6.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler Testimiz

4 Aralık 2021 0 Yazar: testimiz.com

6.Sınıf İnsanlar Yerler ve Çevreler

 

6.Sınıf İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

Başla

TEBRİKLER.

6.Sınıf İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdaki dağlardan hangisi diğerlerine göre Türkiye’nin daha batısında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi delta ovası özelliği taşımaz?
Yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle; aşağıdaki göllerden hangisinin kapladığı alanda daha çok daralma olur?
Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Anadolu Sıradağları içinde yer almaz?
İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler sonucunda beşeri unsurlar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir?
Coğrafî bölgelerimizde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
İklimin, insan faaliyetlerine etkisiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Coğrafi özellikler, insanların yerleşme biçimlerini ve nüfus yoğunluğunu etkiler. Bu konuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
I. Çölleşme

 

II. Su kirliliği

III. Gürültü kirliliği

IV. Hava kirliliği

V. Toprak kirliliği

Yukarıdakilerden hangileri, doğal ortamın değiştirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek çevre sorunlarındandır?

İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?
Mustafa’nın yaşadığı yörede yaz mevsiminin yağışlı geçmesi ………… yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet oluyor.

 

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır?
Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler­deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel­liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?
  • Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
  • Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
  • Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
  • Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.

Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?

Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?
Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti. Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?
  • Aşırı yağış
  • Eğimli arazi
  • Bitki örtüsünün tahribi

Verilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşir?

Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?