8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 Yanda verilen koordinat sisteminde verilen T noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?    
A
(-1, 3)
B
(1, 3)
C
(-1, -3)
D
(1, -3)
Soru 2
  denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?    
A
- 11
B
- 12
C
– 10
D
- 13
Soru 3
Yandaki koordinat sisteminde verilen K,L,M,N noktalarından hangisi aşağıda yanlış verilmiştir?    
A
M(-2, 3)
B
L(4, - 1)
C
K(2, 2)
D
N(-3, 0)
Soru 4
ise x’in değeri kaç olur?  
A
9
B
12
C
18
D
15
Soru 5
Arda bir yolun önce 2 /7 ’sini, sonra kalan yolun 1/5’ini gidiyor. Geriye 320 m yolu kaldığına göre yolun tamamı kaç metredir?    
A
240
B
560
C
420
D
360
Soru 6
Aşağıdaki doğrusal denklemlerden hangisinin grafiği orijinden geçmez?      
A
y - 2 = x
B
x = -2y
C
2x - 2 = -2
D
3x + y = 0
Soru 7
Yüzme kursunda 200 ve Futbol kursunda 500 öğrenci vardır. Yüzme kursuna her yıl 30 öğrenci kayıt yaptırırken, Futbol kursundan her yıl 20 öğrenci kaydını sildiriyor. Buna göre, kaç yıl sonra Yüzme ve Futbol kurslarının öğrenci sayıları eşit olur?        
A
6
B
5
C
8
D
7
Soru 8
  • I. 2x + 5 = 3 denklemi 1. dereceden bir denklemdir.
  • 3x - 11 = 3x + 9 denklemi bilinmeyenin her değeri için doğrudur.
  • III. 8x + 12 = 4 · (2x + 3) denklemi bilinmeyenin her değeri için doğrudur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?  
A
I - II
B
I - III
C
II - III
D
Yalnız III
Soru 9
Aşağıda verilen denklemlerden hangisinin çözümü yoktur?    
A
x – 3 = 2(x-3/2)-x
B
3x + 6 = 3(2 + x)
C
2 · (x - 3) = 2x - 6
D
2x - 7 = 4 + 2x
Soru 10
3 · (2 - x) - 2 · (x + 5) < 3 · (x + 4) eşitsizliğinin çözü mü aşağıdakilerden hangisidir?    
A
x < 2
B
x > -2
C
x > 2
D
x < -2
Soru 11
Aşağıdaki noktalardan hangisi 2x - y = 5 doğrusunun üzerindedir?      
A
(3, 1)
B
(-2, 3)
C
(-2, 1)
D
(3, -2)
Soru 12
A (3, 7) noktasının koordinat sisteminde x eksenine uzaklığı ile y eksenine uzaklığının toplamı kaç birimdir?
A
10 br
B
14 br
C
4 br
D
11 br
Soru 13
Y (12 4a, 3) noktası koordinat sisteminde y ekseni üzerinde olduğuna göre a kaçtır?  
A
5
B
4
C
6
D
3
Soru 14
Bir kümesteki tavuk sayısı 3x - 4, horoz sayısı x + 1’dir. Bu kümesteki tavuk sayısı horoz sayısından fazla olduğuna göre bu kümeste en az kaç tavuk vardır?    
A
5
B
8
C
7
D
6
Soru 15
Bir mağazada bir eldivenin fiyat 30 liradır. Buna göre satılan eldiven sayısı (x) ile kazanılan para (y) arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
x + y = 30
B
y = 30x
C
x - y = 30
D
y + 30x = 0
Soru 16
ise x’in değeri kaç olur?    
A
25
B
23
C
13
D
17
Soru 17
Kevser, arkadaşlarına sekizer ceviz verirse 5 cevizi kalıyor, onar ceviz verirse bir kişi 7 tane cevizi eksik alıyor. Buna göre, Kevser’in kaç cevizi vardır?    
A
42
B
53
C
47
D
37
Soru 18

 ise x’in değeri hangisidir?

   
A
11
B
12
C
15
D
9
Soru 19
Yandaki tabloda verilen x ile y arasındaki ilişkiyi veren doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?    
A
y = 2x-1
B
y = 2x+1
C
y = 3x+1
D
y = 3x -1
Soru 20
  ise x’in değeri kaç olur?    
A
74
B
54
C
48
D
67
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön