8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Birinci Dünya savaşı öncesi ülkeleri etkileyen iki önemli olay hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Fransız ihtilali – Sömürgecilik
B
Fransız ihtilali– Sanayi inkılabı
C
Sömürgecilik – Sanayi inkılabı
D
Sanayi inkılabı - Coğrafi keşifler
Soru 2
Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkileyen akım hangisidir?

A
Sanayi inkılabı
B
Sömürgecilik
C
Milliyetçilik
D
Manda ve himaye
Soru 3
I. Dünya Savaşı ne zaman başlamıştır?

A
1912
B
1914
C
1916
D
1918
Soru 4
Hangisi üçlü ittifak grubuna dahil değildir?

A
Almanya
B
Avusturya-Macaristan
C
İngiltere
D
İtalya
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşında Osmanlı’nın savaştığı cephelerden değildir?

A
Kafkasya Cephesi
B
Güney cephesi
C
Hicaz-Yemen Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun işgaline tepki olarak kurulan cemiyetlerden değildir?

A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Trakya Paşaeli Cemiyeti
C
Hürriyet ve itilaf Cemiyeti
D
İzmir Redd-i ilhak Cemiyeti
Soru 7
Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda yer alan bil­gilerden hangisi yanlıştır?

A
Düzensiz birliklerdir.
B
Düzenli ordunun kurulmasından sonra etkinliğine devam etmiştir.
C
Gönüllü halk kuvvetidir.
D
Bazı komutanları TBMM'ye başkaldır­mıştır.
7 numaralı soru için açıklama 
Düzenli ordunun kurulmasından sonra etkinliği sona ermiştir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi "Kuva-yı Milliye’nin oluşma nedenleri arasında gösterilemez?

A
Osmanlı Devleti'nin Birinci dünya savaşından yenik ayrılması
B
Osmanlı Hükümetinin işgallere karşı kayıtsız kalması
C
Düzenli ordunun görevinde başarılı olamaması ve ona duyulan güvensizlik
D
Osmanlı Hükümetinin işgallere karşı kayıtsız kalması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin özellikleri arasında yer almaz?

A
Türk milliyetçiliğini esas almışlardır.
B
Türk topraklarının işgalini kolaylaştırmışlardır.
C
Bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır.
D
İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hüküme­ti'nin desteklediği cemiyetlerden biridir?

A
Mavri Mira Cemiyeti
B
Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
C
Alyans - Israilit Cemiyeti
D
Trakya Paşaeli Cemiyeti
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Sava­şı'na diğerlerinden daha önce girmiştir?

A
Rusya
B
Yunanistan
C
İtalya
D
Romanya
Soru 12
I. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki devlet­lerin hangisinin savaşa katılmasıyla Os­manlı - Alman bağlantısı kolaylaşmıştır?

A
Avusturya - Macaristan
B
Yunanistan
C
Bulgaristan
D
Sırbistan
Soru 13
I. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ile Fransa aşağıdaki bölgelerden hangisi üze­rinde çıkar anlaşmazlığına düşmüşlerdir?

A
Kafkaslar
B
Balkanlar
C
Suriye
D
Alses - Loren
Soru 14
Avrupa'da hammadde ve pazar ihtiyacın­dan kaynaklanan yarışının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Dünya Savaşı'nın çıkması
B
Mandacılık fikrinin yaygınlaşması
C
II. Dünya Savaşı'nın çıkması
D
Milliyetçilik fikrinin yaygınlaşması
Soru 15
İstanbul’da Meşrutiyet yönetimine karşı çıkan ayaklanma hangi ordu tarafından bastırılmıştır?

A
Kuvayı milliye
B
Hareket Ordusu
C
Yıldırım Ordusu
D
İstanbul Ordusu
Soru 16
Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Kuvayı milliye’nin oluşmasına
B
Düzenli ordunun kurulmasına
C
TBMM’nin açılmasına
D
Halifeliğin kaldırılmasına
Soru 17
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?

A
Lozan Antlaşması
B
Sevr Antlaşması
C
Londra Antlaşması
D
Sen Jermen Antlaşması
Soru 18
Mondros Ateşkes Antlaşması'nda adı ge­çen altı il (Vilayet-i Sitte) arasında aşağıda­kilerden hangisi yoktur?

A
Diyarbakır
B
Erzurum
C
Sivas
D
Trabzon
Soru 19
İtilaf Devletlerinden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anado­lu'da işgal girişiminde bulunmamıştır?

A
Rusya
B
İngiltere
C
Fransa
D
Yunanistan
Soru 20
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Urfa, Antep ve Maraş ilk defa hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?

A
İtalya
B
İngiltere
C
Fransa
D
Rusya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön