8.Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Misakımillî’nin önemi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın amaç - gerekçe ve yöntemi ilk defa dile getirilmiştir.
B
Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin bağımsızlıkla ilgili kararları Meclis onayı ile yasallaşmıştır.
C
Mustafa Kemal’in düşüncelerinin Mebusan Meclisinde kabul edilmesi Millî Mücadele yanlılarına büyük bir siyasi zafer kazandırmıştır.
D
Kapitülasyonlara ilk kez tepki gösterilmiş, böylece bağımsızlık anlayışı vurgulanmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesinde meydana gelen gelişmelerden birisi değildir?      
A
Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri olan Sovyet Rusya, TBMM’yi Moskova Antlaşması ile tanımıştır.
B
Kütahya ­ Eskişehir Savaşları sonunda Mustafa Kemal Atatürk’e Başkomutanlık yetkisi verilmiştir.
C
Moskova Antlaşması ile Doğu sınırı kesinleşmiştir.
D
II. İnönü Savaşı’ndan sonra Antalya yöresindeki askerlerini geri çekme kararı alan İtalyanlar, Kütahya ­ Eskişehir Savaşları sonucunda bu kararlarından vazgeçmişlerdir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında, müttefiklerine yardım amacıyla açtığı cephelerden birisi değildir?    
A
Kanal Cephesi
B
Makedonya Cephesi
C
Galiçya Cephesi
D
Romanya Cephesi
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından birisidir?    
A
İngiltere’nin Yunanlılara duyduğu güven sarsılmıştır.
B
İtalya kuvvetlerini geri çekmeye başlamıştır.
C
Londra Konferansı toplandı.
D
Sovyet Rusya vadettiği yardımları göndermeyi hızlandırmıştır.
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili değildir?    
A
Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını bitmiş diplomatik süreç başlatmıştır.
B
Ermeni Yurdu ve kapitülasyonlar sorunu resmen ortadan kalkmıştır.
C
İstanbul Doğu Trakya savaşılmadan alınmıştır.
D
Mondros Antlaşması’nın uygulanamayacağını resmi olarak kanıtlamıştır.
Soru 6
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
General Harbord Raporu, Millî Mücadele’nin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belgedir.
B
Balıkesir ve Alaşehir kongreleri Batı Cephesi’nin oluşmasında etkili olmuştur.
C
Erzurum Kongresi, Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin çağrısı ile toplanmıştır.
D
Tüm yararlı cemiyetlerin tek çatı altında toplanması Sivas Kongresi’nde olmuştur.
Soru 7
Amasya Genelgesinde yer alan “Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.” Maddesi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?    
A
Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemi belirtilmiştir.
B
Tam bağımsızlık kararı alınmıştır.
C
Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi açıklanmıştır.
D
Millî Mücadele’nin gerekçesi açıklanmıştır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden birisi değildir?    
A
Trakya Paşaeli
B
Sulh Selameti Osmaniye
C
Kilikyalılar
D
İzmir Reddi İlhak
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarından birisi değildir?  
A
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını hızlandırdı.
B
Ayaklanmalar bastırıldı, Meclisin gücü ve otoritesi arttı.
C
Yunanlılar işgal bölgelerini genişletti.
D
Gereksiz yere insan, zaman ve malzeme kaybı oldu.
Soru 10
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak ve işgalleri kolaylaştırmak amaçlanmıştır?    
A
Osmanlı Hükûmeti, başka devletlerle ilişkilerini kesecekti.
B
Sınırların korunması ve iç güvenliğin sürdürülmesi için gerekli askerî kuvvetlerin dışındakilerin hemen terhis edilmesi sağlanacaktır.
C
Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
D
İtilaf Defletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edeceklerdi.
Soru 11
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?      
A
İlk Kuvayımilliye cephesi İstanbul’da kurulmuştur.
B
Yararlı cemiyetlerin tamamı kurulma şekli açısından ulusaldır.
C
Kuvayımilliye, Osmanlı Devleti tarafından oluşturulan düzenli birliklerdir.
D
Yararlı cemiyetler azınlıkların çalışmalarına tepki olarak doğmuştur.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı istemesini hızlandıran nedenlerden birisi değildir?    
A
Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi ile Almanya - Osmanlı arasındaki bağlantının kesilmesi,
B
Osmanlı Devleti’nin sorunları barışçıl yoldan çözmek istemesi.
C
Wilson İlkeleri’nin maddelerine ve İngiltere’ye güvenilmesi,
D
Osmanlı’nın yenilgiler alması ve savaşacak gücünün kalmaması,
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi değildir?      
A
Etniki Eterya
B
Mavri Mira
C
İngiliz Muhipleri
D
Taşnak Hınçak
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Ordusu’nun Kut’ül Amâre de İngilizlere karşı başarı kazandığı cephedir?    
A
Irak Cephesi
B
Kanal Cephesi
C
Suriye Cephesi
D
Hicaz – Yemen Cephesi
Soru 15
Mustafa Kemal’in Millî Mücadele sırasında yaptığı çalışmalarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?    
A
Sivas Kongresi; Millî Mücadele ile ilgili alınan kararlar ulusallaştırıldı.
B
Havza Genelgesi; Millî Mücadele’nin amaç, gerekçe ve yöntemi açıklandı.
C
Erzurum Kongresi; Millî Mücadele ile ilgili kararlar alındı.
D
Amasya Görüşmeleri; Temsil Heyeti, İstanbul Hükûmeti tarafından hukuken tanındı.
Soru 16
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin izlediği politika nedir?    
A
Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünerek savaşa girmiştir.
B
Osmanlı yönetimi halka işgallerin geçici olduğunu söyleyerek işgaller karşısında teslimiyetçi bir politika izlemiştir
C
Kaybettiği toprakları geri alma politikası gütmüştür.
D
Mondros Ateşkes Antlaşması’na uymayacağını belirterek savaş açmıştır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Cephesi’nin Sonuçlarından birisi değildir?    
A
Gümrü Antlaşması ile cephe kapandı.
B
Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul edildi.
C
Çok sayıda silah ve cephane ele geçirildi.
D
Doğudaki birlikler Batı Cephesi’ne kaydırıldı.
Soru 18
Aşağıda verilen yerlerden hangisi İngilizler tarafından işgal edilmemiştir?    
A
Konya, Antalya ve çevresi
B
Urfa, Antep, Kars ve Batum
C
Afyon, Eskişehir, İzmit
D
Samsun
Soru 19
Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek amacıyla açılan cephe hangisidir?    
A
Suriye Cephesi
B
Kanal Cephesi
C
Irak Cephesi
D
Hicaz – Yemen Cephesi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’ye topyekün savaş özelliği kazandırmıştır?    
A
Büyük Taarruz
B
Mondros Mütarekesi
C
Lozan Barış Antlaşması
D
Tekalifi Milliyi Emirleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön