Türkçe 2.Sınıfa Hazırlık Testleri

Okuma Anlama

Anlama Anlatım

Metinde Anlam

Zıt Anlamlı Sözcükler

Cümle Tamamlama

Cümle Bilgisi

Hecelerine Ayırma

Hece Bilgisi

Zıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli Sözcükler