8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sözcükleri onun kadar kim sevebilir? Sevdiği sözcükler ziyan olmasın diye şiirde kullanmadığını denemede; denemede kullanmadığını romanda kullanmıştır; ama mutlaka kullanmıştır. Bir deneme ustası olarak ünlenmiştir. Oysa kendi macerasını yazıya döken şair olmak daha yakışır şanına.

Sanatçının bu parçada hangi yönünden söz edilmemiştir?

A
Eserlerinde yaşamına yer vermesinden
B
Birçok türde eser vermesinden
C
Şairliğinin daha güçlü olmasından
D
Şairliğinden çok denemeci olarak tanınmasından
Soru 2
Hırçın, kırıcı, haksız,titiz olduğu zamanlar bile çirkinliğe düşmezdi. Bundan ötürü kuşkular, dedikodular yüzünden hırpaladığı, düşman olduğu kimseler düşmanlık beslemezdi ona. Onu tanıyıp da öldüğüne yanmayacak kimse düşünemiyor insan. Olsa olsa bir tek kişi onun ölümünü alaya alırdı: kendisi.

Bu parçada sözü edilen kişi hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sözünü esirgemeyen
B
Çıkarcı
C
Şüpheci E)Çıkarcı
D
Samimi
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde zaman kayması vardır?

A
Her yaz tatilini Bodrum’da geçiririz.
B
Yarın, hava sıcaklıkları düşüyormuş.
C
Dün seni rüyamda gördüm.
D
Onları almaya otogara gidecek.
Soru 4
Bir konuda bilgi vermek amacıyla yazılan şiir türüne ne ad verilir?

A
Pastoral şiir
B
Didaktik şiir
C
Epik Şiir
D
Lirik şiir
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A
0nun da görüşlerini öğrenmek, yararlanmak istediler.
B
Ona sevgiyle bakıyor, hiç üzmüyordu.
C
Sana kızmayacak, hoşgörüyle karşılayacaktı.
D
Ali’ye hem kızıyor hem de çok seviyordu.
5 numaralı soru için açıklama 
Diğer seçeneklerin hepsinde nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu varken ''A'' seçeneğinde tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır.
Soru 6
Şiir yazmaya çalışan herkes, içinden gelmiyorsa kendini zorlamamalı. İçinden şiir yazmak gelen kimse de, şiirin geçmişini, ustalarını, öğrenmek, anlamak zorunda olduğunu kesinlikle unutma­malıdır. Şiir doğuştan bir yetenek ister, doğru. Ama en az o denli de çalışmak ister.

Bu parçada şairlerin şiir yazarken dikkat et­meleri gereken özelliklerden hangisine yer verilmemiştir?

A
Şiir üzerinde özenle çalışmalarına
B
Şiir bilgi ve kültürünü kazanmalarına
C
Şiirin geçmişini ve ustalarını tanımalarına
D
Şiir yazmak için kendilerini zorlamaları­na
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır?

A
Bu problemi kimse çözemez.
B
Yağmur yağdığından gelemedi.
C
Bu sözü duymadığınızı düşünelim.
D
Aşık Veysel,gönül gözüyle gördüğünü söylerdi.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yanmak" sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

A
Oğlunun hastalandığına çok yandı.
B
Sınavdan düşük alırsam yandım.
C
Köyümüzün ormanı yanmış.
D
Soğuktan titrediklerini görünce içim yandı.
Soru 9
Kişileri genellikle hayvan, bitki ve cansız varlıklar olan, ders verir nitelikli kısa ve masalımsı öykülere ne ad verilir?

A
Deneme
B
Masal
C
Fıkra
D
Fabl
Soru 10
Dağlar ( ) taşlar ( ) akarsular çağlar boyu insanların kalplerinin derinliklerinde sakladığı gizli bir arzuyu anlatır ( ) Edebiyat arzusunu ( )

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A
(,) (,) (:) (.)
B
(,) (;) (:) (…)
C
(,) (,) (.) (.)
D
(,) (,) (.) (…)
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır?

A
Gönderdiğim koliyi şimdiye kadar almıştır.
B
İstediğin her şeyi alırım, yeter ki sınıfını geç.
C
Siyah , diğer renklerden güzeldir.
D
En iyi romanlar, bir bunalım döneminde yazılır, der yazar.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "özelden genele doğru" bir anlatım yolu izlenmiştir?

A
Bu geziye ailece katıldık ve hepimiz çok eğlendik.
B
Tüm sanatçılar gibi o sanatçı da biraz uyumsuzdur.
C
Sen de her insan gibi haklarına sahip çıkmalısın.
D
Alfabenin yirmi dördüncü harfi t’dir.
Soru 13
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilim­si yoktur?

A
Çıkmadık candan ümit kesilmez.
B
Yuvarlanan taş, yosun tutmaz.
C
Sakla samanı ,gelir zamanı.
D
Veren el, alan elden üstündür.
Soru 14
"-dir" ekeylemi, aşağıdaki cümlelerin han­gisine "kesinlik" anlamı katmıştır?

A
Belki de sınavdan geçmişimdir.
B
Konuşmaya gerek yok, olay anlaşılmıştır.
C
Dünden beri hasta, belki iyileşmiştir.
D
Akşamki olaydan sonra bize küsmüştür.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A
Böylece yola devam ettiler.
B
Halbuki o da gerçekleri biliyordu.
C
İnsanların beğenileri birbirine uymaz.
D
Bu konuda bir şey söylemek bana düşmez.
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisi "öznel yargı" içermektedir?

A
Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'dur.
B
Türkiye, doğal güzellikleri ile dünyanın en ilginç ülkesidir.
C
Bu bölgede kış ayları ılık ve yağışlı geçer.
D
Anadolu, çeşitli uygarlıkların izlerini taşır.
Soru 17
Hangi cümlede tanımlama yapılmıştır?

A
Okuyamadığım kitapları okuyorum.
B
Buz, donarak katı hale gelmiş sudur.
C
Sınavı kazanıp istediğim okula gideceğim.
D
Öğle yemeği için evden bir şeyler getirdim.
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmamıştır?

A
Tarihin dilinden düşmez bu destan
B
Nehirler gazidir, dağlar kahraman
C
Durgunca bir deniz sahilleri öper
D
Bahçede gri bir kedi dolaşır
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmış bir sözcük vardır?

A
Masanın bir ayağı kırılmış.
B
Gömleğinin kolları kırışmış.
C
İki arkadaş koyu bir sohbete dalmıştı.
D
Mağaranın ağzı örümcek ağlarıyla kaplanmıştı.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinde yan anlamlı bir kelime vardır?

A
Tuğba’nın ayağına çivi batmış.
B
Çocuklar oynarken maket uçağın iki kanadını da kırmışlar.
C
Kazadan sonra koluma iki diliş attılar.
D
Sağ gözüm iki gündür sulanıyor.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön