8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal’in eğitim hayatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Askeri okullarda okumayı istememiştir.
B
Anne ve babası hangi okula gideceği konusunda fikir ayrılıklarına düşmüştür.
C
Babasının ölümü sebebiyle kısa bir süre eğitimine ara verildi.
D
Selanik Mülkiye Rüştiyesinde bir süre okuduktan sonra ayrılmıştır.
Soru 2
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
İlk askeri başarısını Trablusgarp’ta elde etmiştir.
B
Osmanlı Ordusunda ilk olarak kurmay yüzbaşı olarak görev aldı.
C
İlk görev yeri Şam’daki 5.Ordudur.
D
İlk yenilgiyi Çanakkale Savaşı’nda yaşamıştır.
Soru 3
Mustafa Kemal’in okul yıllarında Selanik karışıklıklar içinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti. Bu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatını nasıl etkilemiştir?    
A
Osmanlının yıkıldığını kabul etmiş ve ideallerinden vazgeçmiştir.
B
Yaşanan olaylara çok duyarsız kalmıştır.
C
Gelecekte ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmiştir.
D
Arkadaşlarıyla sürekli tartışarak kötü vakit geçirmiştir.
Soru 4
Mondros Ateşkes Anlaşmasının 5. Maddesine göre Osmanlı’ya ait silah, cephane, donatım ve taşıtlar itilaf Devletlerinin emrine verilecektir. Bu maddenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?    
A
İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti topraklarını işgal ederken hiçbir engelle karşılaşmak istememişlerdir.
B
Osmanlı Devleti savaşı kazanmıştır.
C
Osmanlı topraklarına itilaf devletleri girmemiştir.
D
İtilaf Devletleri kendi aralarında sorun çıkabileceğini düşünerek Osmanlı’yı silahsızlaştırmışlardır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından birisi değildir?    
A
Türklerin gücünü İtilaf Devlerine göstermiştir.
B
I. Dünya Savaşı’nın uzamasının neden olmuştur.
C
Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşmasını kabul etmek zorunda kalmıştı.
D
Rusya’da yönetimin değişmesinde etkili olmuştur.
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden değildir?    
A
Halifenin İslam dini üzerindeki gücünden yararlanmak.
B
İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını engellemek.
C
Savaş alanını genişleterek savaştaki yükünü azaltmak.
D
Osmanlı’nın ekonomik gücünden faydalanmak.
Soru 7
Mustafa Kemal buraya gizlice gönüllü subay olarak geldi. Burada halkı işgallere karşı örgütledi. Büyük bir direniş göstererek İtalyanların geri çekilmesini sağladı. Mustafa Kemal’in yukarıda anlatılan askeri başarısı hangi cephede yaşanmıştır?    
A
Balkanlar
B
Suriye
C
Trablusgarp
D
Çanakkale
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?
A
Mandacılık fikrini benimsemiş ve desteklemişlerdir.
B
Kendi bölgelerini savunmak için kurulmuşlardır.
C
Başlangıçta aralarında iletişim bulunmamaktadır.
D
Sivas Kongresi’nde birleştirilmişlerdir.
Soru 9
Aşağıda verilen zararlı cemiyetlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A
Mavri Mira= Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmayı amaçlar.
B
Pontus Rum= Batum’dan Sinop’a kadar Rum devleti kurmayı amaçlar.
C
Etnik-i Eterya= Saltanatı ve hilafeti korumayı amaçlar.
D
Hınçak ve Taşnak Sütyun= Doğuda bir Ermeni Devleti kurmayı amaçlar.
Soru 10
Aşağıdaki cephelerin hangisinde alınan sonuç I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur?    
A
Irak Cephesi
B
Kanal Cephesi
C
Kafkasya Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 11
Mustafa Kemal’in hangi cephede kazandığı başarı Anadolu’da tanınmasını sağlamıştır?    
A
Çanakkale Cephesi
B
Balkan Savaşları
C
Kafkas Cephesi
D
Trablusgarp Savaşı
Soru 12
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanların yanında katılmasının nedenlerinden birisi değildir?  
A
Almanya’nın savaşı kazanacağına duyulan inanç.
B
Yeni sömürgeler elde etmek istemesi.
C
İngiltere’nin Osmanlı’yı itilaf devletlerine istememesi.
D
İttihat-terakki ileri gelenlerinin Alman hayranlığı.
Soru 13
Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A
Sofya: Mustafa Kemal’in ateşemiliter olarak görev yaptığı yer.
B
Manastır: Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını kazandığı yer.
C
İstanbul: Mustafa Kemalin harekat ordusuyla geldiği yer.
D
Şam: Mustafa Kemal’in ilk kez görev yaptığı yer.
Soru 14
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Yunan işgaline karşı kurulmuştur?    
A
Trakya Paşaeli Cemiyeti
B
Klikyalılar Cemiyeti
C
Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti
D
İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
Soru 15
Mustafa Kemal okumayı çok severdi. Bu sayede eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuştu. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdi. Bu anlatıma göre Mustafa Kemal İle ilgili aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşamayız?  
A
Askeri eğitim alırken siyasi açıdan da kendini geliştirmiştir.
B
Askeri tecrübeler kazanmıştır.
C
Fikir hayatı gelişmiştir.
D
İleri görüşlülüğü ortaya çıkmıştır.
Soru 16
Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda Almanya’nın kesin yenileceğine inanması ve sık sık bunu söylemesi hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır?    
A
İdealistliği
B
Vatanseverliği
C
İleri görüşlülüğü
D
Hayalperestliği
Soru 17
I. Dünya Savaşı’nın sebeplerinden birisi de sanayileşmedir. Sanayileşme hammadde ihtiyacını artırmıştır. Hızla sanayileşen ülkeler hammadde arayışına girmişti. Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?    
A
Yeni fabrikalar kurulması.
B
Üretimi artırma isteği.
C
Silahlanma yarışı.
D
Sömürgecilik yarışı.
Soru 18
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu işgal etmelerine olanak sağlamıştır?  
A
Donanma İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlarda gözaltında tutulacak.
B
Çanakkale ve İstanbul Boğazı İtilaf Devletlerinin denetiminde olacak.
C
Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
D
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.
Soru 19
Mustafa Kemal hangi cephede Ruslarla mücadele etmiş ve Muş, Bitlis gibi şehirlerin kurtarılmasında etkili olmuştur?    
A
Kafkas Cephesi
B
Çanakkale Cephesi
C
Suriye Cephesi
D
Hicaz-Yemen Cephesi
Soru 20
Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri gizli antlaşmalarla Osmanlı’ya ait Boğazları ve Doğu Anadolu’yu Rusya’ya vermiştir. Mondros Ateşkes Antlaşmasında böyle bir hüküm yer almamasının nedeni hangisidir?    
A
İtilaf Devletlerinin savaştan yenik çıkması.
B
Osmanlının bu toprakları bırakmaması.
C
İngiltere’nin Ermenileri daha uygun görmesi.
D
Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön