8.Sınıf 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şekildeki daire dilimi bir dik koninin yanal yüzünü oluşturduğuna göre bu koninin taban yarıçapı kaç cm dir?

A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 2
Taban ayrıt uzunlukları 4 cm ve 6 cm, yüksekliği 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3 tür?

A
216
B
192
C
168
D
144
Soru 3

Yanda yüksekliği 12 cm olan kare dik prizma biçimindeki su kabını, aynı tabana sahip ve yüksekliği 4 cm olan kare dik piramit ile doldurmak isteyen bir kişi, kaç piramit dolusu su kullanmalıdır?

A
6
B
7
C
8
D
9
Soru 4
Yanda verilen tabloya göre a + b + c toplamı kaçtır?

A
30
B
31
C
32
D
33
Soru 5
Yanda verilen üçgen dik prizmanın yüzey alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
256
B
230
C
216
D
200
Soru 6
Yanda verilen şekle göre |AE| kaç cm dir?

A
5
B
4
C
3
D
2
Soru 7
• Küre ile düzlemin kesişimi karedir.

• Kürenin merkezinden geçen dairelerin yarıçapları eşittir.

• Küre yüzeyindeki her noktanın küre merkezine uzaklıkları eşittir.

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A
3
B
2
C
1
D
0
Soru 8
Yanda verilen tabloda 4 tane koninin yarıçap ve yükseklikleri verilmiştir. Buna göre hangilerinin hacimleri eşittir?

A
I ile II
B
I ile III
C
II ile III
D
III ile IV
Soru 9
Şekildeki taban yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 4 cm olan koninin yüzey alanı kaç cm2 dir?

A
22π
B
23π
C
24π
D
25π
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Bir prizmanın alt tabanı ile üst tabanı eştir.
B
Küpün cisim köşegeni yoktur.
C
Prizmaların tabanı karedir.
D
Küpün yanal alanı taban alanına eşittir.
Soru 11

Yanda verilen "d doğrusunun" eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
-2
B
-1
C
1
D
2
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Yamaç eğimi arttıkça heyelan oluşumu hızlanır.
B
Akarsu yatağının eğimi azaldıkça akış hızı azalır.
C
Güneş ışınının eğimi arttıkça sabit cismin gölge boyu büyür.
D
Eğimin arttığı yerlerde akarsu aşındırması artar.
Soru 13
tanx = 2,4 ise cosx değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi trigonometrik oranlardan biri değildir?

A
Sinüs
B
Cosinüs
C
Pisagor
D
Tanjant
Soru 15
Yanal yüzü yanda verilen dik koninin ana doğrusunun uzunluğu 18 cm dir. Koninin taban alanı 36π cm2 olduğuna göre s(AOB) açısı = x kaç derecedir?

A
60
B
90
C
120
D
150
Soru 16

denklemini sağlayan "x" değeri kaçtır?

A
-5
B
-4
C
-3
D
-2
Soru 17

olduğuna göre "a" sayısı kaçtır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 18
Şekildeki kare dik piramit, tabanına paralel bir düzlemle kesiliyor.

|TM| = |MC| olduğuna göre kesik piramidin hacmi (T, KLMN) piramidinin hacminin kaç katıdır?

A
2
B
4
C
7
D
8
Soru 19
Noktalı kağıt üzerinde verilen dik dairesel koninin hacmi kaç br3 tür?

A
16π
B
22π
C
28π
D
32π
Soru 20
Boyacı Uğur Usta ile duvar arasındaki mesafe 1 m iken fırçanın yatayla yaptığı açı 60 derecedir. Buna göre, fırçanın uzunluğu kaç m dir?

A
2
B
2,5
C
3
D
3,5
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön