8.Sınıf Olasılık Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
2 farklı kırmızı kalem ve 3 farklı kurşun kalem arasından 1 kırmızı kalem ve 1 kurşun kalem seçilmesi olayında olası durumların sayısı kaçtır?

A
6
B
2
C
5
D
3
Soru 2
“Bir buketteki 20 çiçekten 5 tanesi kırmızı diğerleri sarı veya beyaz renklidir.” Buketten rastgele seçilen bir çiçeğin kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığına eşit olduğuna göre bukette kaç tane beyaz renkli çiçek vardır?

A
15
B
10
C
20
D
5
Soru 3
Bir zar atma işleminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Zarın 0 gelme olayının çıktısı 6’dır.
B
Zarın tek sayı gelme olayının çıktıları 1, 3 ve 5 olur. Olayın çıktı sayısı 3’tür.
C
Zarın 1’den 6’ya kadar herhangi bir sayı gelme olayının çıktıları; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’dır.
D
Zarın 3 gelme olayının çıktı sayısı 1’dir.
Soru 4
Bir zarın atılması işleminde gelen sayının 2’den büyük asal sayı olma olasılığı hangisidir?

A
1/3
B
1/4
C
1/2
D
1/6
Soru 5
Bir çift zarın atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların çarpımlarının 12 olduğu olası durumların sayısı kaçtır?

A
4
B
8
C
6
D
2
Soru 6
Hilesiz bir zar ve bir madeni paranın atılması deneyinde olası durumların sayısı kaçtır?

A
12
B
6
C
8
D
15
Soru 7
Aşağıdaki olaylardan hangisi imkânsız olaya örnek olarak verilebilir?

A
Akdeniz Bölgesi’nin illerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan ilin A harf ile başlaması.
B
Rakamlar arasından rastgele seçilen bir rakamın iki basamaklı olması.
C
Rastgele seçilen bir ortaokul öğrencisinin 15 yaşından küçük olması .
D
Haftanın günlerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan günün 4 harfli olması.
Soru 8
30 kişilik bir sınıfta 15 erkek, 15 kız öğrenci vardır. Öğrencilerden 4 tanesi gözlüklüdür. Buna göre sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olmaması ihtimali hangisidir?

A
4
B
15
C
26
D
30
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir olayın olasılık değeri 1 ise kesin olaydır.
B
Bir olayın olasılık değeri 1’den büyük olabilir.
C
Bir olayın olma olasılığı biliniyorsa olmama olasılığı hesaplanabilir.
D
İmkânsız bir olayın olasılık değeri sıfırdır.
Soru 10
24 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 1/3 olduğuna göre bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?

A
16
B
14
C
8
D
12
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde kırmızı gelme olasılığı daha fazladır?

A
5 kırmızı, 5 beyaz
B
4 kırmızı, 3 sarı
C
2 kırmızı, 4 beyaz
D
3 kırmızı, 7 sarı
Soru 12
Bir torbada aynı büyüklükte 3 mavi, 4 yeşil, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele bir topun seçildiği bir işlemde seçilen topun mavi olma olasılığı hangisidir?

A
5/9
B
4/9
C
1/3
D
2/9
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön