8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi aşağıdakilerden hangisi yönetmiştir?

A
Temsil Heyeti
B
Padişah
C
Misakı Milli
D
İstanbul Hükümeti
Soru 2
Atatürk ilke ve inkılapları hakkında aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

A
Çağdaş ve mantıklıdır.
B
İhtiyaçlardan doğmuştur.
C
Birbirini tamamlarlar.
D
Çıkarıldığında halk hemen kabul etmiştir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ü düşünceleriyle etkileyen yabancı düşünürdür?

A
Leonardo Da Vinci
B
Servantes
C
Jan Jack Rousseau
D
Molier
Soru 4
29 Kasım 1934’te çıkarılan kanunla “ağa, hoca, hacı, molla, efendi, paşa, hanım” gibi unvanların kullanılması yasaklandı.

Buna göre çıkarılan Soyadı kanunu ile;

I. Kanun önünde eşitlik ilkesinin gerçekleştirilmesi

II. Toplumsal ayrıcalıkların engellenmesi

III. Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi

Durumlarından hangilerini sağlamaya yöneliktir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 5
Aşağıdaki diyagramda ''?'' ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A
Uşak Şeker Fabrikasının kurulması
B
Türk Medeni Kanunun kabulü
C
Saltanatın kaldırılması
D
İstiklal Mahkemelerinin kurulması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesine ters düşer?

A
Kan bağına dayanmaktadır.
B
Aynı toprağı, kültürü, ideali paylaşan toplum anlayışı vardır.
C
Vatanı her türlü tehlikeye karşı koruma vardır.
D
Bütünlük esastır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ü düşünceleriyle etkileyen Türk düşünürlerden değildir?

A
Tevfik Fikret
B
Namık Kemal
C
Refik Saydam
D
Ziya Paşa
Soru 8
Demokrasi, bireylere temel hak ve özgürlükler sağlayan bir yönetim biçimidir. Bu anlayışı benimseyen ülkelerde, aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak ortaya çıkmamıştır?

A
Seçme ve seçilme hakkı
B
Sınırsız özgürlük
C
Eğitim görme hakkı
D
Kadın ve erkek eşitliği
Soru 9
İnsanlar, temel haklarından birisi olan yaşama hakkına doğuştan sahiptirler. İnsanların bu haklarına saldırı olduğunda, devlet otoritesi kendiliğinden harekete geçer. Bu durumda devlet, aşağıdakilerden hangisinin yaptırımını uygular?

A
Ahlâk kurallarının
B
Din kurallarının
C
Gelenek ve göreneklerin
D
Hukuk kurallarının
Soru 10
Ülkemizde vatandaşlar yargının kararlarına güvenirler, çeşitli uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde devletin mahkemelerine başvururlar. Bu duruma, mahkemelerin hangi özelliği neden olmaktadır?

A
Ülke güvenliğini sağlaması
B
İnsanların devletle olan ilişkilerini bozmasında
C
Her türlü soruna çözüm bulması
D
Kararlarında bağımsız olması
Soru 11

Kapalı alanlarda bulunan yandaki tabelanın işlevi nedir?

A
İnsanın değerini azaltmak
B
Sorumlulukları hatırlatmak
C
İnsan onurunu göz ardı etmek
D
Özgürlükleri desteklemek
Soru 12
Kişilerin doğdukları andan itibaren sırf insan olmalarından dolayı elde ettikleri ve diğer tüm hakların kullanımı için anahtar görev üstlenen hak hangisidir?

A
Sağlık Hakkı
B
Özel hayatın gizliliği hakkı
C
Yaşama Hakkı
D
Eğitim Hakkı
Soru 13
Aşağıdaki düşünürlerin sözlerinden hangisi insanların birbirinden farklı ve özel olduğunu anlatmaya yöneliktir?

A
Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. - Friedrich Holderin
B
İnsan, aklına uygun olarak davrandığı ölçüde özgürdür - Leibniz
C
İnsan düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile donatılmış tek varlıktır. - Cicero
D
Her insan bir dünyadır. – Herbert
Soru 14
Yurttaşlarım! Yurdumuzu, dünyanın en gelişmiş ve çağdaş ülkeleri düzeyine çıkaracağız. Mustafa Kemal bu sözleri, Türk ulusunun hangi özelliğine güvenerek söylemiştir?

A
Çalışkanlığı
B
Cesurluğu
C
Yardım severliği
D
Konukseverliği
Soru 15
Bir toplumun ayakta kalabilmesi; toplum tarafından belirlenmiş yasaların korunmasına, tüm bireylerin yasalara uymak için çaba harcamasına, uymayanların da cezalandırılmasına bağlıdır. Buna göre, bir toplumda yasaların önemli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal gelişmeyi sağlaması
B
Toplumun devamlılığını sağlaması
C
Toplumsal değerleri koruması
D
Toplumda dayanışmayı artırması
Soru 16

Yukarıdaki sözcük tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Hak
B
Sorumluluk
C
Çıkar
D
Özgürlük
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi STK’lardan biri değildir?

A
TSK Mehmetçik Vakfı
B
Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
C
AKUT (Arama Kurtarma Timi)
D
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Soru 18
*Bir anne çocuğunu; “Benim kızım doktor olacak, hastaları tedavi edecek.“ diye sevmektedir.

*Bir başka anne; “Benim oğlum komiser olacak, suçluların kötülük yapmasına engel olacak.“ diyerek sevmektedir.

Annelerin bu sözleri, çocuklarından hangi beklenti içinde olduklarını ortaya koymaktadır?

A
Kişisel çıkarını koruma
B
Toplum için yararlı olma
C
Inançlara saygılı olma
D
Çevresine hoşgörülü olma
Soru 19
Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez. Anayasanın bu ilkesiyle, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A
Yürütme yetkisi
B
Yasama dokunulmazlığı
C
Yargı bağımsızlığı
D
Millet egemenliği
Soru 20
Endonezya’da meydana gelen depremde ilk olarak yardıma koşan ülkelerin başında da Türkiye gelir; Yunanistan’da meydana gelen yangında ilk yardıma koşanların başında da Türkiye gelir. Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki değerlerden en çok hangisine değer verdiğini gösterir?

A
Dayanışma
B
Eşitlik
C
Adalet
D
Sevgi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön