8.Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
a=-1¯¹²

b=1¯¹²

c=-1¹²

Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A
a>b>c
B
c>b>a
C
b>a=c
D
b>c>a
Soru 2
-1¹ºº+ 1¯¹º¹ -1¯¹º³ +(-1)¯¹º² işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
-2
B
-1
C
0
D
1
Soru 3
9ª / 9¯¹ .81³ =1 ise ''a '' aşağıdakilerden hangisidir?

A
5
B
4
C
3
D
2
Soru 4
Bir zar bir madeni para ile birlikte atıldığında paranın tura, zarın 3'ten küçük gelme olasılığı kaçtır?

A
1/3
B
1/4
C
1/5
D
1/6
Soru 5
Uzun kenarı kısa kenarının iki katı olan bir dikdörtgensel bölgenin alanı 10cm² ise çevresi kaç cm 'dir?

A
3√5
B
4√5
C
5√5
D
6√5
5 numaralı soru için açıklama 
kısa kenar =x uzun kenar=2x olsun Alan=x.2x=10= 2x² =10 x²=5 x= √5 olur Çevresi ise = x+x+2x+2x=6x =6√5 olur.
Soru 6
-2√27 + √75+2√108 işleminin sonucu kaçtır?

A
11√3
B
15√3
C
18√3
D
20√3
Soru 7
Bir dikdörtegensel bölgenin bir kenar uzunluğu 3√12 br, alanı 12√6 br² ise diğer kenarının uzunluğu kaç br'dir?

A
√2
B
√3
C
2√2
D
3√3
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi 8 ile 9 arasında yer almaz?

A
√65
B
√78
C
√80
D
√82
Soru 9
√11 / (√1,76 - √0,44) işleminin sonucu kaçtır?

A
1/10
B
1/5
C
10
D
5
Soru 10
x=3√2 olduğuna göre √90 'ın x cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
5x
B
4x
C
x√5
D
x√4
Soru 11
14, 17, 15, 13, 16 sayılarının standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

A
√3
B
√2
C
√2,2
D
√2,5
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi merkezi eğilim ölçüsüdür?

A
Standart sapma
B
Açıklık
C
Aritmetik ortalama
D
Çeyreklik açığı
Soru 13
a²-b²=0,6 ise (a¯² - b¯²)/ (a¯² . b¯²) işleminin sonucu hangisidir?

A
-2/5
B
-3/5
C
-4/5
D
-1
Soru 14
Taban köşegeni cisim yüksekliğine eşit olan bir kare piiramidin yan yüz yüksekliği 9 cm olduğuna göre cisim yüksekliği kaç cm'dir?

A
3√6
B
6√2
C
4√6
D
6√5
Soru 15
Yüzey alanı 75cm² olan bir kürenin hacmi kam cm³'tür?(Π=3 alınız.)

 

A
62,5
B
63
C
67,5
D
68
Soru 16
x².y<0 ve x.y>0 ise A(x,y) noktası hangi bölgededir?

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
Soru 17
(sin63° - 3cos27°)/ -cos27° işleminin sonucu kaçtır?

A
sin63°
B
cos63°
C
-2
D
2
Soru 18
o°<x<90° ve √2 cosx=1 ise tanx kaçtır?

A
√2
B
√3
C
1
D
√3/2
Soru 19
Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisi çizilemez?

A
a=5, b=4 , c=3
B
a=7, b=24 , c=25
C
a=9, b=12 , c=15
D
a=2 , b=4, c=7
Soru 20
sin45°.cos45°.tan30°.cot30° işleminin sonucu kaçtır?

A
1/2
B
1/√2
C
1/3
D
√3/2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön