8.Sınıf Matematik Bir Olayın Olasılığı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir zarın atılması işleminde gelen sayının; 2’den büyük asal sayı olma olasılığı hangisidir?
A
1/2
B
2/3
C
1/3
D
1/4
Soru 2
Bir zarın atılması işleminde gelen sayının; 2’den büyük asal sayı olmama olasılığını hangi seçenekte verilmiştir?
A
3/4
B
1/4
C
2/3
D
1/3
Soru 3
Bir gruptaki 8 kız öğrenciden 3’ü, 10 erkek öğrencinin 2’si gözlüklüdür. Gruptan seçilen bir öğrencinin gözlüksüz olma olasılığı hangisidir?
A
12/15
B
5/9
C
3/8
D
13/18
Soru 4
Aşağıdaki olaylardan hangilerinin olasılıkları birbirine eşittir?

I. Bir madenî paranın atılmasında paranın tura gelmesi

II. Bir zarın atılmasında zarın çift sayı gelmesi

III. Aynı büyüklükte 3 mavi 2 siyah top bulunan torbadan rastgele seçilen topun siyah olması

A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 5
Bir zarın üç yüzü beyaza, iki yüzü kırmızıya ve bir yüzü maviye boyanmıştır. Zar atıldığında zarın beyaz yüzünün üste gelme olasılığı hangisidir?
A
1/3
B
1/6
C
1/2
D
1/4
Soru 6
Bir torbada aynı büyüklükte 3 mavi, 4 yeşil, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele bir topun seçildiği bir işlemde seçilen topun siyah olma olasılığı hangisidir?
A
4/9
B
3/9
C
2/9
D
5/9
Soru 7
Faul atışı yapan iki basketbolcudan birincinin sayı yapma olasılığı %60, ikincinin sayı yapmama olasılığı %30’dur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. İkisinin de sayı yapma olasılığı eşittir.

II. Birincinin sayı yapma olasılığı daha azdır.

III. İkincinin sayı yapma olasılığı daha fazladır.

A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
II ve III
Soru 8
Bir torbada aynı büyüklükte 3 mavi, 4 yeşil, 2 siyah top vardır. Torbadan rastgele bir topun seçildi- ği bir işlemde seçilen topun mavi olma olasılığı hangisidir?
A
4/9
B
1/2
C
1/4
D
1/3
Soru 9
Bir zarın atılması işleminde zarın üst yüzüne altı gelmeme olayının olasılığı hangisidir?
A
5/6
B
1/3
C
1/6
D
4/6
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Olasılığı 0 olan olaylara kesin olay denir.
B
Eş olasılıklı bir olayda n tane çıktı var ise bir çıktının olasılığı 1/n’dir.
C
Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır.
D
Olasılığı 1 olan olaya kesin olay denir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön