6.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler Testimiz

4 Aralık 2021 0 By testimiz.com

6.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler

 

6.Sınıf İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

TEBRİKLER.

6.Sınıf İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Çölleşme

II. Su kirliliği

III. Gürültü kirliliği

IV. Hava kirliliği

V. Toprak kirliliği

Yukarıdakilerden hangileri, doğal ortamın değiştirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek çevre sorunlarındandır?
A
II, III, IV ve V
B
II, IV ve V
C
I, II, IV ve V
D
I, II, III, IV ve V
Soru 2
İklimin, insan faaliyetlerine etkisiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  
A
Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hayvansal üretim faaliyetlerinin de çeşitlenmesini sağlamıştır.
B
Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, doğal bitki örtüsü üzerinde etkili olmadığı için bitkisel ürün çeşidi de azdır.
C
Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, insan faaliyetlerinin çeşitlenmesinde etken olmuştur.
D
Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hem yaz hem de kış turizmi faaliyetlerinin yapılmasına imkân verir.
Soru 3

Mustafa’nın yaşadığı yörede yaz mevsiminin yağışlı geçmesi ………… yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet oluyor.

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Cılız bitkilerin
B
Gür otların
C
Pamuğun
D
Ormanların
Soru 4
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?
A
Karadeniz Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
İç Anadolu Bölgesi
D
Doğu Anadolu Bölgesi
Soru 5
 • Aşırı yağış
 • Eğimli arazi
 • Bitki örtüsünün tahribi
Verilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşir?
A
Yangın
B
Sel
C
Deprem
D
Kuraklık
Soru 6
Coğrafî bölgelerimizde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A
Yerel saat farklılıklarının
B
Bitki örtüsünün
C
Yeraltı kaynaklarının
D
Yeryüzü şekillerinin
Soru 7
 • Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
 • Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
 • Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
 • Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.
Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?
A
Çığ
B
Toprak Kayması
C
Deprem
D
Erozyon
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi delta ovası özelliği taşımaz?
A
Altınbaşak (Harran)
B
Çukurova
C
Çarşamba
D
Bafra
Soru 9
İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler sonucunda beşeri unsurlar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir?
A
Van Gölü
B
Çoruh Nehri
C
Erciyes Dağı
D
Atatürk Barajı
Soru 10
Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti. Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?
A
Büyükbaş hayvancılığa önem vermek
B
Su kaynaklarını aşırı kullanmak
C
Ağaçlandırma çalışmaları
D
Sağlam konutlar yapmak
Soru 11
Yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle; aşağıdaki göllerden hangisinin kapladığı alanda daha çok daralma olur?
A
Tuz Gölü
B
Eğirdir Gölü
C
Sapanca Gölü
D
Van Gölü
Soru 12
Coğrafi özellikler, insanların yerleşme biçimlerini ve nüfus yoğunluğunu etkiler. Bu konuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A
Çok sık ve gür orman alanları, yerleşmeyi arttırır. Bitki örtüsünün hiç olmadığı yerlerde de yerleşmeler fazladır.
B
Yağışın fazla olduğu yerlerde yerleşmeler de fazladır, yağışın az olduğu yerlerde yerleşmeler de azdır.
C
Türkiye’deki yerleşmelerin çoğu, yükseltinin az olduğu yerlerde yapılmıştır.
D
Yükseltinin ve eğimin fazla olduğu yerlerde yerleşmeler azdır.
Soru 13
Aşağıdaki dağlardan hangisi diğerlerine göre Türkiye’nin daha batısında yer alır?
A
Erciyes
B
Ağrı
C
Nemrut
D
Süphan
Soru 14
Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler­deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
A
Akdeniz Bölgesi
B
Marmara Bölgesi
C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D
Ege Bölgesi
Soru 15
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır?
A
Adana
B
Zonguldak
C
Konya
D
Edirne
Soru 16
Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?
A
Deprem
B
Çığ
C
Heyelan
D
Kuraklık
Soru 17
İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?
A
Zengin bitki örtüsünün
B
Uygun iklim şartlarının
C
Gelişmiş ulaşım sistemlerinin
D
Yoğun sanayi kuruluşlarının
Soru 18
İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?
A
Gelenek ve görenekler.
B
Eğitim
C
Ekonomi
D
Giyim
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Anadolu Sıradağları içinde yer almaz?
A
Ilgaz
B
Küre
C
Toroslar
D
Canik
Soru 20
Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel­liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?
A
Taşkömürü yataklarının yer almasında
B
Heyelan olaylarının sık yaşanmasında
C
Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında
D
Çay üretilen tek bölge olmasında
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdaki dağlardan hangisi diğerlerine göre Türkiye’nin daha batısında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi delta ovası özelliği taşımaz?
Yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle; aşağıdaki göllerden hangisinin kapladığı alanda daha çok daralma olur?
Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Anadolu Sıradağları içinde yer almaz?
İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler sonucunda beşeri unsurlar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir?
Coğrafî bölgelerimizde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
İklimin, insan faaliyetlerine etkisiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Coğrafi özellikler, insanların yerleşme biçimlerini ve nüfus yoğunluğunu etkiler. Bu konuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
I. Çölleşme

 

II. Su kirliliği

III. Gürültü kirliliği

IV. Hava kirliliği

V. Toprak kirliliği

Yukarıdakilerden hangileri, doğal ortamın değiştirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek çevre sorunlarındandır?

İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?
Mustafa’nın yaşadığı yörede yaz mevsiminin yağışlı geçmesi ………… yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet oluyor.

 

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır?
Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler­deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel­liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?
 • Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
 • Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
 • Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
 • Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.

Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?

Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?
Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti. Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?
 • Aşırı yağış
 • Eğimli arazi
 • Bitki örtüsünün tahribi

Verilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşir?

Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?