8.Sınıf Matematik 3.Ünite Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
(a + 1)2 22 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?    
A
(a + 1 – 2)
B
(a + 1)(a + 4)
C
(a – 1)(a + 4)
D
(a – 1)(a + 3)
Soru 2
4(x2 + 1) 6x = 4x2 + £ eşitliğinin bir özdeşlik olması için kutucuğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?    
A
–6x – 1
B
–6x + 4
C
6x
D
6x + 1
Soru 3
Faul atışı yapan iki basketbolcudan birincinin sayı yapma olasılığı %60, ikincinin sayı yapmama olasılığı %30’dur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. İkisinin de sayı yapma olasılığı eşittir.

II. Birincinin sayı yapma olasılığı daha azdır.

III. İkincinin sayı yapma olasılığı daha fazladır.

   
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve III
D
Yalnız II
Soru 4
Bir hesap makinesinde 0’dan 9’a kadar olan rakam tuşlarına bir defa rastgele basılıyor. Hesap makinesinin ekranında yazılan sayının tek sayı olma olayının çıktıları kaç tanedir?      
A
6
B
4
C
5
D
3
Soru 5
Bir zarın atılması işleminde kaç tane çıktı elde edilebilir?    
A
36
B
12
C
6
D
18
Soru 6
Aşağıdaki olaylardan hangilerinin olasılıkları birbirine eşittir?

I. Bir madenî paranın atılmasında paranın tura gelmesi.

II. Bir zarın atılmasında zarın çift sayı gelmesi.

III. Aynı büyüklükte 3 mavi 2 siyah top bulunan torbadan rastgele seçilen topun siyah olması.

     
A
II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 7
16 4x2 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?    
A
(2x – 6) · (2x + 6)
B
(4 – 2x) · (4 + 2x)
C
(x – 6) · (x + 6)
D
(9 – 2x) · (9 + 2x)
Soru 8
Aşağıdaki eşitliklerden hangisi a değişkenine verilen her gerçek sayı için doğrudur?
  1.  a2 + a = 2a2
  2.  a2 + a2 = a4
  3.  3(a + 1) – a = 2a + 1
  4.  (a – 1) · (a – 1) = a2 – 2a + 1
   
A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 9
Bir zarın atılması işleminde üst yüze gelen sayının 3’ten küçük olma olasılığı kaçtır?      
A
1
B
3/5
C
1/2
D
1/3
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi (a2 25) · (6x + 18) ifadesinin çarpanlarından biri değildir?      
A
x + 3
B
(a – 5)
C
(a + 5)
D
2x + 1
Soru 11
Bir zar atıldığında kaç farklı çıktı elde edilir?    
A
8
B
6
C
12
D
2
Soru 12
Bir madenî paranın atılması işleminde paranın yazı gelmesi olayının olasılığı kaçtır?      
A
1/2
B
1
C
2/3
D
3/4
Soru 13
x2 + ax + 169 ifadesinin iki terimin toplamının karesi olması için a doğal sayısı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
10
B
36
C
16
D
26
Soru 14
36x 27 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?  
A
3x(12x – 9)
B
9x(4x – 3)
C
9(4x – 3)
D
3 · (12x + 9)
Soru 15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır.
B
Olasılığı 1 olan olaya kesin olay denir.
C
Olasılığı 0 olan olaylara kesin olay denir.
D
Eş olasılıklı bir olayda n tane çıktı var ise bir çıktının olasılığı 1/n’dir.
Soru 16
Bir torbada aynı büyüklükte 2 kırmızı, 3 sarı top vardır. Torbadan çekilen bir topun kırmızı yada sarı olma olayının çıktıları kaç tanedir?      
A
3
B
5
C
6
D
2
Soru 17
992 972 = 4 · a olduğuna göre a sayısı kaçtır?    
A
96
B
97
C
98
D
95
Soru 18
Bir torbada 5 kırmızı, 3 mavi, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele çekilen topun siyah olmama olasılığı kaçtır?    
A
%50
B
%90
C
%80
D
%60
Soru 19
x2 + 8x + 16 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?    
A
(x – 4) · (x – 4)
B
(x – 4) · (x + 4)
C
(4 – x) · (x – 4)
D
(x + 4) · (x + 4)
Soru 20
MARMARA kelimesini oluşturan harfler aynı büyüklükte kâğıtlara yazıldıktan sonra bir tor baya atılıyor. Torbadan çekilen harfin A olması olayının çıktıları kaç tanedir?      
A
3
B
4
C
2
D
1
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön