8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
48 ile 72 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?

A
12
B
24
C
18
D
30
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisini çarpan diğerlerinden daha azdır?

A
10
B
17
C
12
D
15
Soru 3
Aşağıdakilerden hangileri 75in asal çarpanlarıdır?

A
7 ve 13
B
3 ve 25
C
5 ve 15
D
3 ve 5
Soru 4
18 sayısını bölen pozitif tam sayıların toplamı kaçtır?

A
28
B
39
C
32
D
36
Soru 5
B maddesinin başlangıçtaki sıcaklığı –1 °C iken 8 dk. sonunda sıcaklığı kaç derece olmuştur?

A
4°C
B
6°C
C
5°C
D
7°C
Soru 6
sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?

A
10 ile 11
B
9 ile 10
C
9 ile 11
D
11 ile 12
Soru 7
2–3 ve (–2)–3 ifadesinin değerleri hangisidir?

A
-1/6
B
-1/8
C
1/6
D
1/8
Soru 8
Bu müzeleri Mayıs ayı içerisinde toplam kaç kişi ziyaret etmiştir?

A
700
B
1400
C
400
D
300
Soru 9

Verilerin yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu düzlemde bir nokta ile gösterildikten sonra bu noktaların birleştirilmesiyle elde edilen grafik türüne çizgi grafiği denir.Aşağıdaki grafikte aynı ortamdaki iki farklı maddenin zamana bağlı olarak sıcaklık değişimi verilmiştir.

Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

A maddesinin sıcaklığı başlangıçtan 8 dk. sonunda kaç derece olmuştur?

A
1°C
B
4°C
C
2°C
D
3°C
Soru 10
Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır?

A
128
B
27
C
8
D
24
Soru 11

“Yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu bir düzlemde, verilerin dikdörtgenlerle gösterildiği grafik türüne sütun grafiği denir. Sütun grafiğinde dikdörtgenlerin (sütunların) genişlikleri eşittir. Sütunlar arasında eşit uzunlukta boşluklar bulunur.” Üç farklı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin aylara göre sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.

En fazla ziyaretçi alan müzeler hangileridir?

 

A
1. ve 2. Müze
B
1. Müze
C
2. ve 3. Müze
D
1. ve 3. Müze
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir?

A
48
B
28
C
32
D
16
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karekök alma işlemi bir sayının hangi pozitif tam sayının karesi olduğunu bulma işlemidir.
B
Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tamamına gerçek sayılar denir
C
Pozitif bir tam kare sayının karekökü negatif tam sayı olabilir.
D
Tam kare sayıların karekökü tam sayıdır.
Soru 14
(–2)–3 ifadesinin değerleri hangisidir?

A
-1/8
B
-1/6
C
1/6
D
1/8
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi 24ün asal çarpanlarından birisidir?

A
4
B
7
C
6
D
3
Soru 16
1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan 1’den büyük doğal sayılara ne denir?

A
gerçek sayı
B
tam sayı
C
asal sayı
D
pozitif sayı
Soru 17
Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
dakikada maddelerin sıcaklıkları eşit ve 3 °C olur.
B
A maddesinin sıcaklığı 5 ve 6. dakikalar arasında sabittir.
C
B maddesinin düşerken A maddesinin sıcaklığı artmaştır.
D
B maddesinin sıcaklığı 3 ile 4. dakikalar arasında ve 6 ile 7. dakikalar arasında sabittir.
Soru 18
2’nin ve –3’ün sıfırıncı kuvvetleri hangisine eşittir?

A
2
B
0
C
1
D
3
Soru 19
“Bir doğal sayı, birden fazla doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu doğal sayıların her birine o sayının çarpanı denir. Bir doğal sayının çarpanı aynı zamanda sayının bölenidir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi 25 sayısının çarpanlarından birisi değildir?

A
15
B
25
C
5
D
1
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi 910 sayısının çarpanlarından biri değildir?

A
7
B
13
C
11
D
5
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön