8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimleme yoktur?

A
Dalgın,düşünceli bir tavırla benimle konuşuyordu.
B
Kış gelince damlar, sokaklar, kırlar, karla örtülmüştü.
C
Çocukluk günleri bu şehirde geçmişti.
D
Az konuşan, doğruyu söyleyen, söylediğini tartan bir insandı.
Soru 2
"Gözümüzün önünde uzayıp giden uçsuz bucaksız masmavideniz ve çam ağaçlarına şarkı söyleten rüzgar insana yaşamasevinci veriyordu."

Bu cümlenin anlatım biçimi, aşağıdakilerden hangi­sine bir örnektir?

A
Örnekleme
B
Açıklama
C
Betimleme
D
Tartışma
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ''dil'' yan anlamda kulllanılmıştır?

A
Çok konuşmaktan dili kurudu.
B
Babam kilidin dilini onarmaya çalışıyor.
C
Delinin dilinden ancak deli anlar.
D
Sıcak çayı içince dili yandı.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisi mecaz anlamlı değildir?

A
Bu sözler ona ağır geldi.
B
Onun sözlerini dinlemekten bıkmıştı.
C
Bu ince davranışınız herkesi etkiledi.
D
Bu çocuk keskin bir zekâya sahip.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ad aktarmasına örnek değildir?

A
Dün Ömer Seyfettin'i okudum.
B
İşe alınman için dün şirketle görüştüm.
C
Okula erken gitti.
D
Gazetemiz usta kalemleri barındırıyor.
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir?

A
Acı - tatlı
B
Az- çok
C
Er- geç
D
Beyaz-ak
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneldir?

A
Ankara il sınırları içerisinde her yıl binlerce ton pancar yetiştiriliyor.
B
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldığında 21 yaşındaydı.
C
Ozan, şiirlerinin çoğunda hece ölçüsünü tercih etmektedir.
D
En iyi tatil, ormanda yapılan tatildir.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesneldir?

A
Türkiye Avrupa Topluluğu’na girebilmek için çeşitli girişimlerde bulundu.
B
Şairin, sesini daha geniş kitlelere duyurabilmesi için dergilerde daha sık görülmesinde yarar var.
C
Ozan, serbest şiirlerinde de hece ölçüsüyle yazdıklarında da büyük bir ustalık sergilemektedir.
D
Karadeniz kıyılarında bitki örtüsünün, dağların, denizin enfes güzelliği herkesi mest eder.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yoktur?

A
Uyuyan güllerin yanına yağmur usulca yaklaştı.
B
O kadar ağladı ki gözyaşları sel oldu, aktı.
C
Rüzgar sevinçle etrafımızda dönüyordu.
D
Kızılırmak o güzel kızın arkasından ağladı.
Soru 10
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ikileme yanlış yazılmıştır?

A
Kardeşinin eğri büğrü yürümesine sinirlenmişti.
B
Göz göze geldiğimiz o günü unutmam mümkün mü?
C
Başbaşa verip bu işin içinden nasıl çıkacaklarını konuştular.
D
Karmakarışık bir ilişkinin ortasında buldu kendini.
10 numaralı soru için açıklama 
Doğrusu ''Baş başa verip bu işin içinden nasıl çıkacaklarını konuştular.'' olacaktı.
Soru 11
''Babamın çantası arabanın bagajındaymış.'' cümlesinde yüklem görevinde olan kelimenin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsim tamlaması
B
Sıfat tamlaması
C
Zincirleme isim tamlaması
D
Belgisiz sıfat
11 numaralı soru için açıklama 
'Babamın çantası arabanın bagajındaymış.'' cümlesinde yüklemi ''arabanın bagajındaymış'' 'tır. Bu da isim tamlamasıdır.
Soru 12
''Bugün hava çok güzeldi.'' cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bugün
B
hava
C
çok
D
güzeldi
Soru 13
Akşama buluşacağız.” cümlesindeki altı çizili ögenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özne
B
Belirtisiz nesne
C
Dolaylı tümleç
D
Zarf tümleci
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisi etken çatılı değildir?

A
Ahu sabaha kadar uyumadı.
B
Bu soruyu çok iyi anladılar.
C
Ev boyanmış.
D
Serkan programı hazırlamış.
Soru 15
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur?

A
Araba
B
Asil
C
Ankara
D
Adana
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin birlikte yapıldığı anlamı yoktur?

A
Büyük şehrin kalabalığına biraz zor alıştım.
B
Çocuklar gülüştüler.
C
Bir süre bakıştık.
D
Aklı olanlar görüşür, konuşur, anlaşır.
Soru 17
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

A
aslan
B
kapak
C
ağzı
D
çukur
Soru 18
Aşağıdakilerin hangisinde “daralma” ses olayı yoktur?

A
Suluyor
B
Gözlüyor
C
Okuyor
D
Başlıyor
Soru 19
Aşağıdakilerin hangisinde insandan doğaya aktarma yapılmıştır.?

A
Bedir' in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.
B
Dalgalanır deli gönül şafakta.
C
Kalbim yırtılıyor her nefesimde.
D
Kuşlar neşe içinde cıvıldaşıyor.
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

A
Arkadaşı arabasını karıştırınca küplere bindi.
B
Parkta biraz dinlendiğim için geç kaldım.
C
Beni iki saat boyunca can kulağıyla dinledi.
D
Sevinçten etekleri zil çalıyordu.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön