8.Sınıf Verilerin Grafik ile Gösterimi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Verilerin yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu düzlemde bir nokta ile gösterildikten sonra bu noktaların birleştirilmesiyle elde edilen grafik türüne çizgi grafiği denir.Aşağıdaki grafikte aynı ortamdaki iki farklı maddenin zamana bağlı olarak sıcaklık değişimi verilmiştir.

Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız?

A maddesinin sıcaklığı başlangıçtan 8 dk. sonunda kaç derece olmuştur?

 

A
1°C
B
3°C
C
4°C
D
2°C
Soru 2
B maddesinin başlangıçtaki sıcaklığı –1 °C iken 8 dk. sonunda sıcaklığı kaç derece olmuştur?

A
4°C
B
6°C
C
5°C
D
7°C
Soru 3
Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
A maddesinin sıcaklığı 5 ve 6. dakikalar arasında sabittir.
B
B maddesinin sıcaklığı 3 ile 4. dakikalar arasında ve 6 ile 7. dakikalar arasında sabittir.
C
B maddesinin düşerken A maddesinin sıcaklığı artmaştır.
D
3. dakikada maddelerin sıcaklıkları eşit ve 3 °C olur.
Soru 4
“Yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu bir düzlemde, verilerin dikdörtgenlerle gösterildiği grafik türüne sütun grafiği denir. Sütun grafiğinde dikdörtgenlerin (sütunların) genişlikleri eşittir. Sütunlar arasında eşit uzunlukta boşluklar bulunur.” Üç farklı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin aylara göre sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.

 

Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız?

En fazla ziyaretçi alan müzeler hangileridir?

 

A
1. ve 3. Müze
B
1. Müze
C
2. ve 3. Müze
D
1. ve 2. Müze
Soru 5
Bu müzeleri Mayıs ayı içerisinde toplam kaç kişi ziyaret etmiştir?

A
300
B
400
C
700
D
1400
Soru 6
Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Nisan ve mayıs ayında en fazla 2. müze ziyaret edilmiştir. Haziran ayında ise en fazla 1. müze ziyaret edilmiştir.
B
Mayıs ve haziran aylarında en az 2. müze, nisan ayında ise en az 1. müze ziyaret edilmiştir.
C
Nisan ve haziran ayında müzeleri ziyaret edenlerin sayısı eşittir. Müzelere toplamda en fazla ziyaret mayıs ayında olmuştur.
D
Grafikte verilen üç aylık zaman aralığında en fazla 3. müze, en az ise 2. müze ziyaret edilmiştir.
Soru 7
“Verilerin bütün veriler içindeki oranının daire dilimleri yardımıyla gösterildiği grafik türüne daire grafiği denir. Daire grafiğinde verilerin oranı yüzde olarak veya bu orana karşılık gelen merkez açının ölçüsüyle belirtilir.”

Yukarıdaki grafikte bir ailenin bir aylık gideri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ilk üç soruyu cevaplayalım.

Ev kirası için merkez açının ölçüsü kaç derecedir?

 

A
108°
B
144°
C
54°
D
18°
Soru 8
En az gider için merkez açı ölçümü kaç derece olur?

A
24°
B
54°
C
36°
D
18°
Soru 9
Mutfak giderleri kaç derecelik bir açıyla gösterilmiştir?

A
30°
B
144°
C
98°
D
108°
Soru 10

Bir hava yolu şirketinin yıllara göre taşıdığı yolcu sayısı yandaki çizgi grafiğinde verilmiştir. Bu grafiği daire grafiğine göre yorumlayıp aşağıdaki soruları cevaplayalım.

2010 için merkez açının ölçüsü kaç derece olur?

 

A
40°
B
50°
C
20°
D
60°
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön