8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Medreselerin kapatılmasını, eğitim ve öğretimin birleştirilmesini, karma eğitime geçilmesini sağlayan kanun aşıdakilerden hangisidir?

A
Kılık-Kıyafet Kanunu
B
Medeni Kanun
C
Tevhidi-i Tedrisat Kanunu
D
Harf İnkılâbı
Soru 2
Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

A
Amasya Genelgesi’nde
B
Sivas Kongresi’nde
C
Amasya Görüşmesi’nde
D
Misâk-ı Millî’de
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır?

A
Kapitülasyonlar
B
Savaş tazminatı
C
Azınlık hakları
D
Boğazlar
Soru 4
Bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar tüm yurdu ilgilendirdiği için milli kongre hangisidir?

A
Erzurum Kongresi
B
Sivas Kongresi
C
Amasya Görüşmeleri
D
Amasya Genelgesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerindendir?

A
Irak Cephesi
B
Çanakkale Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Hicaz-Yemen Cephesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın Kafkas Cephesi'nde yenilgiye uğramasının nedenlerinden değildir?

A
Ulaşım ve haberleşmenin yetersiz kalması
B
Ordunun yeterli donanıma sahip olmaması
C
Taarruz için mevsimin uygun olmaması
D
Manda fikrine sıcak bakmaları
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı'nın sonuçları arasında değildir?

A
Birinci dünya savaşı uzadı.
B
Bulgaristan’ın İttifak devletleri yanında savaşa girmesine neden oldu.
C
İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal etmeleri hız kazandı.
D
Çanakkale savaşları sırasında ve sonrasında itilaf devletleri aralarında gizli antlaşmalar imzalamaya başladılar.
7 numaralı soru için açıklama 
İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal etmeleri gecikti.
Soru 8
İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım etmek ve Osmanlıyı savaş dışı bırakmak için açtıkları cephe hangisidir?

A
Kafkas
B
Çanakkale
C
Kanal
D
Irak
Soru 9
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. Dünya savaşı sonrasında yapılan antlaşmalardan birisi değildir?

A
Versay Antlaşması
B
Balkan Atlantı
C
Sen Jermen Antlaşması
D
Trianon Antlaşması
9 numaralı soru için açıklama 
Balkan Atlantı ; 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye,Yunanistan,Romanya ve Yugoslavya arasında Avrupa’daki karşı sınırlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmıştır.
Soru 10
Birinci TBMM de kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisinde, meclisin bağımsız hareket edeceği açıkça belirtilmiştir?

A
Milletvekilleri Türk halkını temsil ederler.
B
Vatan ve milletin kurtuluşu her şeyin üstündedir.
C
Mecliste padişah vekili bulundurmak doğru değildir.
D
Meclis başkanı, meclis üyeleri tarafından belirlenir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinde Meclis-i Mebusan'ın açılmasıyla ilgili karar yoktur?

A
Misak-ı Milli
B
Erzurum Kongresi
C
Sivas Kongresi
D
Amasya Görüşmesi
Soru 12
Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için hangi önlem alınmıştır.?

A
Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.
B
Tekalif-i Milliye Kanunu çıkarılmıştır.
C
Gümrük vergileri arttırılmıştır.
D
Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin amaçları arasında gösterilemez?

A
Ülkeyi düşmandan kurtarmak
B
Manda ve himayeyi savunmak
C
Millî birliği sağlamak
D
Düzenli bir ordu kurmak
Soru 14
TBMM'nin açılmasından sonra kabul edilen ilk anayasanın aşağıdaki maddelerinden hangisinde ulusal egemenlik düşüncesi yoktur?

A
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
B
TBMM, halk tarafından seçilen üyelerden oluşur.
C
Türkiye devleti, TBMM tarafından yönetilir.
D
TBMM'nin yanında İstanbul Hükümeti de tanınacaktır.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasalarından biri değildir?

A
1924
B
1961
C
1975
D
1982
Soru 16
Türk milletinin haklı davasını dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmayı amaçlayan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Millî Kongre Cemiyeti
B
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
C
İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
D
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Soru 17
Tekalif-i Millîye emirleri, aşağıdaki savaşların hangisinden önce yayımlanmıştır?

A
Büyük Taarruz
B
I. İnönü Savaşı
C
II. İnönü Savaşı
D
Sakarya Savaşı
Soru 18
Aşağıdaki partilerden hangisi, Şeyh Sait İsyanı sonrası kapatılmıştır?

A
Demokrat Parti
B
Cumhuriyet Halk Partisi
C
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 19
Rusların Türk topraklarındaki en büyük emeli aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Ege adalarına sahip olmak
B
Kıbrıs’ı ele geçirmek
C
Petrol bölgelerini ele geçirmek
D
Boğazlara sahip olmak
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından birisi değildir?

A
TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı oldu.
B
Bu zafer TBMM'nin içte ve dışta itibarını azalttı.
C
I. İnönü Savaşı'ndan sonra Afganistan'la dostluk antlaşması imzalandı.
D
Halkın TBMM'ye ve düzenli orduya güveni arttı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön