8.Sınıf Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda dağılmayı önlemek amacıyla ortaya atılan fikir akımlarından birisi değildir?    
A
Osmanlıcılık
B
Milliyetçilik
C
Batıcılık
D
İslamcılık
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Genel Borçlar İdaresi, Osmanlı Devleti’nden alacakları olan Avrupalı Devletler tarafından kurulmuştur.
B
Ülkeler arasındaki sömürgecilik yarışı I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuştur.
C
Sanayi Devrimi bir çok savaşın yaşanmasında etkili oldu.
D
Osmanlı Devleti Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirebilmiştir.
Soru 3
Osmanlı Devletinde Devam eden dağılma süreci, 1877-1878 osmanlı-Rus Savşı’nda alınan ağır yenilgi sonrası 1878 yılında imzalanan Berlin Anlaşması ile hız kazandı. Aşağıdakilerden hangisi Bu antlaşma ile bağımsızlıklarını kazanan ülkelerden birisi değildir?    
A
Karadağ
B
Sırbistan,
C
Romanya
D
Yunanistan
Soru 4
Osmanlı Devleti, Rusya başta olmak üzere Avrupa devletlerinin saldırıları sonucu 19. yüzyıla önemli toprak kayıpları yaşayarak girmişti. Bu saldırılar karşısında Osmanlı Devleti nasıl davranmıştır?    
A
Karşı saldırıya geçerek topraklarını genişletmiştir.
B
Denge politikası izleyerek ayakta kalmaya çalışmıştır.
C
Çeşitli anlaşmalar yaparak sınırlarını korumuştur.
D
Hızla silahlanarak kendini savunmaya çalışmıştır.
Soru 5
Fransız İhtilali ile yayılan düşüncelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesinde etkili olmuştur?    
A
Demokrasi
B
Milliyetçilik
C
Adalet
D
Eşitlik
Soru 6
Düyun-u Umumiye İdaresi hangi amaçla kurulmuştur?
A
Kapitülasyonları uygulamak
B
Osmanlıda ticareti geliştirmek
C
Osmanlı dış borçlarını yapılandırmak
D
Ticari hayatı geliştirmek
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Trablusgarp Savaşı’nı bitiren antlaşma Uşi Antlaşması’dır.
B
I. Balkan Savaşı’nın sonucunda Arnavutluk bağımsız olmuştur.
C
Osmanlı Devleti’nde ilk isyan eden ulus Yunanlılar olmuştur.
D
Balkan Savaşları sonucunda Osmanlıcılık fikri önemini kaybetmeye başlamıştır.
Soru 8
Osmanlı devlet adamları da azınlık isyanlarını önleyebilmek için çeşitli çalışmalar yaptılar. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisidir?    
A
Mebusan Meclisi’nin açılması
B
Tanzimat Fermanı yayınlanması
C
Kanun-i Esasi’nin yayınlanması
D
Osmanlı yönetiminin değiştirilmesi
Soru 9
19.yüzyılda Osmanlı Devleti’nin dağılma süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
Osmanlı Devleti’nde her ulusa devlet yönetiminde kendini temsil hakkı I. Meşrutiyet ile verilmiştir.
B
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, mevcut topraklarını korumak amacıyla uluslararası çıkar çatışmalarından yararlanmasına denge politikası denir.
C
Osmanlı Devleti’nin dağılma süreci Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali’nin etkisi ile hızlanmıştır.
D
Osmanlı Devleti’nin anayasal düzene geçmesi Senedi İttifak ile olmuştur.
Soru 10
Osmanlı Devleti’nde milliyetçiliğin etkisiyle ilk olarak hangisi isyan çıkarmıştır?    
A
Sırplar
B
Bulgarlar
C
Ruslar
D
Yunanlar
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    
A
Balkan Devletlerinin bağımsızlık ayaklanmaları Sanayi Devrimi’nin sonucudur.
B
Sanayi Devrimi’nden sonra sömürgecilik artmıştır.
C
I. Dünya Savaşı Sanayi Devrimi’nin başlaması ile sona ermiştir.
D
Sömürge sayısı en fazla olan devlet Osmanlı’dır.
Soru 12
-Bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar. Bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu.- Devlet dağılmaktan kurtarmak için geliştirilen bu fikir aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Batıcılık
B
Türkçülük
C
İslamcılık
D
Osmanlıcılık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön