6.Sınıf Matematik Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

Kümeler

Kesirlerde Bölme İşlemi Konu

Kesirlerde Çarpma Konu

Kesirlerde Çıkarma İşlemi Konu

Kesirleri Karşılaştırma Konu

Oran ve Orantı Konu

Oranları karşılaştırma Konu

Çoklukları Karşılaştırma Konu

Açılar Konu

Kesirlerle Bölme

Kesirlerle Çarpma

Kesirlerle Çıkarma

Kesirlerle Toplama

Kesirleri Karşılaştırma

Oran

Oranları Karşılaştırma

İki Çokluğun Birbirine Oranı

Açılar

Açıları Tanıma

Ortak Bölenler ve Ortak Katlar

Asal Çarpanlar

Asal Sayılar

Bölünebilme

Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları

Problem Çözme

Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği

İşlem Önceliği

Üslü İfadeler

Problemler Kazanım

Oran Kazanım

Ondalık Gösterim Kazanım

Kesirlerle İşlemler Kazanım

Doğal Sayılarla İşlemler Kazanım

Çarpanlar ve Katlar Kazanım

Açılar Kazanım

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

Sıvıları Ölçme

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Ünite Değerlendirme

Üslü İfadeler

Çarpanlar ve Katlar

İşlem Önceliği

Bölünebilme Kuralları

Asal Sayılar ve Doğal Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma

Açılar

2.Ünite Değerlendirme

Kesirler

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Oran

3.Ünite Değerlendirme

Ondalık Gösterimleri Çözümleme

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

Veri Toplama ve Düzenleme


4.Ünite Değerlendirme


Tam Sayı


Mutlak Değer


Tam Sayıları Sıralama


Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri


Örüntüler ve İlişkiler


Cebirsel İfade


Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri


Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi


5.Ünite Değerlendirme


Alan Ölçme Birimleri


Paralelkenarın Alanı


Üçgenin Alanı


Arazi Ölçme Birimleri


Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme


Sıvı Ölçme Birimleri