8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kurtuluş Savaşı yıllarında bütün millî cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde birleştirilmiştir?

A
Alaşehir Kongresi
B
Erzurum Kongresi
C
Sivas Kongresi
D
Amasya Genelgesi
Soru 2
Millî egemenliğin doğrudan sonucu olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laiklik
B
Cumhuriyetçilik
C
Milliyetçilik
D
Devletçilik
Soru 3
İşgallere karşı ilk direniş nerede oldu?

A
Hatay-Dörtyol
B
Samsun
C
İzmir
D
Ankara
Soru 4
Kurtuluş savaşının ilkeleri, gerekçesi ve yöntemi nerede belirtilmiştir?

A
Amasya Genelgesi
B
Erzurum Kongresi
C
Amasya Görüşmeleri
D
Sivas Kongresi
Soru 5
TBMM Hükümetinin İlk siyasi ve askeri başarısı hangisidir?

A
Ankara anlaşması
B
Gümrü anlaşması
C
Kars anlaşması
D
Moskova anlaşması
Soru 6
Yeni bir hükümet kurma kararı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Amasya Görüşmeleri
B
Sivas Kongresi
C
Amasya Genelgesi
D
Erzurum Kongresi
Soru 7
Osmanlı hükümeti TBMM Hükümetini ilk kez resmen nerede tanımıştır?

A
Amasya Genelgesi
B
Sivas Kongresi
C
Amasya Görüşmeleri
D
Erzurum kongresi
Soru 8
Sanayi inkılabını gerçekleştiren ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Rusya
C
İngiltere
D
Fransa
Soru 9
Devletçilik ilkesi özellikle hangi alanda düzenlemeleri içerir?

A
Kültürel
B
Siyasi
C
Ekonomik
D
Dinî
Soru 10
I. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ile Fransa aşağıdaki bölgelerden hangisi üze­rinde çıkar anlaşmazlığına düşmüşlerdir?

A
Alses - Loren
B
Balkanlar
C
Süveyş Kanalı
D
Kafkaslar
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biridir?

A
Almanya'nın ikiye bölünmesi
B
Avrupa'da yeni devletlerin kurulması
C
Kuzey Atlantik Savunma Paktı'nın im­zalanması
D
Birleşmiş Milletlerin kurulması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde kurulan paktlar­dan biri değildir?

A
Balkan Antantı
B
Lokarno Paktı
C
Varşova Paktı
D
Sadabad Paktı
Soru 13
Türkiye'nin 1930'lu yıllarda;

- Balkan Antantı

- Sadabat Paktı

- Milletler Cemiyeti

gibi uluslararası kuruluşlara katılması veya kurulmasına öncülük hangisini benimsendiğinin göstergesidir?

A
Bilimsellik ve akılcılık
B
Ulusal bağımsızlık
C
Ulusal egemenlik
D
Yurtta ve dünyada barış
Soru 14
Yeni Türk Devleti'nde Cumhuriyet Dönemi'nde görülen gelişmelerden hangisi "milliyetçilik" ile doğrudan ilişkilidir?

A
Medeni Kanunun kabul edilmesi
B
Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
C
Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
D
Türk Dil Kurumu'nun kurulması
Soru 15
Türkiye'de dış politikada yaşanan gelişmelerden hangisi "Misak-ı Milli" ilkelerinin gerçekleştirilmesine yönelik girişimdir?

A
1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olunması
B
1936'da Montrö Sözleşmesi ile Boğazların yönetimini üstlenmesi
C
1934'te Balkan Antantı'nının kurulmasına öncülük yapması
D
1937'de Sadabad Paktı'nın kurulmasına öncülük yapması
Soru 16
Türkiye'de demokrasinin oluşması için hangisinin uygulanmasının zorunlu olduğu söylenemez?

A
Devletçilik
B
Laiklik
C
Cumhuriyetçilik
D
Halkçılık
Soru 17
Yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi "çağdaşlaşma ve batılılaşma" ilkesine yönelik değildir?

A
Türk Tarih Kurumu'nun açılması
B
Kılık kıyafet inkılabı
C
Halkın kanunlar önünde eşit olması
D
Medeni Kanunun kabulü
Soru 18
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Yeni Türk devletinin dış politikadaki ''tam bağımsızlık'' ilkesine uygun değildir?

A
Yabancı okullar konusunun Avrupalı devletlerle görüşülmemesi
B
Kapitülasyonların kaldırılması
C
Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
D
Boğazların bir komisyon tarafından yönetilmesi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisinin laiklik ilkesine uygun olduğu söylenemez?

A
Devletin din işlerinde birleştirici ve yönlendirici olması
B
Din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması
C
Dini inançlara saygılı olunması
D
Din ve inanç özgürlüğünün esas alınması
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?

A
Siyasi partilerin kurulması
B
Saltanatın kaldırılması
C
Eğitim ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından yürütülmesi
D
TBMM'nin açılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön