TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  1. y = x2
  2. x = y
  3. y = 3x + 1
Yukarıdaki eşitliklerden hangisinde x ile y değişkenleri arasında doğrusal bir ilişki vardır ?
A
I
B
I - II
C
II - III
D
I - II - III
Soru 2
  1. Su tüketim miktarı ⇒ ödenen toplam ücret
  2. Bir insanın yaşı ⇒ geçen yıllar
  3. Yapılan ekmek miktarı ⇒ kullanılan un miktarı
Yukarıda verilen ilişkilerden hangisi yada hangileri doğrusal ilişkidir ?
A
I
B
I - II
C
II - III
D
I - II - III
Soru 3
Aşağıdaki denklemlerden hangisine ait doğru grafiği y eksenine paraleldir ?
A
y = 4
B
x = 8
C
x = 5y
D
y = x - 5
Soru 4
Aşağıdaki hangi denkleme ait doğru grafiği x eksenine diktir ?
A
x = -7
B
y = 2x
C
y = x + 2
D
x - y = 4
Soru 5
600 tane bilyesi olan Emre her gün 1 bilyesini arkadaşına vermektedir. Geçen gün sayısı x ile, kalan bilye miktarı y ile gösterilmek üzere aşağıdakilerden hangisi x ile y arasındaki ilişkinin denklemidir ?
A
x - y = 600
B
y = 600x
C
y = 600 - x
D
y = x - 600
Soru 6
Altı çift terlik 70 TL ye satılmaktadır. Buna göre satılan terlik çifti sayısı (x) ile, TL cinsinden kazanılan para (y) arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir ?
A
y = \( \frac{70}{6.x} \)
B
y = 70 . x
C
y = \( \frac{70.6}x \)
D
y =\( \frac{70}6 \) . x
Soru 7
Ülken her gün düzenli olarak 6 saat spor yapmaktadır. Geçen zaman gün cinsinden x ile, spor yapılan toplam süre saat cinsinden y ile gösterilsin. Hangi seçenekteki sıralı ikili 10. günün sonunda Ülken'in spor yaptığı toplam süreyi belirtir ?
A
(10, 60)
B
(5, 60)
C
(10, 30)
D
(6, 10)
Soru 8
Denklemi y = ax - 9 olan doğrunun eğimi -4 ise a kaçtır ?
A
\( -\frac14 \)
B
-4
C
\( \frac14 \)
D
4
Soru 9

Kenar uzunlukları verilen KLM üçgeninde [KM]'nin eğimi aşağıdakilerden hangisidir ?

A
\( \frac6{\sqrt{52}} \)
B
\( \frac4{\sqrt{52}} \)
C
\( \frac23 \)
D
\( \frac32 \)
Soru 10
Denklemi y = 7x + 5 olan doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir ?
A
-7
B
\( -\frac57 \)
C
7
D
\( \frac57 \)
Soru 11
4m - 5n = 12 doğrusal denkleminde m'nin n cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir ?
A
\( \frac{12+4\text{n}}5 \)
B
\( \frac{12+5\text{n}}4 \)
C
\( \frac{12-5\text{n}}4 \)
D
5n + 3
Soru 12
-7x - 2y = 14 doğrusal denkleminde x'in y cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir ?
A
\( -\frac{\text{14-2y}}{\text{7}} \)
B
\( \frac{\text{14-2y}}{\text{7}} \)
C
-2 + 2y
D
\( -\frac{\text{14+2y}}{\text{7}} \)
Soru 13
−4 . ( x + 2 ) = x + 22 denklemini sağlayan " x " değeri kaçtır ?
A
-6
B
-4
C
4
D
8
Soru 14
7x − 3 = 5x + 11 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir ?
A
7
B
8
C
9
D
10
Soru 15
5x + 5 = 2x − 28 eşitliğini sağlayan " x " değeri kaçtır ?
A
8
B
2
C
6
D
-11
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön