8.Sınıf Metinde Anlam Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Geceleri ışıktan çok gaz yağı kokusu neşreden gemici fenerlerinin fitili ateşlenip kırmızı-yeşilli cam kafeslere yerleştirilerek istasyon hayatının öteki boyutuna sınır koyarlar, ilk dördündeki ayın puslu döküntüleri, isten kararmış baca kiremitlerinin matlığına gömülür ve öylece kalır. Gecenin köründe yorgun ve uykulu trenler, buharlı fısırtılar ve çelik gıcırtı-larıyla istasyona bir an yaslanıp dinlenir. Bir kaç düdük sesi, bayatlamış selamlardan sonra geriye bir tutam buhara bulanmış keskin bir kömür dumanı bırakarak kaybolur gider. Paragraf için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A
Kişileştirmeler yapılmıştır.
B
Mecaz anlamlı sözcükler vardır.
C
Gerçek anlamlı sözcük yoktur.
D
Anlatımında betimleme kullanılmıştır.
Soru 2
Şiirin hiç bir kelimesine dokunamazsınız. Anlam, kelimeleri boşluğa çivilemiştir âdeta. Bir kelimeyle oynama, tılsımı bozmaya yeter. Bu yönüyle şiir, atasözüyle aynı çizgide görülüyor. Paragrafta şiirin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A
Atasözleri gibi anlamca zengin olduğu
B
Şiirin kendine özgü kelimeleri olduğu
C
Şiirde kelimelerin değiştirilemeyeceği
D
Şiirde kelimelerin tılsımlı olduğu
Soru 3
Küre Dağları, dünyada eşine az rastanır nemli karstik ormanları, bitki türü ve yaban hayatı zenginliğiyle ekolojik bakımdan önemi uluslarası düzeyde kabul edilmiş ender ormanlar arasında. Tarihi ve kültürel açıdan Kapadokya, Efes hangi değerdeyse ekolojik açıdan Küre Dağları da aynı değerdedir. Bu özelliklerinden dolayı bölge geçtiğimiz yıl milli park ilan edildi. Bu parçada Küre Dağları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A
Dünyada eşsiz ormanları olduğundan
B
Yıllardır milli park olmasına uğraşıldığından
C
Ekolojik açıdan çok değerli olduğundan
D
Uluslararası düzeyde kabul edildiğinden
Soru 4
Edebiyat çeşitleri içerisinde sözün anlamını edebi sanatlar yoluyla en fazla kullanan yazı türü şiirdir. Söz unsuru ve kelime oyunları ile hüner gösterme haline gelmiş şiirde, nesir kadar açıklık yoktur. Nesirde duygu ve düşünceler olduğu gibi aktarılır. Şiirde ise görünenin arkasında başka bir dünya vardır. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

A
Öyküleyici anlatım
B
Karşılaştırmalı anlatım
C
Betimleyici anlatım
D
Açıklayıcı anlatım
Soru 5
Yola çıkınca her sabah, Bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, Atlara, otlara, İnsanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı Bir selam da kendine ver. Yukarıdaki şiirde hangi düşünce vurgulanmıştır?

A
Mutlu olma
B
Yaşama sevinci
C
Doğayı sevme
D
Kendini sevme
Soru 6
Şimdiye kadar birçok defa sizin türkünüzü söyleyenler oldu. Biliyorum, bir kere de ben mızrabımı sizin için vurmak istedim: Önünüzde uyanan şafak aydınlığında size ettiklerimizi görüp anlarsanız ne olur bizi bağışlayın çocuklar. Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A
Çocuklar için söylenmiş çok söz olduğu
B
Çocukları aydınlık günlerin beklediği
C
Çocuklar için yapılanların yetersiz olduğu
D
Herkes gibi sıradan şeyler söylemek istediği
Soru 7
Bana "Çok yazıyorsun" diyorlar. Bir insana "Sen çok yaşıyorsun, artık öl" denir mi? Benim yaşamam ve şiirim birbirinden ayrı şeyler değil ki! Yaşarken şairliğimi yaşıyorum ben. Bu sözleri söyleyen kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

A
Zaman zaman şiirden uzaklaşmam normal
B
Şairliğimi alırsanız geriye bir şey kalmaz.
C
Şair "yazma" demek ölümdür.
D
Ben her zaman şiir iklimlerinde gezen biriyim.
Soru 8
Rasim Özdenören dar bir çevrede tanınan, son dönem modem Türk hikâyeciliğinin değişik eğilimlerinden birisini temsil eden, yine son dönem modern Türk hikâyeciliğindeki güçlü konumuyla kendinden sonra gelen birçok hikayeciyi etkileyen, edebiyatla ilgilenenlerin göz ardı edemeyeceği bir isim. Bu önemli ismin kitaplarından "Hastalar ve Işıklafın 3. baskısı yapıldı. Kitabı oluşturan 15 hikâye, 1964-1966 yılları arasında yazılmış. Hikâyeler akıcı bir Türkçe ve hayal gücünü zorlayan tasvirlerle işlenmiş. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçının bir özelliği değildir?

A
Türk hikâyeciliğinin temsilcilerinden olması
B
Pek çok hikayeciden etkilenmiş olması
C
Dar bir çevrede tanınması
D
Hikâyecilikte güçlü bir konuma sahip olması
Soru 9
Geceleri ışıktan çok gaz yağı kokusu neşreden gemici fenerlerinin fitili ateşlenip kırmızı-yeşilli cam kafeslere yerleştirilerek istasyon hayatının öteki boyutuna sınır koyarlar, ilk dördündeki ayın puslu döküntüleri, isten kararmış baca kiremitlerinin matlığına gömülür ve öylece kalır. Gecenin köründe yorgun ve uykulu trenler, buharlı fısırtılar ve çelik gıcırtı-larıyla istasyona bir an yaslanıp dinlenir. Bir kaç düdük sesi, bayatlamış selamlardan sonra geriye bir tutam buhara bulanmış keskin bir kömür dumanı bırakarak kaybolur gider. Paragrafta kişileştirilen varlık hangisidir?

A
Işık
B
Gece
C
Kafes
D
Tren
Soru 10
Mutluluğa engel olmada olağanüstü bir beceriklilik gösteriyor insanlar. Mutsuz olmaktan en çok kaçan, en başta gidiyor mutsuzluğa. Oysa, insan başını çevirip şöyle bir bakıverse çevresine, kendini mutlu kılacak nice şeyler bulacak. Bakış açısı olumsuz olduğundan göremiyor. Parçanın ana düşüncesini aşağıdaki özlü sözlerden hangisi açıklar?

A
At, adımına göre değil, adamına göre yürür.
B
Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez.
C
Başkasına verir talkını, kendisi yer salkımı.
D
Güzel gören güzel düşünür.
Soru 11
Halkımız her güzellikte çiçeklerin, özellikle, gülün güzelliğini görme eğilimindedir. Dilimizdeki güllü deyimler bu eğilimi açıkça göstermektedir. İyi babalar ailelerine gül gibi bakar, mutlu ve geçim sıkıntısı çekmeyen aileler gül gibi geçinip gider ve çocuklarını el bebek gül bebek büyütürler. Kız çocuklarına güzel olsunlar diye çokça gül'lü adlar verilir: Güldane, Gülüzar, Gül, Güllü gibi. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?

A
Açıklama-Örneklendirme
B
Açıklama-Tasvir
C
Öyküleme-Tasvir
D
Örneklendirme-Öyküleme
Soru 12
Parçada aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmiştir?

A
Hüzün
B
Korku
C
Heyecan
D
Sitem
Soru 13
Yazdıklarımda gülünç olanla hüzünlü olanı bir arada yakalamaya çalışırım. Yanlışlıkları ön plana çıkarışım belki bu yüzden. Bu yanlışlıkları düzeltecek reçeteleri sunma çabasında hiç olmadım. Bu, romancının işi değil. Diyen yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yazarın işi sadece yanlışlıkları ön plana çıkarmaktır.
B
Yazar, yanlışlıklara karşı reçete sunma çabasında değildir.
C
Eserlerinde hüzün ve sevinci birlikte işleyebilmektedir.
D
Yazılarında yanlışlıkları ön plana çıkarıp okuyucuları aydınlatma çabasındadır.
Soru 14
Mevsimlerin ve yağmurun dilini çocuklardan sonra en iyi şairler bilir. Bir şiirin serüveni yağmura benzer çünkü. Her şair biraz gökyüzüdür. Bazen yüzünde mavilikler gezinir, bazen bulutlar siner içine. Bir gün yağmurlarını boşaltır o da gökler gibi. Yağmur sonrası gökyüzü nasıl ışır ve genişlerse, şairin de içine bir gökyüzü doğar şiirini bitirince. Parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?

A
Kanıtlama
B
Benzetme
C
Karşılaştırma
D
Örneklendirme
Soru 15
Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gök yüzünde, güz mevsiminde artık esmer çizgiler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük, sizin için kötü olacak. (9. ve 10. sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır.) Parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Benzetmelere yer verilmiştir.
B
Betimsel anlatım yapılmıştır.
C
Kişisel anlatıma başvurulmuştur.
D
Gerçek anlamlı sözcük yoktur.
Soru 16

Türkiye, Türkiye aylı yıldızlı Türkiye

Sen Mehmed'sin omuzların Anadolu yaylası

Aladağlar Toroslar dev gibi gövden

Sen şehid oğlu şehid babası

Sana selam olsun dünyadan hürriyetten

Şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayrılık acısı
B
Vatan özlemi
C
Yalnızlık korkusu
D
Yurt sevgisi
Soru 17
Bir kalp duracaksa Acıdan ve ıstıraptan O benim kalbim olsun Senin kalbin değil Şair için hangisi söylenemez?

A
Fedakâr
B
Duygulu
C
Dertli
D
Duyarlı
Soru 18
Tren ilerliyordu. Pencereden deniz görünüyordu. Denize akşam güneşi vurmuştu. Renk renk kayıklar gördük kıyılarda. Denize taş atan çocuklar gördük. Uzakta bir balıkçı ağlarını topluyordu. Serin bir rüzgârla ürperdik birden. Tren ilerliyordu. Yeni hayata yaklaşıyorduk. Parçada aşağıdaki duyulardan hangilerine yer verilmiştir?

A
Görme-işitme
B
Tatma-koklama
C
işitme-koklama
D
Görme-dokunma
Soru 19
Renkleri erbabına sormalı. Ah, renklerin şairi Ahmet Haşim, neredesin? Nerede senin ay ışığı gecelerin, akşam kızıllıkların, tunca benzeyen mermer, yârin dudağından getirilmiş karanfil... Renkleri onun kadar şiirleştiren var mıydı? Bir de Bedri Rahmi var değil mi? Ressam ve şair Bedri Rahmi... Onda da maviler, sarılar, çivit rengi, çağla yeşili, kırmızı, pembe... Hepsi bir ağızdan cıvıl cıvıl, fıkır fıkır konuşur, konuşmaz adeta gülüşür, oynaşırlar. En iyisi renkleri şairlerle ressamlara bırakmalı. Çünkü en iyi onlar anlar dillerinden, sevinçlerinden, üzüntülerinden. Parçanın ana fikri nedir?

A
insanların derdini en iyi renkler anlatır.
B
Şairler renkleri, ressamlardan iyi anlatır.
C
Renkler konusunda şair ve yazarlar ustadır.
D
Renkler derde deva değil, derdin kendisidir.
Soru 20
Bu yıl altmış yedi yaşıma bastım. Altmış yedi! Ne kadar çok! Biraz da fazla değil mi? Bence insan çağında ölmeyi bilmeli. Bilmezse benim gibi tek başına, sersem ve avare kalır! Hele yol arkadaşını da kaybederse, bütün bütün savsaklar ve artık onun için çevresindeki kapkaranlık uçurumun kenarında baş dönmesinden başka bir şey kalmaz. Yukarıdaki parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yaşlandığını düşünmektedir.
B
Ölmesi gerektiğini düşünmektedir.
C
Etrafındakileri karanlık görmektedir.
D
Kendisini yalnız hissetmektedir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön