8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Milli Mücadele Dönemi’nde,

Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak

Ulusal egemenliği gerçekleştirmek hedeflenmiştir.

Milli Mücadele sürecinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi bu hedefleri en iyi şekilde ifade etmektedir?

A
Vatanın bütünlüğü tehlikededir.
B
Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
C
Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.
D
İstanbul Hükümeti görevini yerine getirememektedir.
Soru 2
Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk’ün yaşadığı dönemdeki olayları akıcı bir bakış açısıyla değerlendirmesi ve tarih bilinci ile yorumlaması sonucunda oluşmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonunda, topraklarımızın işgal edilmesine padişah ve İstanbul Hükümeti seyirci kalmıştı. Bağımsızlığımız tehlikedeydi. Herkesin umutsuzluğa kapıldığı ve her şeyin bittiğinin sanıldığı bir ortamda Mustafa Kemal, “Ya istiklal, ya ölüm!” diyerek Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik inancını harekete geçirdi.

Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Mustafa Kemal, topraklarımızın işgal edilmesine sessiz kalmıştır.
B
Mustafa Kemal, vatanını her şeyden üstün görmüştür.
C
Mustafa Kemal, Türk milletine bağımsızlık ve egemenlik inancı aşılamıştır.
D
Mustafa Kemal, yaşadığı dönemdeki olayları farklı bakış açılarıyla incelemiştir.
Soru 3
Lozan Barış Anlaşması’nın imzalanmasından sonra ülkemizdeki tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış, bu karara uymayan okullar kapatılmıştır. Fransa, bu konuyu Türkiye ile görüşmek istemiş fakat Türkiye böyle bir görüşmeyi kabul etmemiştir.

Türkiye’nin yabancı okullar konusunda Fransa ile görüşmeyi kabul etmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Türkiye’nin yabancı okullar konusunu bir iç sorun olarak görmesi
B
Fransa’nın laik eğitim anlayışına karşı olması
C
Fransa’nın I. Dünya Savaşından sonra topraklarımızı işgal etmesi
D
Türkiye’de Fransızların çok sayıda okulunun bulunması
Soru 4

Yukarıda “?” ile gösterilen yere verilen anayasaların ortak maddesi olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Yasama ve yürütme yetkisi meclise aittir.
B
Cumhurbaşkanı meclis içinden seçilecektir.
C
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
D
Seçmen yaşı 18’dir.
Soru 5

- Halkta yeterli sermaye birikiminin sağlanması,

- Türkiyenin savaştan yeni çıkmış olması,

- 1929 Dünya ekonomik kırizinin yaşanması,

Yukarıdaki olayların sonucu aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

 

A
Demokratikleşme çabaları
B
Avrupa ile ekonomik uyum sağlanması
C
Devletçiliğin zorunlu hale gelmesi
D
Kapitülasyonların kaldırılma aşaması
Soru 6
Milli Mücadele döneminde benimsenen;

* Misak-ı Milli

* Misak-ı İktisadi

gibi anlayışların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal alanda çağdaşlaşmayı sağlamak
B
İç ve dış ticareti geliştirmek
C
Siyasal ve Ekonomik bağımsızlığı sağlamak
D
Hukuksal alanda birliği sağlamak
Soru 7

Yukarıda “?” ile gösterilen yere verilen anayasaların ortak maddesi olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Yasama ve yürütme yetkisi meclise aittir. -
B
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
C
Seçmen yaşı 18’dir.
D
Cumhurbaşkanı meclis içinden seçilecektir.
Soru 8

Yandaki şemada “?” ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmelidir?

A
Ekonomik gelişmişlik – Demokratikleşme
B
Milli bağımsızlık – Milli egemenlik
C
Askeri başarı – Tam bağımsızlık
D
Milli birlik – Milli egemenlik
Soru 9

Yukarıdaki sözler ile vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Silah sanayisini modernize etmenin gerekliliği
B
Demiryolu ulaşımının ihmal edildiği
C
Uçak sanayisinin geliştirilmesinin gerekliliği
D
Zaferlerin düzenli ordu ile kazanılabileceği
Soru 10

Öğretmenin sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır?

A
Dünya barışı
B
Bilimsellik
C
Bağımsızlık
D
Gerçekçilik
Soru 11
1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Hilafet kurumuna gerek kalmamış ve bu nedenle

3 Mart 1924 tarihinde bu kuruma son verilmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti yönetiminde akıl ve bilim temel ilke olarak alınmıştır.

Yaşanan bu gelişmelerin aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu savunulamaz?

A
Laiklik
B
Ulusal egemenlik
C
Halkçılık
D
Devletçilik
Soru 12
Kurtuluş savaşı hakkında bilgi veren,

1. Ateşten Gömlek

2. Şu Çılgın Türkler

3. Tek Adam

eserlerinin yazarları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 

A
K
B
L
C
M
D
N
Soru 13

Yukarıda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Sivas Kongresi
B
Havza Genelgesi
C
Amasya Genelgesi
D
Erzurum Kongresi
Soru 14
“Hiçbir hudut tanımayarak, dünyada mevcut bütün Türkleri bir devlet halinde birleştirmek, erişilmesi imkânsız bir hedeftir. Bu, asırlarca yaşamış olan insanların çok acı, çok kanlı hadiselerle meydana koyduğu hakikattir.”

Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle aşağıdaki düşüncelerden hangisinin uygulanamaz olduğunu ortaya koymuştur?

A
Osmanlıcılık
B
Ümmetçilik
C
Turancılık
D
Batıcılık
Soru 15
Mustafa Kemal, Londra Konferansı’nda bir ba­şarı elde edilemeyeceğini bildiği halde TBMM konferansa katılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu davranışının temel amacı olarak gösterilebilir?

A
Barışçı olduğunu dünya kamuoyuna göstermek
B
İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkarma
C
Konferansa katılımın zorunlu olması
D
Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümeti arasında gerginlik olmadığını kanıtlamak
Soru 16
II. Dünya Savaşından sonra ABD ve Batı Avrupa, SSCB ile Doğu Bloğu ülkeleri kendi savunma anlaşmalarını imzalayarak kendi aralarında örgütlerini kurdular. Bu örgütler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
NATO - Varşova Paktı
B
Kafkaslar - Körfez
C
BM - AB
D
ABD - SSCB
Soru 17
Türk Ordusunun temeli olan onluk sistem hangi hükümdar tarafından kurulmuştur?

A
Osman Bey
B
Mete Han
C
Alp Arslan
D
Teoman
Soru 18
İkinci Dünya Savaşı sonrasında;

* BM kurulmuş,

* Ekonomik alanda hızla ilerleme başlamış,

* Savaş karşıtı düşünceler artmış,

* İki kutuplu dünya düzeni oluşmuştur.

Yukarıda verilen bilgilere göre İkinci Dünya Savaşı’nın hangi alanda etkili olduğu söylenemez?

A
Dini inançlar
B
Ekonomik
C
Toplumsal
D
Siyasal
Soru 19
Nutuk"ta önce, 1919'da İstanbul ve Anadolu'nun içinde olduğu durum tasvir edilmiş, sonra da alınan kararlar doğrultusunda hangi adımların atıldığı, bu sırada ne tür engellerle karşılaşıldığı ve bu engellerin nasıl aşıldığı detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Nutuk’un kapsamı içindeki olaylarından birisi değildir?

A
Kongrelerde yapılanlar ve alınan kararlar
B
Çok partili hayata nasıl geçtiğimiz
C
Anadolu’da kurulan direniş cemiyetlerinin faaliyetleri
D
TBMM’ye karşı çıkan isyanlar
Soru 20
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi laik devlet düzenine geçişin aşamalarından biri olarak kabul edilemez?

A
Ankara’nın başkent olması
B
Halifeliğin kaldırılması
C
Saltanatın kaldırılması
D
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön