8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Medreselerin kapatılmasını, eğitim ve öğretimin birleştirilmesini, karma eğitime geçilmesini sağlayan kanun aşıdakilerden hangisidir?

A
Kılık-Kıyafet Kanunu
B
Medeni Kanun
C
Tevhidi-i Tedrisat Kanunu
D
Harf İnkılâbı
Soru 2
Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

A
Amasya Genelgesi’nde
B
Sivas Kongresi’nde
C
Amasya Görüşmesi’nde
D
Misâk-ı Millî’de
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır?

A
Kapitülasyonlar
B
Savaş tazminatı
C
Azınlık hakları
D
Boğazlar
Soru 4
Bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar tüm yurdu ilgilendirdiği için milli kongre hangisidir?

A
Erzurum Kongresi
B
Sivas Kongresi
C
Amasya Görüşmeleri
D
Amasya Genelgesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerindendir?

A
Irak Cephesi
B
Çanakkale Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Hicaz-Yemen Cephesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın Kafkas Cephesi'nde yenilgiye uğramasının nedenlerinden değildir?

A
Ulaşım ve haberleşmenin yetersiz kalması
B
Ordunun yeterli donanıma sahip olmaması
C
Taarruz için mevsimin uygun olmaması
D
Manda fikrine sıcak bakmaları
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı'nın sonuçları arasında değildir?

A
Birinci dünya savaşı uzadı.
B
Bulgaristan’ın İttifak devletleri yanında savaşa girmesine neden oldu.
C
İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal etmeleri hız kazandı.
D
Çanakkale savaşları sırasında ve sonrasında itilaf devletleri aralarında gizli antlaşmalar imzalamaya başladılar.
7 numaralı soru için açıklama 
İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal etmeleri gecikti.
Soru 8
İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım etmek ve Osmanlıyı savaş dışı bırakmak için açtıkları cephe hangisidir?

A
Kafkas
B
Çanakkale
C
Kanal
D
Irak
Soru 9
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. Dünya savaşı sonrasında yapılan antlaşmalardan birisi değildir?

A
Versay Antlaşması
B
Balkan Atlantı
C
Sen Jermen Antlaşması
D
Trianon Antlaşması
9 numaralı soru için açıklama 
Balkan Atlantı ; 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye,Yunanistan,Romanya ve Yugoslavya arasında Avrupa’daki karşı sınırlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmıştır.
Soru 10
Birinci TBMM de kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisinde, meclisin bağımsız hareket edeceği açıkça belirtilmiştir?

A
Milletvekilleri Türk halkını temsil ederler.
B
Vatan ve milletin kurtuluşu her şeyin üstündedir.
C
Mecliste padişah vekili bulundurmak doğru değildir.
D
Meclis başkanı, meclis üyeleri tarafından belirlenir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinde Meclis-i Mebusan'ın açılmasıyla ilgili karar yoktur?

A
Misak-ı Milli
B
Erzurum Kongresi
C
Sivas Kongresi
D
Amasya Görüşmesi
Soru 12
Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için hangi önlem alınmıştır.?

A
Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.
B
Tekalif-i Milliye Kanunu çıkarılmıştır.
C
Gümrük vergileri arttırılmıştır.
D
Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin amaçları arasında gösterilemez?

A
Ülkeyi düşmandan kurtarmak
B
Manda ve himayeyi savunmak
C
Millî birliği sağlamak
D
Düzenli bir ordu kurmak
Soru 14
TBMM'nin açılmasından sonra kabul edilen ilk anayasanın aşağıdaki maddelerinden hangisinde ulusal egemenlik düşüncesi yoktur?

A
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
B
TBMM, halk tarafından seçilen üyelerden oluşur.
C
Türkiye devleti, TBMM tarafından yönetilir.
D
TBMM'nin yanında İstanbul Hükümeti de tanınacaktır.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasalarından biri değildir?

A
1924
B
1961
C
1975
D
1982
Soru 16
Türk milletinin haklı davasını dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmayı amaçlayan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Millî Kongre Cemiyeti
B
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
C
İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
D
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Soru 17
Tekalif-i Millîye emirleri, aşağıdaki savaşların hangisinden önce yayımlanmıştır?

A
Büyük Taarruz
B
I. İnönü Savaşı
C
II. İnönü Savaşı
D
Sakarya Savaşı
Soru 18
Aşağıdaki partilerden hangisi, Şeyh Sait İsyanı sonrası kapatılmıştır?

A
Demokrat Parti
B
Cumhuriyet Halk Partisi
C
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 19
Rusların Türk topraklarındaki en büyük emeli aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Ege adalarına sahip olmak
B
Kıbrıs’ı ele geçirmek
C
Petrol bölgelerini ele geçirmek
D
Boğazlara sahip olmak
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından birisi değildir?

A
TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı oldu.
B
Bu zafer TBMM'nin içte ve dışta itibarını azalttı.
C
I. İnönü Savaşı'ndan sonra Afganistan'la dostluk antlaşması imzalandı.
D
Halkın TBMM'ye ve düzenli orduya güveni arttı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön