8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Dinleme”, ana dil eğitiminde, temel dil becerilerinin en zayıf halkası olarak kalıyor hep. Çünkü “iyi dinlemek” denen şey ne ise çocuğun susup karşısındakini işitmeye başladığı anda, onu gerçekleştirebileceği basit bir eylem olarak görülüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu aşmak için kullanılabilecek etkili dinleme yöntemlerinden biridir?
A
Çelişkili görülen ifadeleri konuşma sonunda konuşmacıya uygun bir üslupla sormak
B
Dinlenenler arasında sebep-sonuç ilişkileri kurmak
C
Dinlenenlerle ilgili önemli noktalar not almak
D
Dinleme sürecinde konuşmacı ve konuya ön yargısız yaklaşmak
Soru 2
Aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

Beyni en hızlı körelten şeyin aşırı televizyon izlemek olduğunu biliyor muydunuz? Alman Beyin Antrenman Kurumu Başkanı Prof. Bern Fischer (Bern Fişer) diyor ki: “İki saat televizyon seyretmek suretiyle beynin uyarımdan yoksun bırakılmasının beyinde oluşturduğu tembelliği gidermek için bir hafta zihin egzersizi yapmak gerekir. ”

A
Benzetme
B
Karşılaştırma
C
Tanık Gösterme
D
Örnekleme
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sunumdan önce yapılması gereken hususlardan biri değildir?
A
Prova yapmak
B
Konuşma metni hazırlamak
C
Konu hakkında araştırma yapmak
D
Beden dilini iyi kullanmak
Soru 4

Gelin masallara soralım Yunus’u. Masallara göre Yunus Emre bir orta Anadolu köylüsüymüş. Kimi masallar masal havasını aşarak onu Sakarya kıyılarında, Sivrihisar’ın Sarıköy'üne yerleştirir. Taştan topraktan ekmeğini çıkaran, yağmur yağmayınca aç kalan bir Anadolu köylüsüdür Yunus Emre.

Bu parçada kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
A
1
B
3
C
4
D
2
Soru 5

Akşam yemeğinden gece yatana kadar televizyon izleyen insanın kitap okuması çok zor! Oysa yaşam denilen anlaşılmaz kargaşa ile bizim aramızdaki gizi çözen tılsım değil midir kitap? Yaşamı büyülü aynalardan yansıtıp zaten çarpık olanı bir kez daha çarpıtarak düzelmesini sağlayan sihirli formül değil midir? İnsan ilişkilerini derinleştiren, duygulan eğiten kitap niçin yaşamımızdan çıkıp gidiyor?

Altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Zaman
B
İnsan ilişkileri
C
Kitap
D
Eğitim
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
-Sokaktan gelen gürültülerle uyandık geçen sabah.- cümlesinde “geçen” sözcüğü isim-fiildir.
B
-İzlediğimiz film çok etkileyiciydi.- cümlesinde isim-fiil vardır.
C
-İstediği oyuncak alınınca dünyalar onun oldu.- cümlesinde “alınınca” sözcüğü zarf-fiildir.
D
-Fındık toplamak gerçekten çok zormuş.- cümlesinde birden fazla fiilimsi vardır.
Soru 7
-Vurmak- sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde - Kriz, kitap dünyasını da vurdu.- anlamıyla kullanılmıştır?
A
Mahallenin çocukları kapıya vurup kaçıyordu.
B
Avrupa’da yaşanan olaylar ekonomik hayatı vurdu.
C
Tahtaya vurulan cila, evin havasını değiştirmişti.
D
Odaya kalın perdelerin arasından güneş ışıkları vuruyordu.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A
Çocuklardı bu hayatı güzel yapan.
B
Yaşam sadece hayal etmek değildir.
C
Yeniden her şeye başlamak güzeldir.
D
Düşünmedin beni hiç ne yaparım diye.
Soru 9

I. Çalışmayı seviyorum ---- bazı konuları anlamakta zorlanıyorum.

II. Parası olmasına ---- kitap almaz.

III. Araba almak istiyorum--- hangi model alacağıma bilemedim.

Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden herhangi biri getirilemez?
A
ama
B
yalnız
C
son olarak
D
rağmen
Soru 10

Sinemaya gelemiyorum yine de---

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
A
hastayım ve dinlenmem gerek.
B
babam izi vermiyor.
C
yarın sınavım var.
D
filmi çok merak ediyorum.
Soru 11

Tarihin dilinden düşmez bu destan:

Nehirler gazidir, dağlar kahraman

Her taşı bir yakut olan bu vatan,

Can verme sırrına erenlerindir

Altı çizili dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
A
Benzetme
B
Tezat
C
Kişileştirme
D
Konuşturma
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesnesine göre diğerlerinden farklıdır?
A
Annesi gelince sofrayı kurardı.
B
Hamuru bir saat dinlendirdi.
C
Yaz tatilinde Marmaris’e gittik.
D
Rüzgâr konulu bir şiir yazdım.
Soru 13

Ey ana toprağı, ey Anadolu,

Açıldı önünde terakki yolu.

Hamdolsun her yanın bereket dolu,

Cennette bir yeşil meydan gibisin.

Bu dizelerde ele alınan tema aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anne sevgisi
B
Vatan sevgisi
C
Bilim sevgisi
D
Tabiat sevgisi
Soru 14

(I) Ebru sanatı, kendine has malzeme ve uygulama özelliğine sahiptir. (II) Ebru sanatında kullanılan bütün malzeme ve araçlar ebrucu tarafından hazırlanır. (III) Boyaların tamamı tabiattan doğal yöntemlerle elde edilir. (IV) Suyun yoğunlaşmasını sağlayan kitre, bitkisel esaslı bir ana malzemedir ve boyaların kitre üzerinde açılmasını sağlayan doğal asit de hayvanın safra kesesindeki öddür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
III numaralı cümle tek yüklemli cümledir.
B
I numaralı cümle fiilimsi bulunan cümledir.
C
IV numaralı cümle bağlacı olan cümledir.
D
II numaralı cümle birden çok yüklemi olan cümledir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi iyi konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A
Beden dilini doğru kullanmak
B
Sözcükleri doğru telaffuz etmek
C
Yapmacık davranışlarda kaçınmak
D
Konuşmayı gereksiz yere uzatmak
Soru 16

Ünlü Alman ozanı Goethe'nin özdeyiş niteliği kazanmış bir sözü vardır. Der ki “Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür. Ben bu işe yaşamımın seksen yılını verdim yine de tam olarak öğrendiğimi söyleyemem.”

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
En etkileyici sanat, okumaktır.
B
Okuma alışkanlığı zamanla değişebilir.
C
Okuma sanatı öğrenmek kolay değildir.
D
Okuyan insan kendini geliştirir.
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde olumsuz eleştiri yapılmıştır?
A
Kitabı eskisi kadar iyi değil.
B
Öyküleri, okurun ufkunu açıyor.
C
Dili açık ve anlaşılırdır
D
Toplantıyı tarafsız yönetti.
Soru 18

Meğer o vakitler, Boğdan memleketi Türk hükmü altında imiş. “Bu dediğiniz Türk dili nasıldır?” diye sordum. "Hem söylenişi güzel hem öğrenmesi kolay bir dildir!” cevabını aldım. Güzelliğinin ve kolaylığının neden ibaret olduğu sualine cevaben: "Telaffuzu bizim Macar dili, ahengi bizim dilimizdeki ahenk gibi olup sözlerinin çoğu da dilimizde var.” dedi. Sordum: "Mesela, ne gibi?” “İşte onların kapısı, bizde kapı; onların elması, arpası, teknesi, baltası; bizde de elma, arpa, tekne, baltadır.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türkçe ile Macarcanın benzerlikleri
B
Macarcanın konuşulduğu ülkeler
C
Macarcanın Türkçeden üstünlükleri
D
Türkçenin tarihî gelişimi
Soru 19

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Kuşlar geçiyor, derken;

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.

Ağlar çekiliyor dalyanlarda;

Bir kadının suya değiyor ayakları;

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Serin serin Kapalıçarşı

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa

Güvercin dolu avlular

Çekiç sesleri geliyor doklardan

Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları;

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

(…)

Orhan Veli KANIK

Aşağıdakilerden hangisi şiirde şairin duyduğu seslerden birisi değildir?
A
rüzgar sesleri
B
çıngırak sesleri
C
çekiç sesleri
D
kuşların çığlıkları
Soru 20
Aşağıdakilerin hangisinde neden-sonuç cümlesi kullanılmıştır?
A
Sabah okula geç kalmayayım diye erkenden yattım.
B
Deniz dalgalı olduğu için rahatça yüzemedik.
C
Yüksek sesle konuşursan komşularımız rahatsız olur
D
Dişlerini fırçalamak için aynanın karşısına geçti.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön