturmaz?
A
Emme basma tulumbalar,
B
Tamirhanelerde arabaların kaldırmada kullanılan krikolar,
C
Arabalarda hidrolik fren sistemi,
D
Boru içerisinden suyun geçmesi,
Soru 5
Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük pistonun yüzeyinin 10 katıdır. buna göre 40 N 'luk bir kuvvetle hangisi kaldırılamaz?
A
300 N'luk çocuk
B
400 N'luk motorsiklet
C
450 N'luk koyun
D
250 N'luk masa
Soru 6
Sıvıların basıncı hangisine bağlı değildir?
A
Sıvının sıcaklığı
B
Yüzey alanın genişliği
C
Sıvının çeşidi
D
Sıvının derinliği
Soru 7
Sıvıların basıncını nasıl hesaplarız?
A
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) = Yoğunluk
B
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) / Yoğunluk
C
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) + Yoğunluk
D
Sıvı Basıncı=Yükseklik (Derinlik) X Yoğunluk
Soru 8
Özkütlesi 3gr/cm3 olan sıvı ile dolu olan bir kap 150 gr geliyor.Aynı kap özkütlesi 2gr/cm3 olan sıvı ile dolunca 100gr geliyor.Kap su ile dolunca kaç gram olur?(suyun özkütlesi 1gr/cm3 tür.)
A
60
B
50
C
40
D
125
Soru 9
Sıvıların içerisinde bulunan cisimlere uyguladıkları basınca sıvı basıncı denir. Sıvı basıncını aşağıdakilerden hangisi etkiler?
A
Sıvının ısısı
B
Sıvının cinsi
C
Sıvının rengi
D
Konulduğu kap
Soru 10
“Sıvıların, içinde bulundukları kaba ve içerisindeki cisimlere basınç uygulaması gibi atmosfer de ağırlığından dolayı Dünya üzerindeki varlıklara bir kuvvet uygular. Bu kuvvet de cisimler üzerinde basınç oluşturur. Gazların basıncının sebebi katı ve sıvılardakinden biraz faklıdır. Katı ve sıvı cisimlerin basıncını oluşturan kuvvetin kaynağı ağırlıklarıdır. Ancak gazlarda kuvvetin kaynağı ağırlıktan daha çok gaz taneciklerinin içerisinde bulundukları kabın yüzeyine çarpmasıdır.”Bu anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi gazların basıncını etkiler?
A
Madde miktarı
B
Madde yapısı
C
Maddenin cinsi
D
Madde yüzeyi
Soru 11
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Aynı şekilde sıvının yoğunluğu artarsa sıvı basıncı artar, yoğunluk azalırsa sıvı basıncı azalır.
B
Sıvının derinliği artarsa sıvı basıncı artar, derinlik azalırsa sıvı basıncı azalır.
C
Sıvıların basıncı madde yüzeyinden etkilenmez.
D
Kapalı bir kaptaki sıvının basıncı her yerinde aynıdır.
Soru 12
Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Derinliği(yüksekliği) eşit olan sıvılardan yoğunluğu fazla olanın kap tabanına uyguladığı basınç daha fazladır.
B
Sıvıların akışkandır ve hacim değişimleri(sıkışma miktarı) azdır. Bu durumlardan dolayı sıvılar Blaise Pascal (Bleys Paskal)’a göre farklı bir özelliğe sahiptir.
C
Dalgıçlar sıvı basıncını azaltmak için pürüzlü yüzeye sahip giysiler giyerler.
D
Kapalı kaptaki sıvıların herhangi bir noktasına basınç uygulandığında sıvılar bu basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön