3.Sınıf Doğayı ve Çevreyi Koruyorum Test

31 Mayıs 2023 0 By testimiz.com

3.Sınıf Doğayı ve Çevreyi Koruyorum Test

Test Çöz

 

İnsanlar, doğal çevreyi niçin değiştirirler?
Doğal çevrenin yok edilmesi hangisine neden olur?
Akdeniz foklarının nesli tükenmek üzeredir. Bunun sebepleri arazsında hangisi gösterilemez?
İnsanların birtakım davranışları, bazı hayvan ve bitkilerin neslinin tükenmesine neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Kutuplarda yaşayan kutup ayılarının da nesli tehlike altındadır. Kutuplardaki iklim değişikliği buzların erimesine sebep olmaktadır. Buzların erimesi de kutup ayılarının yaşam ortamının zarar görmesi anlamına gelmektedir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yaşanılabilir bir çevre için üzerimize düşen görevler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Narin acı çiğdem, İstanbul’a özgü küçük çiçekli bir çiğdem türüdür. Denetimsiz kentleşme ve yanlış ağaçlandırma nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından çevremizde yapılan olumlu değişikliklere örnek gösterilebilir?
Su, hava ve toprak tüm canlıların yaşamı için çok önemlidir. Kirlenen su toprağı, toprak bitkiyi, bu bitkiler de onları yiyen canlıları olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemek için yapılan çalışmalardan birisi değildir?
Evlerde yakıt olarak doğal gaz kullanılmalıdır. Daha az yakıt kullanımı için ulaşımda, özel araç yerine toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Bu önlemler hangisini önlemek için yapılır?
Hangisini önlemek için pil, plastik, cam gibi atıklar atılmamalıdır. Atık yağlar dökülmemelidir. Tarımda, yapay gübre ve zehirli tarım ilaçları kullanılmamalıdır?  
Yaşamımızın her alanında ağaca ihtiyacımız vardır. Aşağıdakilerden hangisi ağacın faydalarından birisi değildir?