3.Sınıf Doğal Çevreye Etkilerimiz Test

31 Mayıs 2023 0 By testimiz.com

3.Sınıf Doğal Çevreye Etkilerimiz Test

Test Çöz

 

 

Dağ, ova, orman, deniz, göl gibi kendiliğinden oluşan yerler nasıl adlandırılır?
İnsanların ve diğer tüm canlıların birlikte yaşadığı, doğal unsurların olduğu ortam nasıl adlandırılır?
İnsanlar, ihtiyaçları veya hayatlarını kolaylaştırmak için doğal çevreyi değiştirirler. Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından değiştirilmemiştir?
İstanbul Boğazı’nda bulunan asma köprülerden biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’dür. Bu köprü, boğazın iki yakasını birbirine bağlar. Yukarıda belirtilenler nasıl adlandırılır?  
Aşağıdakilerden hangisi doğayı korumak için yapılan insan faaliyetlerinden birisidir?
Elektrik ve su ihtiyacımızı karşılamak için akarsular üzerine aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Nüfusun çoğalması nedeniyle tüketim de artmaktadır. Bu artan tüketimi karşılayabilmek için daha fazla üretim yapılmaktadır. Fazla üretim nedeniyle tarım alanlarında kullanılan gübre öncelikle hangisinin kirlenmesine neden olur?
İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması için daha çok ağaç kesilmekte ve ormanlar tahrip edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi insanların ormanlarını tahrip etmesinin nedenlerinden birisi değildir?
Çöplerin ve kimyasal atıkların çevreye atılması toprak kirliğine neden olur. Toprak kirliliğine bağlı olarak hangisinin oluşması beklenir?
Nüfusun artması ve kentleşme ile doğal kaynaklara zarar vermekteyiz. Kanalizasyonlar hangi çevre sorununa neden olur?
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?