TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda üzerine 1'den n'ye kadar olan sayma sayıları yazılı olan kartlar verilmiştir.

Bu kartların arasından rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı \( \frac12 \)'dir

Buna göre n en çok kaçtır ?
A
6
B
8
C
10
D
12
Soru 2
Su sıvı hâlden katı hâle geçerken hacmi %8 ile %10 arasında artar. Ağzı kapalı cam bir şişenin içerisindeki suyun donmuş durumdaki hacmi, şişenin hacminden fazla olursa bu suyun donması durumunda cam şişe patlar.

Aynur, sürahinin içindeki 1400 ml suyun tamamını aşağıda hacimleri verilen boş cam şişeler arasından rastgele seçtiği birine koymuştur.

Aynur bu şişenin kapağını kapatıp şişeyi derin dondurucuya koymuştur.

Buna göre içerisindeki su donduktan sonra şişenin patlama olasılığı kaçtır ?
A
\( \frac15 \)
B
\( \frac25 \)
C
\( \frac35 \)
D
\( \frac45 \)
Soru 3
Aşağıda modeli verilen otoparkın A, B, C, D olarak isimlendirilen her bölümünde 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış park yerleri bulunmaktadır.

Sabah bu otoparka aracını park eden Burhan, akşam aracını almaya geldiğinde sadece park yerinin numarasının bir asal sayı olduğunu hatırlamaktadır.

Buna göre Burhan'ın arabasını park etmiş olabileceği kaç farklı olası yer vardır ?
A
16
B
20
C
24
D
28
Soru 4

Aşağıda internet üzerinde alışveriş yapılan bir sitede satılan üç farklı marka kalemin satış fiyatları verilmiştir.

Pınar bu kalemlerden toplam 10 tane satın almıştır.

Pınar'ın satın aldığı kalemler arasından rastgele seçtiği bir kalemin, A marka olma olasılığı B marka olma olasılığından daha fazla, C marka olma olasılığında daha azdır.

Buna göre Pınar'ın satın aldığı kalemler için ödediği toplam para en az kaç liradır ?
A
129
B
131
C
133
D
135
Soru 5
Bir torbada bulunan tek ve asal sayılı toplarla yapılan teorik olasılık hesaplamasında çekilen topun tek sayı gelme olasılığı \( \frac13 \), asal sayı gelme olasılığı \( \frac34 \) ve hem tek ve hem asal sayı gelme olasılığı \( \frac16 \) ise, tek ve asal sayılı top çekme olasılığı kaçtır ?
A
\( \frac5{12} \)
B
\( \frac1{12} \)
C
\( \frac13 \)
D
\( \frac{11}{25} \)
Soru 6
Bir torbada 3 kırmızı, 2 beyaz bilye vardır. Rastgele iki bilye çekildiğinde en az birinin beyaz gelme olasılığı kaçtır ?
A
\( \frac7{10} \)
B
\( \frac35 \)
C
\( \frac25 \)
D
\( \frac3{10} \)
Soru 7
Bir öğrencinin bütünleme Testi geçmesi için 25 sorudan 16 tanesini cevaplaması gerekmektedir. Konu Testin ilk beş sorusunun zorunlu olarak cevaplanması istendiğine göre bu öğrenci cevaplayacağı soruları kaç farklı şekilde seçebilir ?
A
C(25,16)
B
P(25,16)
C
P(20,11)
D
C(20,11)
Soru 8
Bir zarın havaya atılması deneyi ile ilgili ifadelerden hangisi teorik olarak yanlıştır ?
A
Zarın üst yüzeyine çift sayı gelme olasılığı \( \frac12 \) dir.
B
Zarın üst yüzeyine 4'den büyük bir sayı gelme olasılığı \( \frac12 \) dir.
C
Zarın üst yüzeyine 5 gelme olasılığı \( \frac16 \) dır.
D
Zarın üst yüzüne asal sayı gelme olasılığı \( \frac12 \) dir.
Soru 9
Okay, okulun önünden geçen arabaları markala­rına göre sayıyor. 2 saat içinde 5 Tofaş, 6 Opel, 9 Honda ve 4 Re­nault markalı araç geçtiğine göre, deneysel ola­rak sıradaki aracın Opel olma olasılığı kaçtır ?
A
\( \frac14 \)
B
\( \frac15 \)
C
\( \frac12 \)
D
\( \frac34 \)
Soru 10
Bir torbada özdeş 6 mavi, 8 sarı top vardır.

Bu torbaya en az kaç top daha eklenirse sarı top gelme olasılığı, torbaya top eklenmeden önceki sarı gelme olasılığına eşit olur ?

A
5
B
6
C
7
D
8
Soru 11
Ayhan ailesi bir firmanın konut çekilişine 3 kez ka­tılıyor ve hiçbir çekilişte ev çıkmıyor. Buna göre, bir kez daha çekilişe katılan Özka­ya ailesine ev çıkma olasılığı deneysel olarak kaçtır ?
A
5
B
4
C
0
D
2
Soru 12
24 kişilik bir sınıfta öğrenciler 1' den 24' e kadar numaralandırılmıştır. Öğretmenin tahtaya yazdığı rastgele bir rakamla, numarasının rakamları çarpımı eşit olanlardan biri rastgele tahtaya kalkacaktır.

Buna göre aşağıda numarası verilen öğrencilerden hangisinin tahtaya kalkma olasılığı daha azdır ?

A
19
B
18
C
17
D
16
Soru 13
  1. Atılan zarın 5 gelmesi
  2. Atılan zarın çift gelmesi
  3. { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
  4. Zar atma
Yukarıdakilerden hangisi olasılık deneyidir ?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 14
8-A sınıfındaki başkanlık seçiminde bir öğrenci Mert’in başkan olma olasılığının % 80 olduğunu söy­lemektedir. Buna göre, yukarıdaki olasılık çeşiti aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Teorik olasılık
B
Öznel olasılık
C
Deneysel olasılık
D
Uygulamalı olasılık
Soru 15
Bir testte bulunan soruların % 20’si kolay, % 15’i zor ve diğerleri ise orta seviyelidir. Buna göre, testten rastgele çözülen bir soru­nun teorik olarak orta seviyeli bir soru olma ola­sılığı kaçtır ?
A
\( \frac{15}{20} \)
B
\( \frac{13}{20} \)
C
\( \frac{15}{21} \)
D
\( \frac{16}{21} \)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön