8.Sınıf 19.Yüzyılda Avrupa’da Meydana Gelen Gelişmeler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yeni Çağ’da, Rönesans hareketleri ve Hümanizm akımıyla başlayıp Coğraf Keşifer ve Reform hareketleriyle devam eden gelişmeler, aşağıdakilerden hangisini ön plana çıkarmıştır?    
A
Akıl
B
Sermaye
C
Din
D
Monarşi
Soru 2
Fransız İhtilali’nin sonucunda tüm dünyaya yayılan fikirlerden birisi değildir?    
A
Eşitlik
B
Özgürlük
C
Monarşi
D
Adalet
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılda Avrupa’da görülen Aydınlanma Çağı’nın özelliklerinden birisi değildir?    
A
Gerçeğe akıl yoluyla ulaşmayı hedefleyen bir hayat anlayışının oluşmasına zemin hazırladı.
B
İnsanı baskılardan kurtararak özgür bir düşünce ve değerler sistemi getirdi.
C
İnsanı merkeze alan, akla ve gerçeğe dayalı bir hayat anlayışını ortaya çıkardı.
D
Kilisenin toplum üzerindeki etkisi artırarak güçlenmesini sağladı.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin sonuçları arasında yer almaz?
A
Üretim geliri azaldı.
B
Küçük atölyeler kapandı, yerine fabrikalar açıldı.
C
Ham madde ve pazar ihtiyacı arttı.
D
Seri üretime geçildi. Eşya fiyatları ucuzladı.
Soru 5
Fransız İhtilali’nin sonucunda tüm dünyaya yayılan fikirlerden birisi değildir?
A
Demokrasi
B
Milliyetçilik
C
İnsan hakları
D
Irkçılık
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin nedenlerinden birisi değildir?
A
Avrupa ülkelerinin Fransa üzerinde siyasi ve ekonomik baskı oluşturması,
B
Fransa toplumunun sınıflara ayrılmış olması,
C
Amerika’daki bağımsızlık ve demokrasi hareketlerinin etkisi,
D
Fransa’nın mutlak monarşi ile yönetilmesi, uzun süren savaşlar sonunda ekonominin bozulması, halktan ağır vergiler alınması,
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kuvvet kullanılarak yapılan halk hareketidir?    
A
İnkılap
B
Terör
C
İsyan
D
İhtilal
Soru 8
Aydınlanma Çağı’nın en önemli düşünürleri Fransa’da yetişmiştir. Bu düşünürlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?  
A
Rousseau (Ruso) eşitlik ve demokrasiyi savunmuştur.
B
Montesquieu (Montesku) meşruti monarşiye karşı mutlakiyeti (krallık rejimini) savunmuştur.
C
Voltaire (Volter) vicdan ve fkir hürriyetini eserlerinde ele almıştır.
D
Diderot (Didero) yayımladığı ansiklopedide esaret, hürriyet, adalet gibi kavramları halka açıklamıştır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devriminin nedenlerinden birisi değildir?    
A
Öğrenilen buhar gücünün makinelere aktarılması,
B
Buhar makinesi, lokomatif ve buharlı gemi gibi buluşların ulaşım, iletişim ve ham madde kaynaklarına erişimi kolaylaştırması,
C
Makinaya dayalı üretimden, Hayvan ve insan gücüne dayalı seri üretime geçilmesi,
D
Rönesans ile başlayan bilgi birikiminin ve teknik gelişmelerin etkisi,
Soru 10
Fransız İhtilali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
Fransız İhtilali’nin yaşanmasında sosyal sınıf farklılıkları etkili olmuştur.
B
1789 yılında başlayan Fransız İhtilali tüm dünyayı etkilediği için evrensel nitelik taşır.
C
Fransa’daki sosyal sınıflar soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler şeklinde sıralanabilir.
D
Fransız İhtilali Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin yaşanmasında etkili olan aydınlardan birisi değildir?    
A
Goethe
B
Montesquieu
C
Diderot
D
Rousseau
Soru 12
Siyasi otoritenin genellikle miras yoluyla bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzenine ne ad verilir?    
A
Teokrasi
B
Monarşi
C
Oligarşi
D
Demokrasi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön