8.Sınıf Matematik Çizgi ve Sütun Grafiğini Yorumlama Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki 5 soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

Çarşamba günü iki şubede toplam kaç ayakkabı satılmıştır?  
A
70
B
50
C
65
D
35
Soru 2

Bir hafta boyunca A şubesinde toplam kaç ayakkabı satılmıştır?    
A
205
B
275
C
145
D
245
Soru 3

B şubesinde en az ayakkabı satıldığı gün A şubesinde kaç ayakkabı satılmıştır?    
A
45
B
30
C
25
D
20
Soru 4

Bu iki şubeye gelen müşteri sayısı en az hangi gün olmuştur?    
A
Pazar
B
Pazartesi
C
Salı
D
Cuma
Soru 5

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?    
A
A şubesinde bir hafta boyunca 245 ayakkabı satılmıştır.
B
B şubesinde 315 ayakkabı satılmıştır.
C
Çarşamba günü her iki şubede eşit sayıda satış yapılmıştır.
D
A şubesinde B şubesine göre daha fazla satış yapılmıştır.
Soru 6
Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?  
A
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en fazla 2010-2011 yılında olmuştur.
B
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının en az olduğu yular 2014-2015 ve 2015-2016 yılları olmuştur.
C
Yıllar geçtikçe öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artmıştır.
D
2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı eşittir.
Soru 7

Yukarıdaki grafikte bir otomobilin 5 saat boyunca aldığı yol gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?  
A
Otomobil 2 ile 3. saat arasında sabit hızla hareket etmiştir.
B
Otomobil 4 ve 5. saatler içinde yirmi beşer kilometre yol almıştır.
C
Otomobil 1 ve 2. saatler içinde yetmiş beşer kilometre yol almıştır.
D
Otomobilin hızı ilk iki saat içinde en yüksek değerdedir.
Soru 8

Yukarıdaki grafikte başlangıçta hareketsiz olan üç aracın 4 dakikalık süre içindeki hız değişimi yukarıdaki çizgi grafiğinde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?    
A
2 ve 3. dakikalar arasında 1. aracın hızı sabit iken 2. aracın hızı artmış, 3. aracın hızı ise azalmıştır.
B
Araçların 1. dakika içinde hızları artmıştır. 1. dakikada en hızlı araç 2. araçtır ve hızı 100km/sa. dir.
C
1 ve 2. dakikalar arasında 1 ve 3. aracın hızları eşitlenmiştir.
D
3 ve 4. dakikalar arasında üç aracın da hızı artmıştır.
Soru 9

Üç farklı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin aylara göre sayısı yukarıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?    
A
Mayıs ve haziran aylarında en az 2. müze, nisan ayında ise en az 1. müze ziyaret edilmiştir.
B
Grafikte verilen üç aylık zaman aralığında en fazla 2. müze, en az ise 3. müze ziyaret edilmiştir.
C
Nisan ve haziran ayında müzeleri ziyaret edenlerin sayısı eşittir. Müzelere toplamda en fazla ziyaret mayıs ayında olmuştur.
D
Nisan ve mayıs ayında en fazla 3. müze ziyaret edilmiştir. Haziran ayında ise en fazla 1. müze ziyaret edilmiştir.
Soru 10

Yukarıdaki grafikte iki ilin 6 aylık ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. Aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A
A ilinde en düşük sıcaklık Ocak ayında ölçülmüş ve sonra hep artmıştır.
B
Hava sıcaklığı genel olarak B ilinde A ilinden daha fazladır.
C
İki ilde de sıcaklık genellikle benzer şekilde artmıştır.
D
Her iki ilde de sıcaklık en fazla Nisan ve Mayıs aylarında artmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön