8.Sınıf Üçgenler Ve Cebir Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki sayı dizilerinden hangisi aritmetik dizidir?

 

A
64, 32, 16, 8, 4
B
2, 6, 18, 54, 162
C
3, 6, 12, 24, 48
D
3, 7, 11, 15, 19
Soru 2
Hangi seçenekteki uzunluklar bir üç genin kenar uzunlukları olabilir?

 

A
a = b = 4 cm, c = 10 cm
B
a = 4 cm, b = 5 cm, c = 9 cm
C
a = 5 cm, b = 3 cm, c = 8 cm
D
a = b = c = 3 cm
Soru 3
Aşağıda verilen uzunluk gruplarından hangisi ile üçgen oluşturulamaz?

 

A
4 cm, 4 cm ve 4 cm
B
5 cm, 9 cm ve 4 cm
C
7 cm, 7 cm ve 4 cm
D
8 cm, 6 cm ve 7 cm
Soru 4

 

A
D
B
B
C
A
D
C
Soru 5

 

A
C
B
A
C
B
D
D
Soru 6
      Yukarıdaki ABC üçgeninde; |AB| = |AC|, |BC| = 8 cm ve |AC| bir tam sayıdır. Buna göre ABC üçgeninin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir?

 

A
16
B
15
C
17
D
18
Soru 7
Seçilen sayı – 3 ve ortak farkı – 7 olan aritmetik dizinin genel terimi aşağıdakiler den hangisidir?

 

A
(– 3) – (n – 1) • (– 7)
B
– 3 + (n – 1) • (– 7)
C
3 – (n – 1) • (– 7)
D
– 3 + (n – 1) • (7)
Soru 8
Bir üçgenin kenar orta dikmeleri için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Dar açılı üçgenlerde iç bölgede noktadaştır.
B
Eşkenar üçgende, üçgenin dış bölgesinde noktadaştır.
C
Geniş açılı üçgenlerde, üçgenin dış bölgesinde noktadaştır.
D
Dik açılı üçgende hipotenüsün orta noktasında noktadaştır.
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangileri birer özdeşliktir? I. 2(5 + x) + 3x = 5x + 10 I I. a + a = a2 III. 2 - x = (3 + x) 2 - 3x - 4 IV. 5x + 2x = 7x

 

A
I ve II
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
I, III ve IV
Soru 10
      Yandaki şekilde verilenlere göre LN uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir?

 

A
7
B
5
C
6
D
4
Soru 11
Aşağıda, üçgenlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi o üçgenin inşası için yeterli değildir?

 

A
Dar açılarından birinin ölçüsü 40° olan dik üçgen
B
Bir kenar uzunluğu 5 cm olan eşkenar üçgen
C
Kenar uzunlukları 3 cm, 4 cm ve 6 cm olan üçgen
D
Taban uzunluğu 4 cm ve tepe açısının ölçüsü 40° olan ikiz kenar üçgen
Soru 12
(10001).(9999) çarpımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
  1. 104-1
  2. 105-1
  3. 109-1
  4. 1010-1

 

A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 13
    Yukarıdaki şekle göre aşağıda kilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  1. a + c > b
  2. |a – b| < c
  3. b + c < a

 

A
Yalnız 1
B
1 – 2
C
Yalnız 2
D
2 - 3
Soru 14
Bir dik üçgende dik kenarların uzunlukları 3 ve 4 sayıları ile orantılıdır. Bu dik üç genin hipote nüsünün uzunluğu 15 cm olduğuna göre dik kenar arından uzun olanı kaç santimetredir?

 

A
8
B
12
C
14
D
10
Soru 15
      Yandaki şekilde verilenlere göre h + b kaç santimetredir?

 

A
32
B
25
C
36
D
28
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi 24xy ifadesinin özdeşi değildir?

 

A
12xy.2
B
6x.4xy
C
12xy+12xy
D
18xy+6xy
Soru 17
1, 3, 7, 15, ? ... dizisinde “?” yerine aşağıdakiler den hangisi yazılmalıdır?

 

A
31
B
24
C
26
D
29
Soru 18
Atatürk’ün geometri kitabında; “Üçgen, kendi kenarları olan üç doğru çizgi ile çitlenmiş bir düzey parçasıdır.” ifadesinde “çitlenmiş” sözcüğünü hangi anlam da kullanmıştır?

 

A
Kapanmış
B
Çevrelenmiş
C
Açılmış
D
Daraltılmış
Soru 19
  Yandaki şekilde verilenlere göre en kısa doğru parçası hangisidir?

 

A
[AC]
B
[DA]
C
[AB]
D
[BC]
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Bir üçgen, üç açısının ölçüsünün verilmesiyle çizilebilir.
B
Bir üçgende kenarortay ve açıortaylar daima üçgenin iç bölgesinde kesişir.
C
Bir dik üçgende yükseklikler dik açının köşesinde kesişir.
D
Bir eşkenar üçgen, bir kenar uzunluğunun verilmesiyle çizilebilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön