8.Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara ne ad verilir?    
A
Batıl
B
Hurafe
C
Haram
D
Günah
Soru 2
Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin- ayetinde hangi hakkın korunmasına vurgu yapılmıştır?    
A
Malın korunması
B
Canın korunması
C
Neslin korunması
D
Dinin korunması
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam’a göre korunması gereken haklardan birisi değildir?      
A
Aklın korunması
B
Dilin korunması
C
Neslin korunması
D
Dinin korunması
Soru 4
İnsan günlük hayatında pek çok olumsuzluklarla karşılaşır. Allah’a ve ahiret gününe inanmak, bütün bu olumsuzluklara karşı insana dayanma gücü verir. Aşağıda verilenlerden hangisi günlük hayatta karşılaştığımız dinde çözümünü aradığımız sıkıntılardan birisi değildir?    
A
Değişik korkulara kapılmak.
B
Ekonomik bunalımlara çözüm aramak.
C
Kendini yalnız hissetmek, çaresiz kalmak.
D
Felaketlerle yüzleşebilmek.
Soru 5
Kur’an-ı Kerim’de hak kelimesi aşağıdaki anlamlardan hangisi ile kullanılmamıştır?    
A
Doğru yol.
B
Gerçeğe uygun söz.
C
Ayrıcalıklı olmak.
D
Doğru haber.
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi zekâtı verilen mallardan biri değildir?      
A
Otomobil
B
Altın takı
C
Tarım ürünleri
D
Birikmiş para
Soru 7
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Dinin korunması kapsamında bütün hurafelerden, yanlış anlayış ve inanışlardan uzak durulmalıdır.
B
Hurafeler dinin yanlış anlaşılmasına sebep olmaz.
C
Genellikle sihir, büyü, ruh çağırma gibi çeşitli batıl inanışlarla karşımıza çıkar.
D
Hurafeler dinden olmayan masal, efsane ve rivayetlere dayanır.
Soru 8
Dinin gayelerinden biri de bu hakların korunmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan biri değildir?  
A
Mal
B
Nesil
C
Can
D
Cinsiyet
Soru 9
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmesi ve insanlara değer vermesi hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?    
A
Dürüstlüğü
B
Güvenilirliği
C
Merhameti
D
Adaleti
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi malın korunması ile ilgili dinimizin emir ve yasaklarından birisi değildir?  
A
İnsanların emeklerinin karşılığını vermek emredilmiştir.
B
Kur’an-ı Kerim’de, tartıda hile yaparak haksız kazanç elde edenler kınanmıştır.
C
İnsanların mallarının hile, rüşvet, kumar gibi haksız kazanç yollarıyla ellerinden alınması yasaklanmıştır.
D
Kur’an-ı Kerim’de evlilik ve aile ile ilgili kurallar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
Soru 11
Daha çok aşağıda verilen haklardan hangisini korumak için İslam dininde içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımını yasaklamıştır?  
A
Aklın korunması
B
Canın korunması
C
Malın korunması
D
Neslin korunması
Soru 12
Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?      
A
Aile, neslin korunmasında en önemli kurumlardandır.
B
Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir.
C
Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur.
D
Neslin korunması kapsamında İslam dini nikaha önem vermiştir.
Soru 13
İslam’a göre başkasının malını haksız yere elinden almak aşağıdakilerden hangisine girer?      
A
Hak ihlali
B
Kul hakkı
C
Hukuk ihlali
D
Kader ve kaza
Soru 14
Allah’ın (c.c) rızasını kazanmak için yapılan her türlü iyiliğe ne denir?    
A
Bağış
B
Fitre
C
Sadaka
D
Zekât
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin ana konularından biri değildir?    
A
İnanç esasları.
B
İbadetler.
C
Fizik kuralları.
D
Ahlak ilkeleri.
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi Maûn Suresi’nin bölümlerinden birisi değildir?
A
Ve yemneûnel mâûn.
B
İllellezine âmenû ve amilü’s sâlihâti ve tevâsav bi’l hakkı ve tevâsav bi’s sabr.
C
Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
D
Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.
Soru 17
Fıtır sadakası ile ilgi aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?      
A
Ramazan ayında bayram namazından sonra verilmesi gerekir.
B
Nisab miktarı malı olan her Müslümanın fitre vermesi gerekir.
C
Halk arasında bu sadaka türüne fitre denir.
D
Sahip olduğumuz malların kırkta biri oranında verilir.
Soru 18
Din ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Din, akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir.
B
Din bireyin toplumdan soyutlanarak bağlanmasını gerektirir.
C
Din, dünya ve ahret mutluluğuna yöneltir.
D
Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma anlamına gelir?      
A
Tarif
B
Tahrif
C
Tahrik
D
Kıssa
Soru 20
Zekat verme ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?      
A
Zekât verecek kişi bedence sağlıklı olmalıdır.
B
Toprak ürünlerinden zekât verilir.
C
Zekât verirken yakın çevreden başlamalıyız.
D
Zekât kelimesi temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme anlamlarına gelir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön