8.Sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
x2 – 5x + 3 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır?

A
8
B
–2
C
–1
D
9
Soru 2

I. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin toplamının karesi özdeşliği denir.

II. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin farkının karesi özdeşliği denir.

III. a2 – b2 = (a – b) · (a + b) özdeşliğine iki kare farkı özdeşliği denir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 3
12a2b ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?

A
6a ⋅a ⋅2b
B
12a ⋅a ⋅b
C
4a ⋅b ⋅3a
D
2ab ⋅6b
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi 4x + 2y – 2xy – 4 ifadesinin çarpanlarından biri değildir?

A
2
B
x – 1
C
2y + 4
D
2 – y
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinin sonucu x2 – 25y2dir?

A
(x – 5y) · (x + 5y)
B
(x + 1)2
C
(x – 2)(x + 2)
D
(x – 1)(x + 1)
Soru 6
(2x + 5) ⋅ (x – 3) çarpımında x'li terimin katsayısı kaçtır?

A
–1
B
2
C
–15
D
–6
Soru 7
x2y + xy2 – 3x + 2y – 8 cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Terim sayısı 5’tir.
B
İki farklı değişkeni vardır.
C
Sabit terimi  8’dir.
D
Katsayılar toplamı –7’dir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi x2 – 4 olur?

A
(x + 1)2
B
(x – 1)(x + 1)
C
(x – 5y) · (x + 5y)
D
(x – 2)(x + 2)
Soru 9
–4x  5 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A
x
B
–9x
C
– 45x
D
–20x
Soru 10
Bir sayının 2 eksiğinin 3 katını gösteren cebirsel ifade hangisidir?

A
3x – 6
B
5x – 6
C
3x + 6
D
3x – 5
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi 9x2 – 16 + y2 + 6xy ifadesinin çarpanlarından biridir?

A
3x – 2y + 4
B
3x + y – 4
C
3x + 2y – 4
D
3x – y – 4
Soru 12
ax + bx = 24 ve a + b = 6 olduğuna göre x kaçtır?

A
6
B
2
C
3
D
4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön